Ingen driftsinfo beskeder i øjeblikket.

Fjernvarme i Rørvig

Vi byder velkommen til de nye varmekunder, der har tilmeldt sig fjernvarmen i Rørvig.

Projekt Rørvig

Vi byder velkommen til de 244 nye varmekunder, der har tilmeldt sig fjernvarmen i Rørvig. Det er takket være disse tilmeldinger, at Odsherred Forsyning etablerer et helt nyt fjernvarmenet i Rørvig. 

Vores samarbejdspartnere på projektet er entreprenørvirksomhederne Per Aarsleff A/S og Wicotec Kirkebjerg. Herunder kan du læse om projektet, tidsplan for anlægsarbejdet, adgangsforhold samt andre praktiske detaljer.

Forsyningen kobler løbende kunder på det nye fjernvarmenet i byen.

Her til højre kan du se et kort over, hvordan forsyningsområdet i Rørvig bliver. Kortet er med forbehold for, hvor mange grundejere der slutter sig til fjernvarmen.

Forventningen er, at forsyningsområdet i Rørvig svarer til området inden for den blå grænse på kortet. De lilla streger illustrerer et muligt fjernvarmeledningsnet.  Hvorvidt en ledning etableres på en vej, afhænger naturligvis af antallet at tilmeldinger.

6-UGERS-TIDSPLAN FOR ARBEJDET I RØRVIG

Her kan du følge med i arbejdet på de enkelte veje. Vi opdaterer løbende tidsplanen for arbejdet.

Tidsplanen er vejledende og bliver ændret, hvis der sker uforudsete ting. Hold øje med vejnavne.

Tilslutning til fjernvarme i Rørvig

Langt de fleste varmekunder i Rørvig vil få fjernvarme i efteråret 2022. Der er dog kunder, som først bliver tilsluttet senere.

Årsagen er, at der var langt flere beboere i Rørvig, der gerne ville have fjernvarme. Det er vi meget glade for, men det betyder også, at tilslutningen til fjernvarme tager længere tid end forventet. 

Udskiftning af installation
Din nuværende installation bliver udskiftet med en unit. Du bliver kontaktet af Kaj Larsen/Wicotec Kirkebjerg, der laver en aftale med dig om, hvornår det kommer til at ske.

Etapeplan for udskiftning af installation samt tilslutning
Tilslutningen kommer til at foregå i 4 etaper.

Etape 1: tilsluttes juli-september
Etape 2: tilsluttes oktober
Etape 3: tilsluttes oktober-november
Etape 4: tilsluttes november-december

Oversigt over etaper og rækkefølge
Tidsplanen for tilslutning til fjernvarme er en vejledende plan – med forbehold for, at der kan forekomme ændringer. Den endelige dato samt tidspunkt for tilslutning aftaler du med Kaj Larsen/Wicotec Kirkebjerg, som kontakter dig.

Klik her for at læse etapeplanen for tilslutningen Rørvig:

Montering og regulering

Montering og regulering
Vi forventer, at arbejdet med udskiftning til unit tager en dags tid. I forbindelse med monteringen sørger vi for regulering af unitten. Som beboer får du en instruktion om drift og brug.

I løbet af vinteren, når alle units er i drift, holder vi øje med, om alt kører, som det skal. Hvis vi skønner, at det er nødvendigt med en efterregulering af din unit, aftaler vi et besøg med dig, hvor vi foretager en regulering. Det gør vi for at sikre optimal drift og varmefordeling.

 

Varmeværket i Rørvig

Rørvig Varmeværk bliver opført delvist på vandværkets grund og delvist på marken syd for.

Vi etablerer en teknikbygning på ca. 140 m2 og en akkumuleringstank på vandværkets matrikel. Teknikbygningen indeholder varmepumper og transformerstation. På marken syd for grunden etablerer vi tre energioptagere.

Varmeværket består af luft til vand-varmepumper, som dækker det grundlæggende varmebehov.
Herudover er der elkedler, der skal supplere varmeproduktionen ved spidsbelastning. Akkumuleringstanken gør det muligt at lagre varme om dagen, når varmepumperne er mest effektive. Varmen kan så opbevares og bruges om natten.

Varmeværket bliver opført i perioden fra juni og frem til oktober, hvor det tages i brug. 
Fra midt i juli opsætter vi en midlertidig varmeløsning, der skal sikre, at alle kan få varme frem til oktober, når vi omkobler og tager varmeværket i brug.

På illustrationerne kan du se, hvordan varmeværket kommer til at se ud – set fra grunden og fra bagsiden.

Fakta om målerskabe

Der opsættes et målerskab udenfor ved din bygning.

Standardfarven på det udendørs målerskab er sort, men det er muligt at vælge en hvid, lysegrå eller koksgrå model, hvis man ønsker det. Dette aftaler du ved besøget med Wicotec Kirkebjerg A/S.

Skabets mål er: H: 70 cm, B: 33 cm og D: 24 cm.

Fakta om unit

Der installeres en unit indenfor i din bolig.

I Rørvig bruger forsyningen en unit fra Gemina Termix. Unitten er en Termix VVX med TPV-regulator og er en komplet og monteringsklar fjernvarmeunit til indirekte forsyning med indbygget vandvarmer og varmeveksler. 

Det er et system, hvor der ikke er stillestående vand, kun gennemstrømmende. Modellen passer til et gennemsnitligt forbrug i villa/parcelhus.

Standardmodellen måler i mm:
Mål med fuldisolering: H 800 x B 530 x D 375 mm.

Vægten er cirka 33 kg. På billedet kan du se Termix VVX med og uden isoleringskappe.

Vær opmærksom på, at der i forbindelse med erhverv og større ejendomme kan være tale om valg af en anden model eller en helt anden løsning. 

KONTAKT PER AARSLEFF A/S

Har du spørgsmål undervejs i anlægsforløbet, kan du også kontakte entreprenøren.

Sådan kontakter du vores entreprenør
Når arbejdet er i gang, kan du kontakte Aarsleff på: odsfjv@aarsleff.com

Byggekontoret
Du er også velkommen til at besøge byggekontoret på Vandværksvej 18. 

Akuttelefon
Har du akut behov for at kontakte entreprenøren, så kan du ringe til Aarsleff uden for arbejdstid på telefon 20 19 97 21. 

varmepumper ved Vig Varmeværk

Hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål undervejs i anlægsforløbet, kan du kontakte Odsherred Forsyning eller entreprenøren.

Kundeservice
Du er altid velkommen til at kontakte forsyningens Kundeservice på tlf. 70 12 00 49 eller via vores mail: info@odsherredforsyning.dk

Entreprenøren
Du kan også kontakte entreprenør Per Aarsleff A/S. Du finder kontaktoplysninger til Aarsleff herunder. 

Odsherred Forsyning på Møllebakken
Vores fjernvarmelokaler på Møllebakken 4 i Rørvig er lukket per 10. juni 2022. 

Scroll to Top
Cookie Consent with Real Cookie Banner