Her graver vi

Sommerhuskloakering

På disse sider kan du læse om kloakering af sommerhuse i Odsherred

I kommunens spildevandsplan er det besluttet, at alle sommerhuse i Odsherred skal kloakeres med tiden. 

Kloakeringen foregår i etaper af ca. 400 sommerhuse og skal sikre rent vand i vandløb og ved badestrande.


pdf_1 Brochure om sommerhuskloakering

Hvornår må jeg tilslutte mit spildevand til kloakken

Du må først få din autoriserede kloakmester til at tilslutte dit spildevand, når du modtager et tilslutningsbrev om dette fra Odsherred Forsyning

I udførelsesperioden bruger vi de nye kloakedninger til at pumpe grundvandet til Fuglebæk Å. Hvis spildevandet blev tilsluttet nu, ville det ende i naturen og ikke på renseanlægget. 

Hvor langt når vi inden sommerferien 2020

Klik på kortet og se, hvordan det forholder sig for din ejendom på Hønsinge Lyng (opdateret 22. april 2020)

Vinterens voldsomme regnmængder og et ekstra højt grundvandspejl er skyld i forsinkelser på Hønsinge Lyng.

Der er derfor 68 ejendomme (se feltet med gult på nedenstående kort) som må udskydes til efter sommerferien 2020. Derudover er der 11 ejendomme (se feltet med orange på nedenstående kort), som vi forsøger at nå inden sommerferien 2020, men som også kan blive udskudt. Vi sender et brev til de ejendomme som bliver berørt af forsinkelserne.

etapeplan m farver-tidplan-rev for sommerferie-21042020

Tidsplan for arbejdet på sommerhusvejene (Hønsinge Lyng)

Ca. Hver uge kan du finde en opdateret tidsplan for de næste 6 uger

Tidsplanen er vejledende og kan ændres, hvis der sker uforudsete ting. Hold øje med vejnavne.
 

pdf_1 Tidsplan for Hønsinge Lyng 25. maj 2020

Fart begrænsing på Lyngvej

Opdatering den 21. april 2020

I forbindelse med sommerhuskloakering på Hønsinge er der indført fartbegrænsning på Lyngvej, hvor du max må køre 40 km i timen. 

Kør også forsigtigt på de øvrige sommerhusveje, hvor der både kan være legende børn eller gravearbejde.    

Vi har oprettet en pladstelefon

Sådan kontakter du vores entreprenør 

Har du behov for at kontakte entreprenøren i forbindelse med anlægsarbejdet, så kan du ringe til Per Aarsleff i dagtimerne på
tlf. 24 64 79 14.


Observerer du hærværk på vores udstyr, hører vi også gerne fra dig.

Nyhedsbrev om kloakeringen

Følg med i kloakeringsprojektet - forsyningen udsender løbende nyheder på mail

Dette nyhedsbrev omhandler sommerhuskloakering I Odsherred. De aktuelle områder er Hønsinge Lyng, Vig Lyng og Ellinge Lyng samt Hov Vig.


Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet


Se arkiv for tidligere udsendte nyhedsbreve

SMS-service

Tilmeld din sommerhusadresse til forsyningens SMS-service

Vi sender kun en SMS, hvis der sker ændringer i planer eller forhold, som vedrører din ejendom. 


Klik her for at tilmelde dig SMS-service

Kommunikation i øvrige medier

I magasinet Fremtidens Feriehus (forår 2020) kan du læse om sommerhuskloakeringen.

Klik her for at læse artiklen


I magasinet Landliggeren (forår 2020) kan du læse om sommerhuskloakeringen.

Klik her for at læse artiklen i LandliggerenTidsplan for sommerhuskloakering på Hønsinge Lyng

Odsherred Forsyning og Per Aarsleff A/S har udarbejdet en foreløbige tidsplan for Hønsinge Lyng. 

Bemærk: Tidsplanen og grænserne mellem de enkelte områder kan ændres. Klik på kortet herunder, og find din sommerhusvej.

tidsplan-Hønsinge Lyng

Grundejerinfomøder:

Alle grundejere på Hønsinge Lyng modtager invitation til et infomøde for deres område - brevet sendes til din hjemmeadresse sammen med en stikskitse. Efter møderne vil du kunne finde præsentationerne her:  

den 17. juni 201

Grundejerforeningsmøde for Hønsinge Lyng, Vig Lyng og Ellige Lyng:

pdf_1Møde den 17. juni 2019  


Grundejere i det grønne område:  

pdf_1 Møde den 27. august 2019 - sommerhuskloakering 


Grundejere i det røde område:

pdf_1 Møde den 3. oktober 2019 - sommerhuskloakering 


Grundejere i det lilla område:

pdf_1 Møde den 9. januar 2020 - sommerhuskloakering

 

Grundejere i det gule område:

Pga. de seneste tiltag fra Statsministeriet for at inddæmme Coronavirus, var Forsyningen nødt til at aflyse det planlagte møde om sommerhuskloakeringen tirsdag den 17. marts. 2020. 


Præsentationen kan nu downloades. (Filen er stor, så hav tålmodighed når din computer skal indlæse den)
 

pdf_1 Præsentation den 17. marts 2020 sommerhuskloakering

Hvis du har ændringsforslag, bedes du fortsat indsende den stikskitse, som du har modtaget med posten. Send stikskitsen så vi har den senest ved udgangen af uge 13, til projektleder Maj-Britt Greve på mail: mbg@odsherredforsyning.dk

Hvis du er i dit sommerhus kan du alternativt lægge din stikskitse i vores postkasse hos Odsherred Forsyning, Hovedgaden 39, 4571 Grevinge. Receptionen er lukket for personlig betjening. 


Har du generelle spørgsmål til sommerhuskloakeringen, er du velkommen til at kontakte Kundeservice på telefon 70 12 00 49 eller info@odsherredforsyning.dk 

Vejret skyld i forsinkelser

"Selvom gravearbejdet kom rigtig godt fra start i september 2019, har vinterens voldsomme regnmængder og et højt grundvandsspejl i den grad sat Forsyningens entreprenør på en hård prøve.

Når der både kommer vand fra oven og fra neden bliver det hele mere besværligt. Jorden er mange steder så mættet, at vandet simpelthen ikke kan nå at forsvinde væk. Selvom vi har forsøgt at tilpasse tidsplanerne og flytte gravearbejdet til mere tørre veje, må vi desværre konstatere, at det dårlige vejr bliver skyld i forsinkelser. Der er 400 sommerhuse på Hønsinge Lyng, som skulle have været kloakeret inden sommeren 2020, vi når desværre ikke dem alle inden sommer, ca. 80 ejendomme i det gule område forsinkes en smule. 

Der sendes breve til de grundejere, der ikke når at blive kloakeret inden sommerferien i år.


Klik her for at se et kort over, hvad vi når, og hvad vi ikke når inden sommerferien 2020. 


Planen er fortsat at hele Hønsinge Lyng vil være færdigkloakeret til aftalt tid - juli 2021. Direktør i Odsherred Forsyning, Fanny Villadsen, vil ikke udelukke yderligere forsinkelser, da man i Forsyningen endnu ikke ved om, og hvordan, Covid-19 får betydning for projektet.


Øvrige grundejere på Hønsinge Lyng (dvs dem der først skal kloakeres efter september 2020) modtager tidligst brev i foråret 2020 om etapeinddelingen i deres område. Hvornår brevet præcist afsendes afhænger af tidsplanerne. 

Tidsplan for sommerhuskloakering frem til år 2025

6 etaper på Vig Lyng, Hønsinge Lyng og Ellinge Lyng kloakeres i perioden 2017 til 2025

I forbindelse med en ny økonomisk regulering af vandsektoren har det været nødvendigt at ændre på forsyningens investeringsplaner og dermed tidsplanen for sommerhuskloakering. Kloakeringenstempoet sænkes fra ca. 800 til ca. 400 ejendomme om året. 


Tidsplanen ser således ud:

Vig Lyng syd – år 2017-2018 (færdigkloakeret)

Hønsinge Lyng – år 2019-2021

Vig Lyng nord – år 2020-2025

Ellinge Lyng – år 2020-2025

 
Et område på ca. 400 ejendomme ved Hov Vig indgår også i kloakeringsplanerne, men tidspunktet for Hov Vig-området er endnu ikke helt på plads.

Tidsplan efter 2026

En ny spildevandsplan for 2019 - 2022 er vedtaget af Odsherred Kommunes Byråd d.18. december. Kortet viser den forventede tidsplan 

pdf_1 Kort over tidsplan for sommerhuskloakering


(De områder, som oprindeligt skulle have været kloakeret i perioden 2020-2026 og 2027-2042 jf. perspektivperioderne i kommunens Spildevandsplan for år 2014-2018, kan således forventes at blive udskudt.) 

Odsherred Forsyning A/S - Hovedgaden 39 - 4571 Grevinge - Kundeservice 7012 0049

Åbningstider
Driftsvagt
Odsherred Forsyning A/S
Få siden læst højt op
Du er her:
Følg os på LinkedIn
OF_linkedin

Hjemmesiden bruger cookies

Ved at lukke dette vindue accepterer du vores brug af cookies, som vi bruger til at indsamle oplysninger, der forbedrer brugeroplevelsen.
Læs mere her.

Til toppen