Her graver vi

Sommerhuskloakering

På disse sider kan du læse om kloakering af sommerhuse i Odsherred

I kommunens spildevandsplan er det besluttet, at alle sommerhuse i Odsherred skal kloakeres med tiden. 

Kloakeringen foregår i etaper af ca. 400 sommerhuse og skal sikre rent vand i vandløb og ved badestrande.


pdf_1 Brochure om sommerhuskloakering

Tidsplan for arbejdet på sommerhusvejene (Hønsinge Lyng)

Ca. Hver uge kan du finde en opdateret tidsplan for de næste 6 uger

Tidsplanen er vejledende og kan ændres, hvis der sker uforudsete ting. Hold øje med vejnavne.
 

pdf_1 Tidsplan den 06. februar - Hønsinge Lyng

Vejspærring og trafikregulering på Hønsinge Lyng

Opdatering den 08. januar 2019

I forbindelse med sommerhuskloakering på Hønsinge Lyng, er det nødvendigt at opsætte trafikregulering på dele af Smidsholmvej samt spærre for indkørsel ved en række sommerhusveje i perioden den 8. januar til marts 2020.


Klik på kortet for at se vejspærringer, trafikregulering og omkørsler:  


Trafikregulering og omkørsel - Hønsinge Lyng


Det drejer sig om følgende veje:


Smidsholmvej (her opsættes trafikregulering på dele af vejen)

Baldersvej: Vejen ind til Baldersvej via Smidsholmsvej spærres for al trafik. Benyt I stedet indkørslen ved Sandholmen eller Barringsgårdsvej.

Helsebakken/Helsedalen: Vejen ind til Helsebakken via Smidsholmsvej spærres for al trafik. Benyt i stedet indkørsel via Kirsebærstien fra Lyngvej.

Idunsvej: Vejen ind til Idunsvej via Smidsholmvej spærres for al trafik. Benyt I stedet indkørslen ved Sandholmen eller Barringsgårdsvej.

Thorsvej: Vejen ind til Thorsvej via Smidsholmvej spærres for al trafik. Benyt i stedet indkørslen ved Kinimondsvej.

Lyngkrogen: Vejen ind til Lyngkrogen er farbar via Smidsholmvej, dog reduceret til en vejbane.

Der vil i perioden være mulighed for beboerkørsel til de enkelte ejendomme, på nær de veje hvor sommerhuskloakeringen er i gang. Her vil du altid kunne nå dit sommerhus til fods.

Vi har oprettet en pladstelefon

Sådan kontakter du vores entreprenør 

Har du behov for at kontakte entreprenøren i forbindelse med anlægsarbejdet, så kan du ringe til Per Aarsleff i dagtimerne på
tlf. 24 64 79 14.


Observerer du hærværk på vores udstyr, hører vi også gerne fra dig.

Nyhedsbrev om kloakeringen

Følg med i kloakeringsprojektet - forsyningen udsender løbende nyheder på mail

Dette nyhedsbrev omhandler sommerhuskloakering I Odsherred. De aktuelle områder er Hønsinge Lyng, Vig Lyng og Ellinge Lyng samt Hov Vig.


Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet


Se arkiv for tidligere udsendte nyhedsbreve

SMS-service

Tilmeld din sommerhusadresse til forsyningens SMS-service

Vi sender kun en SMS, hvis der sker ændringer i planer eller forhold, som vedrører din ejendom. 


Klik her for at tilmelde dig SMS-service

Kommunikation i øvrige medier

I magasinet Fremtidens Feriehus (forår 2019) kan du læse om sommerhuskloakeringen.

Klik her for at læse artiklen

Tidsplan for sommerhuskloakering på Hønsinge Lyng

Odsherred Forsyning og Per Aarsleff A/S har udarbejdet en foreløbige tidsplan for Hønsinge Lyng.

Bemærk: Tidsplanen og grænserne mellem de enkelte områder kan ændres. Klik på kortet herunder, og find din sommerhusvej.

tidsplan-Hønsinge Lyng

Grundejerinfomøder:

Alle grundejere på Hønsinge Lyng modtager invitation til et infomøde for deres område - brevet sendes til din hjemmeadresse sammen med en stikskitse. Efter møderne vil du kunne finde præsentationerne her:  

den 17. juni 201

Grundejerforeningsmøde for Hønsinge Lyng, Vig Lyng og Ellige Lyng:

pdf_1Møde den 17. juni 2019  


Grundejere i det grønne område:  

pdf_1 Møde den 27. august 2019 - sommerhuskloakering 


Grundejere i det røde område:

pdf_1 Møde den 3. oktober 2019 - sommerhuskloakering 


Grundejere i det lilla område:

pdf_1 Møde den 9. januar 2020 - sommerhuskloakering

 

Grundejere i det gule område:

Inviteres til grundejermøde i marts (datoen er endnu ikke fastlagt)..

 

Øvrige grundejere på Hønsinge Lyng (dvs dem der først skal kloakeres efter september 2020) modtager brev i foråret 2020 om etapeinddelingen i deres område.

Tidsplan for sommerhuskloakering frem til år 2025

6 etaper på Vig Lyng, Hønsinge Lyng og Ellinge Lyng kloakeres i perioden 2017 til 2025

I forbindelse med en ny økonomisk regulering af vandsektoren har det været nødvendigt at ændre på forsyningens investeringsplaner og dermed tidsplanen for sommerhuskloakering. Kloakeringenstempoet sænkes fra ca. 800 til ca. 400 ejendomme om året. 


Tidsplanen ser således ud:

Vig Lyng syd – år 2017-2018 (færdigkloakeret)

Hønsinge Lyng – år 2019-2021

Vig Lyng nord – år 2020-2025

Ellinge Lyng – år 2020-2025

 
Et område på ca. 400 ejendomme ved Hov Vig indgår også i kloakeringsplanerne, men tidspunktet for Hov Vig-området er endnu ikke helt på plads.

Tidsplan efter 2026

En ny spildevandsplan for 2019 - 2022 er vedtaget af Odsherred Kommunes Byråd d.18. december. Kortet viser den forventede tidsplan 

pdf_1 Kort over tidsplan for sommerhuskloakering


(De områder, som oprindeligt skulle have været kloakeret i perioden 2020-2026 og 2027-2042 jf. perspektivperioderne i kommunens Spildevandsplan for år 2014-2018, kan således forventes at blive udskudt.) 

Odsherred Forsyning A/S - Hovedgaden 39 - 4571 Grevinge - Kundeservice 7012 0049

Åbningstider
Driftsvagt
Odsherred Forsyning A/S
Få siden læst højt op
Du er her:
Følg os på LinkedIn
OF_linkedin

Hjemmesiden bruger cookies

Ved at lukke dette vindue accepterer du vores brug af cookies, som vi bruger til at indsamle oplysninger, der forbedrer brugeroplevelsen.
Læs mere her.

Til toppen