Her graver vi

Betaling af kloaktilslutningsbidrag

Her kan du læse om tilslutningsbidrag og øvrige udgifter ved sommerhuskloakering

Tilslutningsbidrag til kloak

Almindeligvis bliver sommerhusområder kun spildevandskloakeret. Regnvand skal nedsives på grunden, og der etableres ikke ledning til regnvand. Derfor betales et reduceret tilslutningsbidrag som i 2020 udgør: 39.075 kr. inkl. moms.

 

Hvis der opføres et sommerhus i et fælleskloakeret eller separatkloakeret område, betales et fuldt tilslutningsbidrag som i 2020 udgør: 65.125 kr. inkl. moms.


Øvrige udgifter

Grundejer skal selv betale for det arbejde, som skal udføres på grunden i forbindelse med kloakering. Prisen er individuel, afhængigt af forholdene på ejendommen. Kontakt en autoriseret kloakmester for at få et prisoverslag på din grund. 

 

Arbejdet på grunden og tilslutning til det nye kloakstik, skal udføres og godkendes af en autoriseret kloakmester. 

 

Faste udgifter

Når ejendommen er kloakeret betales et fast årligt bidrag. I 2020 udgør det faste bidrag 775 kr. inkl. moms. 

 

Dertil kommer vandafledningsbidrag, som i 2020 udgør 54,00 kr. pr. m3 inkl. moms.

Betalingsaftaler

Det er muligt at søge om en 3-årig betalingsaftale for tilslutningsbidrag til kloak

Odsherred Forsyning har besluttet, at grundejere, der skal betale tilslutningsbidrag, kan ansøge om betalingsaftaler på op til 3 år.

 

Når Forsyningen udfører kloakering af nye sommerhusområder jf. kommunens spildevandplan, forfalder der et kontant tilslutningsbidrag, når det er muligt at tilslutte det nye spildevandsstik. 


For pensionister og personer på efterløn m.fl. gælder, at de kan ansøge kommunen om indefrysning af tilslutningsbidraget i lighed med ordningen om indefrysning af ejendomsskatter.


Der er en række betingelser, der skal være opfyldt, hvilket Borgerservice i kommunen tager sig af. Benyt også selvbetjening på Borger.dk  


Som hovedregel henviser Forsyningen altid grundejere til først at undersøge privat finansiering.


Betalingsaftaler med Odsherred Forsyning indgås efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Der er et administrativt gebyr på aftalen. Restancen forrentes efter renteloven. Renten er i renteloven fastsat til Nationalbanken udlånsrente + 8 %. Pr. 1. juli 2016 er det i alt 8,05 % p.a.


Betalingsaftaler skal underskrives af ejendommens ejer eller ejere, idet cpr.nr. kræves oplyst af hensyn til inddrivelse hos SKAT.


Forsyningen vil indrette ordningen, så det økonomiske mellemværende håndteres billigst muligt. Det kan kræves, at man er tilmeldt e-boks og betalingsservice.

Odsherred Forsyning A/S - Hovedgaden 39 - 4571 Grevinge - Kundeservice 7012 0049

Åbningstider
Driftsvagt
Odsherred Forsyning A/S
Få siden læst højt op
Du er her:
Følg os på LinkedIn
OF_linkedin

Hjemmesiden bruger cookies

Ved at lukke dette vindue accepterer du vores brug af cookies, som vi bruger til at indsamle oplysninger, der forbedrer brugeroplevelsen.
Læs mere her.

Til toppen