Her graver vi

Kontrol og prøvetagning

Odsherred Forsyning forestår prøveudtagning fra renseanlæggene. Det Statslige Miljøcenter foretager tilsyn og kontrol med prøveudtagning på renseanlæggene.

Udledning fra renseanlæg
Det statslige Miljøcenter beregner udledningen fra alle kommunale og private renseanlæg over 30 PE (personenheder). Der udtages mindst 12 prøver årligt på renseanlæg med en kapacitet større end 1.000 PE. På anlæg mellem 200 og 1000 PE udtages mindst 6 prøver, og for anlæg imellem 30-100 PE udtages mindst 2 årlige prøver. 

Prøverne analyseres som minimum for BI5 (biokemisk iltforbrug) og COD (kemisk iltforbrug), tot-N (total-kvælstof) og tot-P (total-fosfor).

De årlige udledninger for hvert enkelt renseanlæg beregnes på basis af målte stofkoncentrationer og vandmængder i prøvetagningsdøgnene. 

På anlæg med mere end 11 prøver beregnes de udledte stofmængder efter trapezintegration. På de øvrige anlæg med målinger omregnes døgnudledningerne til en årlig udledning. 

For renseanlæg, hvor der ikke er målt vandmængder eller stofkoncentration, bliver stoftransporten beregnet på grundlag af Miljøstyrelsens enhedstal.

Odsherred Forsyning A/S - Hovedgaden 39 - 4571 Grevinge - Kundeservice 7012 0049

Åbningstider
Driftsvagt
Odsherred Forsyning A/S
Få siden læst højt op
Du er her:
Følg os på LinkedIn
OF_linkedin

Hjemmesiden bruger cookies

Ved at lukke dette vindue accepterer du vores brug af cookies, som vi bruger til at indsamle oplysninger, der forbedrer brugeroplevelsen.
Læs mere her.

Til toppen