Her graver vi

Alle Takster for 2018

Her på siden kan du se alle forsyningens takster for år 2018

Tømning - Vand - Spildevand - Varme - Øvrige administrative gebyrer

Tømning

Takster for tømning af septik- og samletanke 2018

Bemærk:  Tømning af køkkenbrønd, sivebrønd og spuling er inkluderet i prisen for en ekstratømning. (Dækselvægt max. 25 kg.) Sommerhusejere kan frivilligt tilmelde sig tømning én gang om året. Dermed får ejendommen status som helårstank med tilsvarende bidrag.

Takstoversigten viser 19 emner:
Ekstra tømning af spildevandstanke
YdelseEkskl. momsInkl. moms
Ekstra tømning af septiktank - hverdag (skal bestilles inden kl. 11.00)8401.050
Akut: Ekstra tømning af septiktank - weekend/helligdag kl. 8.00 til 13.001.2601.575
Samletanke
Samletanke op til og med 3.500 l. - hverdag, bestilles inden kl. 11.00476595
Samletanke, fra 3.501 l. til 5.900 l. - hverdag, bestilles inden kl. 11.00636795
Samletanke, fra 5.901 l. til 9.000 l. - hverdag, bestilles inden kl. 11.008401.050
Akut: Tømning af samletank - weekend/helligdage kl. 8.00 til 13.00Alm. takst for samletank + 100% tillæg
Fast bidrag - Tømning
YdelseEkskl. momsInkl. moms
Helårs tanke, septiktanke tømmes hvert år672840
Sommerhus tanke, septiktanke tømmes hvert 3. år304380
Samletanke, tømmes på bestilling304380
Spildevandsafgift staten - nedsivning tilladt (momsfri), pr. m30,75
Spildevandsafgift staten - anden type afløb (momsfri) - pr. m35,7
Spildevandsafgift staten (momsfri) - pr. m32,1
Tillægsydelser - Tømning
YdelseEkskl. momsInkl. moms
Spuling af system252315
Tillæg for genbesøg og tømning400500
Tilslutningsbidrag for nye tanke10001.250
Timepris for slamsuger: kr. pr. time560700
Tømning af sivebrønde252315
Tømning med slange fra 50 meter til 80 meter252315


Vand

Takster for Vand 2018 - Nykøbing Sj. og Egebjerg Vandværk

Vand takster
YdelseEkskl. momsInkl. moms
Statsafgift egen brønd pr. m3 (momsfri)7,96
Fast bidrag, pr. måler1.1361.420
Samlet pris pr. m3 vand12,6815,85
Vandafgift staten - Ledningsført vand 6,18 kr. pr. m3 + drikkevandsbidrag kr. 0,196,377,96
Vandforbrug, pr. m36,317,89
Vand - Øvrige Administrative gebyrer
YdelseEkskl. momsInkl. moms
Aflæsning af måler til årsafregning200250
Flytteafregning100125
For sent aflæst måler150188
Gebyr ved brudt målerplombe 1.0001.250
Genåbningsgebyr500625
Lukkegebyr (momsfri)500
Tilslutningsbidrag pr. vandmåler
YdelseEkskl. momsInkl. moms
Forsyningsbidrag (pr. matrikel)3.4104.262,50
Hovedbidrag (pr. boligenhed)3.4104.262,50
Landzonebidrag (pr. matrikel)6.8218.526,25
Samlet tilslutningsbidrag for et énfamiliehus13.54816.935
Samlet tilslutningsbidrag for et sommerhus (måler i brønd)13.54816.935
Samlet tilslutningsbidrag for f.eks. 10 stk. boligenheder (Række-, kæde- og etagehus, ved stik Ø50mm)79.00998.761,25
Samlet tilslutningsbidrag for landejendom20.36925.461,25
Stikledningsbidrag (pr. matrikel) (32 mm.)6.7288.410
Ved virksomheder, institutioner og landbrug afregnes efter faktiske udgifter
Suppl. tilslutningsbidrag ved større stikledning end 32 mm.
YdelseEkskl. momsInkl. moms
40mm8.25210.315
50mm34.77143.463,75
60mm76.03495.042,50
90mm117.289146.611,25

Gå til toppen af siden

Spildevand

Takster for Spildevand 2018

Spildevand
YdelseEkskl. momsInkl. moms
Fast bidrag600750
Vandafledningsbidrag pr. m342,1152,63
Kommunalt vejbidrag for vejafvanding - andel af årlige anlægsudgifter til ledningsanlæg, herunder opstuvningsbassiner og overløbsbygværkerHøjst 8 %
Tilslutningsbidrag pr. bolig49.78062.225
Tilslutningsbidrag pr. bolig - reduceret for kun spildevand (60 %)29.86837.335
Tilslutningsbidrag erhverv pr. påbegyndt 800 m249.78062.225
Vandafledningsbidrag - Trappemodel
Trin 1: 0- 500 m342,1152,63
Trin 2: 501 - 20.000 m333,6942,11
Trin 3: 20.001 - m316,8421,05

Gå til toppen af siden

Varme

Takster for Grevinge-Herrestrup / Højby og Vig 2018

Fjernvarme - Grevinge-Herrestrup
YdelseEkskl. momsInkl. moms
Det variable bidrag: Energipris (kr./kWh)0,580,725
Abonnementsbidrag kr./år1.2001.500
Andet bidrag: 0 - 75 m2 (Beboelses lejlighed 15 MWh)2.4003.000
Andet bidrag: Erhverv, institutioner mv. kr./år2.8003.500
Andet bidrag: Over 75 m2 (Enfamiliehus 18,1 MWh)2.6003.250
Det faste bidrag = Abonnementsbidrag + Andet bidrag
Fjernvarme - Højby og Vig
YdelseEkskl. momsInkl. moms
Det variable bidrag: Energipris (kr./kWh)0,690,8625
Abonnementsbidrag kr./år2.5203.150
Øvrige takster - Fjernvarme
YdelseEkskl. momsInkl. moms
Tilslutningsbidrag: 1,5 m3 måler2.0002.500
Stikledningsbidrag: kr. pr. meter stik. (I Grevinge afregnes max. 12,50 meter)8001.000
Lukkebesøg (momsfri)400
Genåbning af fjernvarme400500
Selvaflæsningskort - rykker6581,25
Aflæsningsbesøg270337,5
Flytteafregning100125

Øvrige administrative gebyrer

Øvrige - Administrative gebyrer
YdelseEkskl. momsInkl. moms
Adm./faktureringsgebyr (PBS og e-boks kunder fritaget)2430
Betalingsaftale i f.m. kloaktilslutningsbidrag (momsfri)250
Rykkergebyr (momsfri)100
Øvrige betalingsaftaler (momsfri) ved mere end 2 rater100
Gå til toppen af siden

Odsherred Forsyning A/S - Hovedgaden 39 - 4571 Grevinge - Kundeservice 7012 0049

Åbningstider
Driftsvagt
Odsherred Forsyning A/S
Få siden læst højt op
Du er her:
Følg os på LinkedIn
OF_linkedin

Hjemmesiden bruger cookies

Ved at lukke dette vindue accepterer du vores brug af cookies, som vi bruger til at indsamle oplysninger, der forbedrer brugeroplevelsen.
Læs mere her.

Til toppen