Her graver vi

ALLE TAKSTER 2014

Takster og administrative gebyrer for spildevand, tømning, vand og varme 2014


Spildevand

Takster for spildevand 2014

Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
Fast bidrag568710
Vandafledningsbidrag pr. m336 45

Vandafledningsbidrag - Trappemodel

  
Trin 1: 0- 500 m336,0045,00
Trin 2: 501 – 20.000 m334,5643,20
Trin 3: 20.001 -> m331,6839,60
Tilslutningsbidrag pr. bolig47.700

59.625

Reduceret tilslutningsbidrag pr. bolig, 60 % bidrag - kun spildevand, ikke regnvand.28.62035.775
Tilslutningsbidrag erhverv pr. påbegyndt 800 m247.70059.625
Kommunalt vejbidrag for vejafvanding - andel af årlige anlægsudgifter til ledningsanlæg, herunder opstuvningsbassiner og overløbsbygværker1 %.

Tømning

Takster for tømning 2014

Ydelse
 Ekskl. moms
 Inkl. moms
 
Fast bidrag
 
Helårs tanke, septiktanke
584
730
Sommerhus tanke, septik tømmes hvert 3. år
264
330
Spildevandsafgift Staten - nedsivning tilladt (momsfri), pr. m3
0,50
 
Spildevandsafgift staten - anden type afløb (momsfri) - pr. m3
3,80
 
 
Samletanke
264
330
Spildevandsafgift staten (momsfri) - pr. m3
1,40
 
 
Bidrag for tømning
Samletanke op til og med 3.500 liter
368
460
Samletanke, fra 3.500 liter til og med 5.900 liter
544
680
Samletanke, fra 5.900 liter til 9.000 liter
728
910
 
Tillæg
Tømning med slange fra 50 meter til 80 meter
220
275

Tømning med slange fra 80m til 100m

800

1.000

Tømning af sivebrønde
220
275
Spuling af system
220
275
Genbesøg og tømning (efter forgæves besøg)
360
450
Timepris for slamsuger: kr. pr. time
500
625
Tilslutningsbidrag for nye tanke
880
1.100

 

Ekstra tømning af hustanke

Takster for ekstra tømning af hustanke 2014 - foretages kun i det omfang vi har ledig kapacitet i forhold til de regelmæssige tømninger.

Sommerhustanke kan frivilligt tilmelde sig tømning som helårstanke, med bidrag som helårstanke. 

Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
Ekstra tømning af hustanke inden for normal arbejdstid752940
Ekstra tømning af hustanke i weekend samt søn- og helligdage 50%11281410

Vand: Nykøbing Sj. og Egebjerg

Takster for vand 2014

Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
   
Fast bidrag, pr. måler8801.100
Vandforbrug, pr. m36,007,50
Vandafgift staten - Ledningsført vand kr. 5,46 og drikkevandsbidrag kr. 0,67 pr. m36,137,66
Samlet pris pr. m3 vand12,1315,16
Statsafgift egen brønd pr. m3 (momsfri)7,66 


Administrative gebyrer

Gebyr ved brudt målerplombe 1.0001.250

Flytteafregning

 100

125

Lukkegebyr (momsfri)

500

 

Genåbningsgebyr

500

625

Aflæsning af måler til årsafregning200250
For sent aflæst måler150187,50 

Tilslutningsbidrag pr. måler
Hovedbidrag (pr. boligenhed)3.2404.050
Forsyningsbidrag (pr. matrikel)3.2404.050
Stikledningsbidrag (32 mm.) (pr. matrikel)6.3927.990
Landzonebidrag (pr. matrikel)6.4808.100
Samlet tilslutningsbidrag for et énfamiliehus12.872

16.090

Samlet tilslutningsbidrag for et sommerhus (måler i brønd)12.87216.090
Samlet tilslutningsbidrag for landejendom 19.35224.190
Samlet tilslutningsbidrag for f.eks. 10 stk. boligenheder (række-, kæde- og etagehus ved stik Ø50mm)75.06493.830
Ved virksomheder, institutioner og landbrug afregnes efter faktiske udgifter.  

 

Suppl. tilslutningsbidrag ved større stikledning end 32 mm.

40mm7.8409.800
50mm33.03241.290
60mm72.23290.290
90mm111.424139.280

Varme: Grevinge og Herrestrup

SEAS-NVE, Hovedgaden 36, 4520 Svinninge varetager drift af værket og opkrævning af bidrag.

YdelseEkskl. moms. Inkl. moms 
Det variable bidrag: Energipris (kr./kWh) 0,96 1,20
Gebyrer m.m. - se takstblad 

Det faste bidrag = Abonnementsbidrag + Andet bidrag

Abonnementsbidrag kr./år 1.200 1.500
Andet bidrag: 0 – 75 m2
(Beboelses lejlighed 15 MWh)
2.400  3.000
Andet bidrag: Over 75 m2 (Enfamiliehus 18,1 MWh) 2.600  3.250
Andet bidrag: Erhverv, institutioner mv. kr./år2.800  3.500
Tilslutningsbidrag: 1,5 m3 måler2.0002.500
Stikledningsbidrag: 1,5 m3 måler: kr. pr. meter stik. Der afregnes max.  12,50 meter

1.000

800

Administrative gebyrer

Ydelse
 Ekskl. moms
 Inkl. moms
Rykkergebyr (momsfri)
100
 
Adm./faktureringsgebyr (PBS og e-boks kunder fritaget)
  24
30
Betalingsaftale i f.m. kloaktilslutningsbidrag (momsfri)
 250
 
Øvrige betalingsaftaler(momsfri) ved mere end 2 rater
100
 

Odsherred Forsyning A/S - Hovedgaden 39 - 4571 Grevinge - Kundeservice 7012 0049

Åbningstider
Driftsvagt
Odsherred Forsyning A/S
Få siden læst højt op
Følg os på LinkedIn
OF_linkedin

Hjemmesiden bruger cookies

Ved at lukke dette vindue accepterer du vores brug af cookies, som vi bruger til at indsamle oplysninger, der forbedrer brugeroplevelsen.
Læs mere her.

Til toppen