Her graver vi

Kloakker

Odsherred Forsyning er 100 % brugerfinansieret af de tilsluttede ejendomme. Det vil sige, at alle udgifter til nyanlæg, drift og vedligeholdelse skal betales af brugerne

Én kloakledning til både husspildevand og regnvand
De fleste ejendomme i Odsherred Kommune, som er tilsluttet offentlig kloak, er kloakeret med fællessystem. Det betyder, at der er én kloakledning til både husspildevand og regnvand.

Fra fælleskloakerede områder ledes spilde- og regnvand direkte til et af forsyningens renseanlæg. Det rensede spildevand udledes herefter til nærmest egnede vandløb, fjord eller hav.

En kloakledning til husspildevand og en anden til regnvand
Enkelte områder har separatsystem, altså et dobbelt system med én kloak til husspildevand og en anden til regnvand. Her skal grundejerne opdele deres vand i husspildevand og regnvand, før det afledes til de offentlige kloakker.

Bor du i et nyere boligområde, er det mest sandsynligt, at din ejendom er tilsluttet separatsystem.

I områder med separatsystem udledes regnvandet til nærmest egnede vandløb, fjord eller hav, mens spildevandet ledes til et af forsyningens renseanlæg.

Én kloakledning kun til husspildevand
Endelig bliver flere og flere sommerhusområder og landsbyer kloakeret med en kloakledning kun til husspildevand. Her skal grundejer selv sørge for etablering, drift og vedligeholdelse af nedsivningsanlæg til regnvand.

I sommerhus- og landområder sker spildevandsafledning oftest til privat septik- eller samletank, som tømmes af en slamsuger ved forsyningens tømningsordning. Læs mere her om Odsherred Forsynings Tømningsordning.

Er du i tvivl om kloaktypen i dit område, er du velkommen til at kontakte Odsherred Forsyning.
 

Separatkloakering

Odsherred Forsyning har udgivet folder om separatkloakering 

  "Nye kloakrør til dit hus"


I folderen kan du bl.a. læse om miljøgevinsten ved kloakseparering, samt det arbejde du skal udføre på egen grund, når forsyningen separatkloakerer i dit område.

Betaling af tilslutningsbidrag

Det er muligt at søge om en 3-årig betalingsaftale for tilslutningsbidraget til kloak

I forbindelse med kloakering i åbent land eller sommerhuskloakering, skal der betales et tilslutningsbidrag til forsyningen.


Det er muligt at søge om en 3-årig betalingsaftale for tilslutningen. Ansøgning skal ske til Odsherred Forsyning.

Læs mere her.


Kunder som er "særligt økonomisk trængte" kan søge om lån til udførelse af arbejdet på egen grund. Ansøgning skal ske til Odsherred Kommune. 

Odsherred Forsyning A/S - Hovedgaden 39 - 4571 Grevinge - Kundeservice 7012 0049

Åbningstider
Driftsvagt
Odsherred Forsyning A/S
Få siden læst højt op
Du er her:
Følg os på LinkedIn
OF_linkedin

Hjemmesiden bruger cookies

Ved at lukke dette vindue accepterer du vores brug af cookies, som vi bruger til at indsamle oplysninger, der forbedrer brugeroplevelsen.
Læs mere her.

Til toppen