Info om planlagte tømninger

Du kan se på tømningsportalen, hvornår din tank bliver tømt. Det gør du på via dette LINK. 

Fjernvarme i Vallekilde-Hørve

Her kan du læse om fjernvarmeprojektet i Vallekilde-Hørve.

Projekt Vallekilde-Hørve

Nu begynder Odsherred Forsyning etableringen af fjernvarme i Vallekilde-Hørve.

Vi etablerer et helt nyt fjernvarmenet i Vallekilde-Hørve. Etableringen af fjernvarme sker i flere etaper, og der bliver arbejdet flere steder på samme tid.

Efterhånden som arbejdet i byen skrider frem, får berørte beboere og ejendomme information om anlægsarbejdet nær dem.

Vi forventer, at vi starter på etableringen af fjernvarme i Vallekilde og Hørve i løbet af 2023. Etableringen i Hørve er opdelt i to områder – Hørve syd og Hørve nord.

Du kan læse mere om projektet i vores brochure.

Fjernvarme i Vallekilde-Hørve
Fjernvarmerør

Vallekilde-Hørve Varmeværk

Fjernvarmen til Vallekilde og Hørve kommer fra et nyopført varmeværk.

Varmeværket kommer til at bestå af en luft til vand-varmepumpe, som dækker det grundlæggende varmebehov. Der bliver en bygning, som huser varmepumpen. Herudover er der en akkumuleringstank og energioptagere, der udnytter energi i luften.

Akkumuleringstanken gør det muligt at lagre varmen fra de forskellige produktionsanlæg i flere dage. Tanken sikrer, at vi kan producere varme på tidspunkter, hvor elprisen er gunstig, og dermed udnytter fjernvarmesystemet de svingende elpriser.

Præsentation fra vores infomøde

Omkring 320 interesserede beboere mødte op til infomøde om fjernvarme i Vallekilde-Hørve onsdag den 26. april 2023 kl. 16:30-18:00 i Vallekilde-Hørve Kultur- og Idrætscenter.

Der var god stemning og en masse spørgsmål i luften om fjernvarmeprojektet. Over 100 beboere fra Vallekilde og Hørve benyttede muligheden for at aflevere deres fjernvarmeaftale.

Infomøde i Vallekilde-Hørve
Infomøde i Vallekilde-Hørve

Scroll to Top
Cookie Consent with Real Cookie Banner