Her graver vi

Ønsker du at klage?

Her finder du klagevejledning for vand, spildevand og fjernvarme. 

Vi bestræber os på at løse eventuelle tvister, via god og saglig dialog med kunden.

Ønsker du at klage over en afgørelse, regning eller leverance fra Odsherred Forsyning, bedes du sende din henvendelse på mail til info@odsherredforsyning.dk - eller med post til:


Odsherred Forsyning A/S

Hovedgaden 39 

4571 Grevinge


Du kan forvente at modtage svar inden for 8 arbejdsdage. 

Hvis du fortsat ønsker at klage, efter forsyningen har behandlet din henvendelse, har du følgende klagemuligheder:

Vand og spildevand

Vedrører din klage drikkevands- eller kloakforsyningen?

Omhandler klagen forkert måling, forkert opgørelse eller håndtering af restanceopkrævning, kan klagen indgives via www.forbrug.dk eller sendes til:


Konkurrence –og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby 


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil forestå mediation. Det koster et klagegebyr på 100 kr. som ikke vil blive tilbagebetalt. På www.forbrug.dk kan findes eventuelle beløbsmæssige grænser. Klagegangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. (Mediation betyder en mæglerfunktion).


Såfremt der ikke opnås enighed, har kunden efterfølgende mulighed for at indgive klagen til Forbrugerklagenævnet. Det koster et klagegebyr på 400 kr. som vil blive tilbagebetalt, hvis klageren får medhold. 

Er der sket en skade?

Kontakt dit eget forsikringsselskab først.

Hvis der er sket skade på din ejendom, som du mener at forsyningen kan holdes ansvarlig for, bedes du i første omgang kontakte dit eget forsikringsselskab. De vil vurdere skadens omfang og rejse et erstatningskrav mod forsyningen. 


Hvis dit forsikringsselskab afviser at håndtere sagen, bedes du sende dokumentation for skaden samt erstatningskrav til info@odsherredforsyning.dk - Så vil vi indberette skaden til behandling hos forsyningens forsikringsselskab. 

Fjernvarme

Vedrører din klage levering af fjernvarme i Grevinge-Herrestrup området?

Omhandler klagen dit forbrug eller din regning, kan klagen indgives via www.energianke.dk eller sendes til:


Ankenævnet på Energiområdet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby


Hvis klagen omhandler forsyningens priser eller vilkår, kan klagen indgives via www.energitilsynet.dk eller sendes til:


Energitilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Odsherred Forsyning A/S - Hovedgaden 39 - 4571 Grevinge - Kundeservice 7012 0049

Åbningstider
Driftsvagt
Odsherred Forsyning A/S
Få siden læst højt op
Følg os på LinkedIn
OF_linkedin

Hjemmesiden bruger cookies

Ved at lukke dette vindue accepterer du vores brug af cookies, som vi bruger til at indsamle oplysninger, der forbedrer brugeroplevelsen.
Læs mere her.

Til toppen