Her graver vi

Alle Takster for 2017

Her på siden kan du se alle forsyningens takster for år 2017

Tømning - Vand - Spildevand - Varme - Øvrige administrative gebyrer

Tømning

Takster for tømning af septik- og samletanke 2017

Bemærk:  Tømning af køkkenbrønd, sivebrønd og spuling er inkluderet i prisen for en ekstratømning. (Dækselvægt max. 25 kg.) Sommerhusejere kan frivilligt tilmelde sig tømning én gang om året. Dermed får ejendommen status som helårstank med tilsvarende bidrag.

Takstoversigten viser 17 emner:
Ekstra tømning af spildevandstanke
YdelseEkskl. momsInkl. moms
Ekstra tømning af septiktank indenfor normal arbejdstid776970
Ekstra tømning af septiktank ved bestilling efter kl. 11.00 - eller udenfor normal arbejdstid, og på weekend og helligdage (akut)1.1641.455
Tømning af samletank ved bestilling efter kl. 11.00 - eller udenfor normal arbejdstid, og på weekend og helligdage (akut). Se takster for samletanke længere nede Alm. takst + 100%
Fast bidrag - Tømning
YdelseEkskl. momsInkl. moms
Helårs tanke, septiktanke tømmes hvert år640800
Sommerhus tanke, septiktanke tømmes hvert 3. år288360
Samletanke, tømmes på bestilling288360
Spildevandsafgift staten - nedsivning tilladt (momsfri), pr. m30,75
Spildevandsafgift staten - anden type afløb (momsfri) - pr. m35,70
Spildevandsafgift staten (momsfri) - pr. m32,10
Tillægsydelser - Tømning
YdelseEkskl. momsInkl. moms
Tømning med slange fra 50 meter til 80 meter240300
Tømning af sivebrønde240300
Spuling af system240300
Timepris for slamsuger: kr. pr. time536670
Tilslutningsbidrag for nye tanke9601.200
Tømning af samletanke
YdelseEkskl. momsInkl. moms
Samletanke op til og med 3.500 liter408510
Samletanke, fra 3.501 liter til og med 5.900 liter600750
Samletanke, fra 5.901 liter til 9.000 liter8001.000

Vand

Takster for Vand 2017 - Nykøbing Sj. og Egebjerg Vandværk

Vand takster
YdelseEkskl. momsInkl. moms
Fast bidrag, pr. måler1.1141.392,50
Vandforbrug, pr. m36,197,74
Vandafgift staten - Ledningsført vand 5,86 kr. pr. m3 + drikkevandsbidrag kr. 0,396,257,81
Samlet pris pr. m3 vand12,4415,55
Statsafgift egen brønd pr. m3 (momsfri)7,81
Vand - Øvrige Administrative gebyrer
YdelseEkskl. momsInkl. moms
Gebyr ved brudt målerplombe 1.0001.250
Flytteafregning100125
Lukkegebyr (momsfri)500
Genåbningsgebyr500625
For sent aflæst måler150187,50
Aflæsning af måler til årsafregning200250
Tilslutningsbidrag pr. vandmåler
YdelseEkskl. momsInkl. moms
Hovedbidrag (pr. boligenhed)3.3434.179
Forsyningsbidrag (pr. matrikel)3.3434.179
Stikledningsbidrag (pr. matrikel) (32 mm.)6.5968.245
Landzonebidrag (pr. matrikel)6.6878.359
Samlet tilslutningsbidrag for et énfamiliehus13.28216.603
Samlet tilslutningsbidrag for et sommerhus (måler i brønd)13.28216.603
Samlet tilslutningsbidrag for landejendom19.96924.961
Samlet tilslutningsbidrag for f.eks. 10 stk. boligenheder (Række-, kæde- og etagehus, ved stik Ø50mm)77.45896.823
Ved virksomheder, institutioner og landbrug afregnes efter faktiske udgifter
Suppl. tilslutningsbidrag ved større stikledning end 32 mm.
YdelseEkskl. momsInkl. moms
40mm8.09010.113
50mm34.08942.611
60mm74.54393.179
90mm114.989143.736
Gå til toppen af siden

Spildevand

Takster for Spildevand 2017

Spildevand
YdelseEkskl. momsInkl. moms
Fast bidrag592740
Vandafledningsbidrag pr. m341,2851,60
Kommunalt vejbidrag for vejafvanding - andel af årlige anlægsudgifter til ledningsanlæg, herunder opstuvningsbassiner og overløbsbygværkerHøjst 8 %
Tilslutningsbidrag pr. bolig49.10061.375
Tilslutningsbidrag pr. bolig - reduceret for kun spildevand (60 %)29.46036.825
Tilslutningsbidrag erhverv pr. påbegyndt 800 m249.10061.375
Vandafledningsbidrag - Trappemodel
Trin 1: 0- 500 m341,2851,60
Trin 2: 501 - 20.000 m334,6843,34
Trin 3: 20.001 - m321,4726,83
Gå til toppen af siden

Varme

Grevinge-Herrestrup Varmeværk 2017

Varme
YdelseEkskl. momsInkl. moms
Det variable bidrag: Energipris (kr./kWh)0,680,85
Det faste bidrag = Abonnementsbidrag + Andet bidrag
YdelseEkskl. momsInkl. moms
Abonnementsbidrag kr./år1.2001.500
Andet bidrag: 0 - 75 m2 (Beboelses lejlighed 15 MWh)2.4003.000
Andet bidrag: Over 75 m2 (Enfamiliehus 18,1 MWh)2.6003.250
Andet bidrag: Erhverv, institutioner mv. kr./år2.8003.500
Tilslutningsbidrag: 1,5 m3 måler2.0002.500
Stikledningsbidrag: 1,5 m3 måler: kr. pr. meter stik. Der afregnes max. 12,50 meter8001.000
Flytteafregning100125

Øvrige administrative gebyrer

Øvrige - Administrative gebyrer
YdelseEkskl. momsInkl. moms
Rykkergebyr (momsfri)100
Adm./faktureringsgebyr (PBS og e-boks kunder fritaget)2430
Betalingsaftale i f.m. kloaktilslutningsbidrag (momsfri)250
Øvrige betalingsaftaler (momsfri) ved mere end 2 rater100
Gå til toppen af siden

Odsherred Forsyning A/S - Hovedgaden 39 - 4571 Grevinge - Kundeservice 7012 0049

Åbningstider
Driftsvagt
Odsherred Forsyning A/S
Få siden læst højt op
Du er her:
Følg os på LinkedIn
OF_linkedin

Hjemmesiden bruger cookies

Ved at lukke dette vindue accepterer du vores brug af cookies, som vi bruger til at indsamle oplysninger, der forbedrer brugeroplevelsen.
Læs mere her.

Til toppen