Her graver vi

TAKSTER 2009

Kloakbidrag

Takster for kloak 2009 - Alle beløb er inkl. moms og gældende afgifter.

Ydelse  Inkl. moms
Fast afledningsbidrag (stikafgift)625
Variabelt afledningsbidrag pr. m3

 

31,25
Tilslutningsbidrag pr. bolig56.887,66
Tilslutningsbidrag erhverv pr. påbegyndt 800 m256.887,66
KommVejbidrag - vejafvanding - andel af årlige anlægsudgifter til ledningsanlæg, herunder opstuvningsbassiner og overløbsbygværker4 % 

Tømningstakster

Takster for tømning 2009. Alle beløb er inkl. moms og gældende afgifter. 

Ydelse  Inkl. moms
Tilslutningsbidrag for nye tanke 600
Takster helårstanke 600
Takster sommerhustanke 240
Takster samletanke 250
Samletanke 2500 l 400
Samletanke 3500 l til 5900 l 600
Samletanke over 5900 l til 10.000 l 800
Samletanke og hustanke over 10.000 l og for hver 10.000 l 1.200
Tømning med slange fra 50 m til 80 m 225
Tillæg for tømning af sivebrønde 250
Tillæg for spuling af system  250
Tillæg for forgæves kørsel til tømning 400

Vandbidrag

Takster for vand 2009. Alle beløb er inkl. moms og gældende afgifter.

Ydelse  Inkl. moms

Tilslutningsbidrag pr. måler
  
Hovedbidrag4.050
Forsyningsledningsbidrag4.050
Stikledningsbidrag (32 mm)7.990
Vandmålerbrønd (kun sommerhuse)1.675
Dvs. at samlet tilslutningsbidrag for et enfamiliehus er 16.090,00 kr., og samlet tilslutningsbidrag for et sommerhus er 17.765,00 kr.

Supplerende tilslutningsbidrag ved større stikledning
end 32 mm
40 mm9.800
50 mm 41.290
60 mm90.290
90 mm139.280

Driftbidrag (årligt bidrag)
 

 

Fast målerafgift1.000
Variabel afgift pr. m35
Grøn afgift pr. m36,25
Dvs. at den samlede m3-afgift er 11,25 kr/m3

 

Administrative gebyrer

  
For sent aflæst måler137,50
Flytteafregning125
Lukkegebyr625
Genåbningsgebyr625
Rykkergebyr125

Odsherred Forsyning A/S - Hovedgaden 39 - 4571 Grevinge - Kundeservice 7012 0049

Åbningstider
Driftsvagt
Odsherred Forsyning A/S
Få siden læst højt op
Følg os på LinkedIn
OF_linkedin

Hjemmesiden bruger cookies

Ved at lukke dette vindue accepterer du vores brug af cookies, som vi bruger til at indsamle oplysninger, der forbedrer brugeroplevelsen.
Læs mere her.

Til toppen