Markvejens pumpehus

 Markvejen - Ellinge Lyng (4573 Højby)

 

Pumpestation Markvejen er én af en række hovedpumpestationer der pumper spildevand fra området til renseanlægget. Trykledningen fra Markvejens pumpestation er ca. 2 km lang og ender ved en oppumpningsbrønd på Ellinge Skovvej. Herfra løber spildevandet ned til den næste pumpestation i rækken, som er Højby Lyng Pumpestation.

Højby Lyng Pumpestation pumper direkte til Højby Renseanlæg, hvor spildevandet renses og ledes ud i Gærde Å.

 

Efterhånden som flere sommerhusområder kloakeres, vil der komme mere vand gennem pumpestationerne. Når kloakeringen er fuldt udbygget, vil der komme spildevand helt fra Høve Stræde og fra Hønsinge By gennem Markvejens pumpestation.

Til den tid vil Højby Renseanlæg være ombygget til en stor pumpestation der pumper spildevandet til det nye Tengslemark Renseanlæg. Herfra skal det rensede spildevand i fremtiden ledes ud i Kattegat gennem en ledning under vandet. Gærde Å vil således blive skånet for udledning i fremtiden.


I de kloakerede områder mellem Markvejen og Høve Stræde, vil der på sigt komme yderligere 4-6 hovedpumpestationer og hundredvis af mindre pumpestationer.

 

Tekniske data for Pumpestation Markvejen:

  • Pumper: To stk. Grundfos S1.80.100.125.4.50 spildevandspumper, med elmotorer der har en akseleffekt på 8,67 kW (11,75 Hk).
  • Hydraulisk kapacitet: En pumpe 25,7 l/sek. eller 92,5 m3/time (modtryk 21,1 m vs), to pumper i parallel drift 30 l/sek.  eller 108 m3/time (modtryk 26,2 m vs).
  • Omdrejningerne på pumperne styres elektronisk i forhold til tilstrømning, niveau i pumpesumpen og elforbrug. Ved normalt drift køres med en pumpe ved 44,1 Hz, en akseleffekt på 5,81 kW (7,9 hk), flowet er 21 l/sek. eller 75,6 m3/time. Det er det mest økonomiske driftspunkt.
  • Pumpestationen overvåges fra forsyningens renseanlæg, og eventuelle fejl rapporteres straks til driftspersonalet.
  • Gulvet i pumpekælderen er i kote- 3,70, altså 3,7 meter under havets overflade.
  • Pumpesumpen har et volumen på 5,5 m3 og umiddelbart inden pumpestationen er ligger et rørbassin med en opstuvningskapacitet på 70 m3, som ”udglatter” ved spidsbelastninger.
Du er her:
Følg os på LinkedIn

Hjemmesiden bruger cookies

Ved at lukke dette vindue accepterer du vores brug af cookies, som vi bruger til at indsamle oplysninger, der forbedrer brugeroplevelsen.
Læs mere her.