Her graver vi

Tilslutning til offentlig kloak

Alle ejendomme, der ligger indenfor et offentligt kloakeret område, har pligt til at tilslutte sig det offentlige ledningsnet for afledning af spildevand

Odsherred Forsyning afholder udgiften til kloakstik frem til skel (lige indenfor), men sætter ikke skelbrønd. Grundejere afholder selv udgifter til alt kloak indenfor skel.

Offentlig kloak er: Hovedkloakledninger i vej og stikledning ind til skel.

Privat kloak er: Stikledning og kloakledninger inden for skel.

Er der tvivl om, hvilken stikledning der er til spildevand, og hvilken stikledning der er til regnvand, så kontakt Odsherred Forsyning.

Når man har fået udført kloakarbejde på sin ejendom, skal kloakmesteren sende en færdigmelding til Odsherred Kommune sammen med en målfast skitse over det udførte anlæg. Herefter vil oplysningerne blive opdateret i BBR og i kommunens byggesagsarkiv. 

Tilslutningsbidrag

Alle der har mulighed for at tilslutte sig offentlig kloak, skal betale tilslutningsbidrag

Det vil sige, at tilslutningsbidrag opkræves, så snart forsyningen har lagt kloakstik ind til en ejendom. Tilslutningsbidraget opkræves via regning fra Odsherred Forsyning.

Bidragets størrelse afhænger af, om du bor i et område, som er kloakeret for både regnvand og spildevand, eller kun for spildevand:

Fælles- og separatkloakeret område: kloakeret for både regnvand og spildevand: Der betales fuldt tilslutningsbidrag.

Spildevandskloakeret område: spildevand afledes til ledning i vejen, mens regnvand skal nedsives på grunden: Der betales 60 % af tilslutningsbidragets størrelse.

I områder, der ikke er kloakeret, skal spildevand opsamles i en samletank eller renses i et privat spildevandsanlæg, f.eks. i en bundfældningstank.

Odsherred Forsyning A/S - Hovedgaden 39 - 4571 Grevinge - Kundeservice 7012 0049

Åbningstider
Driftsvagt
Odsherred Forsyning A/S
Få siden læst højt op
Du er her:
Følg os på LinkedIn
OF_linkedin

Hjemmesiden bruger cookies

Ved at lukke dette vindue accepterer du vores brug af cookies, som vi bruger til at indsamle oplysninger, der forbedrer brugeroplevelsen.
Læs mere her.

Til toppen