Her graver vi

ALLE TAKSTER 2015

Takster og administrative gebyrer for spildevand, tømning, vand og varme 2015


Spildevand

Takster for spildevand 2015

Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
Fast bidrag580725
Vandafledningsbidrag pr. m34050

Vandafledningsbidrag - Trappemodel

  
Trin 1: 0- 500 m340,0050,00
Trin 2: 501 – 20.000 m336,8046,00
Trin 3: 20.001 -> m330,4038,00
Tilslutningsbidrag pr. bolig48.140

60.175

Reduceret tilslutningsbidrag pr. bolig, 60 % bidrag - kun spildevand, ikke regnvand.28.88436.105
Tilslutningsbidrag erhverv pr. påbegyndt 800 m248.14060.175
Kommunalt vejbidrag for vejafvanding - andel af årlige anlægsudgifter til ledningsanlæg, herunder opstuvningsbassiner og overløbsbygværkerHøjst 8 %.

Tømning

Takster for tømning 2015

Ydelse
 Ekskl. moms
 Inkl. moms
 
Fast bidrag
 
Helårs tanke, septiktanke tømmes hvert år
640
800
Sommerhustanke, septiktanke tømmes hvert 3. år
288
360
Spildevandsafgift Staten - nedsivning tilladt (momsfri), pr. m3
0,75
 
Spildevandsafgift staten - anden type afløb (momsfri) - pr. m3
5,70
 
 
Samletanke
288
360
Spildevandsafgift staten (momsfri) - pr. m3
2,10
 
 

Tømning af samletanke

Samletanke op til og med 3.500 liter
408
510
Samletanke, fra 3.501 liter til og med 5.900 liter
600
750
Samletanke, fra 5.901 liter til 9.000 liter
800
1.000
 
Tillæg
Hustanke over 5.000 liter - pr. påbegyndt time
536 
670 
Tømning med slange fra 50 meter til 80 meter
240
300
Tømning med slange fra 81 m til 100 m
800
1.000
Tømning af sivebrønde
240
300
Spuling af system
240
300
Timepris for slamsuger: kr. pr. time
536
670
Tilslutningsbidrag for nye tanke
960
1.200

 

Ekstra tømning af hustanke

Tømning af køkkenbrønd, sivebrønd samt spuling er inkluderet i prisen for en ekstratømning. (Dækselvægt max. 25. kg.)

Sommerhusejere kan frivilligt tilmelde sig tømning én gang om året. Dermed får ejendommen status som helårstank med tilsvarende bidrag.

 

Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
Ekstra tømning af septiktank indenfor normal arbejdstid776970
Ekstra tømning af septiktank ved bestilling efter kl. 11.00 - eller udenfor normal arbejdstid (weekend og helligdage)1.1641.455
Tømning af samletank ved bestilling efter kl. 11.00 - eller udenfor normal arbejdstid (weekend og helligdage) Alm. takst plus 100 % 

Vand: Nykøbing Sj. og Egebjerg

Takster for vand 2015

Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
   
Fast bidrag, pr. måler1.0801.350
Vandforbrug, pr. m36,007,50
Vandafgift staten - Ledningsført vand kr. 5,86 og drikkevandsbidrag kr. 0,67 pr. m36,538,16
Samlet pris pr. m3 vand12,5315,66
Statsafgift egen brønd pr. m3 (momsfri)8,16 


Administrative gebyrer

Gebyr ved brudt målerplombe 1.0001.250

Flytteafregning

 100

125

Lukkegebyr (momsfri)

500

 

Genåbningsgebyr

500

625

Aflæsning af måler til årsafregning200250
For sent aflæst måler150187,50 

Tilslutningsbidrag pr. måler
Hovedbidrag (pr. boligenhed)3.2404.050
Forsyningsbidrag (pr. matrikel)3.2404.050
Stikledningsbidrag (32 mm.) (pr. matrikel)6.3927.990
Landzonebidrag (pr. matrikel)6.4808.100
Samlet tilslutningsbidrag for et énfamiliehus12.872

16.090

Samlet tilslutningsbidrag for et sommerhus (måler i brønd)12.87216.090
Samlet tilslutningsbidrag for landejendom 19.35224.190
Samlet tilslutningsbidrag for f.eks. 10 stk. boligenheder (række-, kæde- og etagehus ved stik Ø50mm)75.06493.830
Ved virksomheder, institutioner og landbrug afregnes efter faktiske udgifter.  

 

Suppl. tilslutningsbidrag ved større stikledning end 32 mm.

40mm7.8409.800
50mm33.03241.290
60mm72.23290.290
90mm111.424139.280

Varme: Grevinge og Herrestrup

SEAS-NVE, Hovedgaden 36, 4520 Svinninge varetager drift af værket og opkrævning af bidrag.

YdelseEkskl. moms. Inkl. moms 
Det variable bidrag: Energipris (kr./kWh) 0,96 1,20
Gebyrer m.m. - Se takstblad

Det faste bidrag = Abonnementsbidrag + Andet bidrag

Abonnementsbidrag kr./år 1.200 1.500
Andet bidrag: 0 – 75 m2
(Beboelses lejlighed 15 MWh)
2.400  3.000
Andet bidrag: Over 75 m2 (Enfamiliehus 18,1 MWh) 2.600  3.250
Andet bidrag: Erhverv, institutioner mv. kr./år2.800  3.500
Tilslutningsbidrag: 1,5 m3 måler2.0002.500
Stikledningsbidrag: 1,5 m3 måler: kr. pr. meter stik. Der afregnes max.  12.500 kr. inkl. moms.

800

1.000

Administrative gebyrer

Ydelse
 Ekskl. moms
 Inkl. moms
Rykkergebyr (momsfri)
100
 
Adm./faktureringsgebyr (PBS og e-boks kunder fritaget)
  24
30
Betalingsaftale i f.m. kloaktilslutningsbidrag (momsfri)
 250
 
Øvrige betalingsaftaler(momsfri) ved mere end 2 rater
100
 

Odsherred Forsyning A/S - Hovedgaden 39 - 4571 Grevinge - Kundeservice 7012 0049

Åbningstider
Driftsvagt
Odsherred Forsyning A/S
Få siden læst højt op
Følg os på LinkedIn
OF_linkedin

Hjemmesiden bruger cookies

Ved at lukke dette vindue accepterer du vores brug af cookies, som vi bruger til at indsamle oplysninger, der forbedrer brugeroplevelsen.
Læs mere her.

Til toppen