Bestil din tømning i god tid – før Tour de France den 2. juli

Lørdag den 2. juli tømmer vi ikke tanke de steder, der er berørt af Tour de France-ruten i Odsherred. Hvis du vil være sikker på, at slamsugeren kan komme frem til dig, så bestil i god tid. Vores slamsugere kører uændret i de dele af kommunen, hvor vejene ikke er …

Forsinkelse på planlagte tømninger

I øjeblikket er der forsinkelse på op til 3-4 uger på vores planlagte tømninger. Årsagen er, at vi med den nye tømningsordning skal håndtere endnu flere tømninger. Vi arbejder på sagen, og nye slamsugere er bestilt, men du kan opleve, at du først får tømt din tank senere end varslet.

Separatkloakering

Odsherred Forsyning separatkloakerer løbende flere områder i Odsherred

om Separatkloakering

Odsherred Forsyning separatkloakerer løbende flere områder i Odsherred.

Separatkloakering betyder, at regnvand og spildevand løber i hvert sit rør, i stedet for at løbe i samme rør. Regnvandet bliver ledt til et bassin eller nærliggende vandløb, og spildevandet bliver ført til et rensningsanlæg.

Hvorfor separatkloakering godt for miljøet?
Vi seperatkloakerer for at passe på miljøet. Når vi separatkloakerer, mindsker vi risikoen for udledning af urenset spildevand ved store regnskyl samt oversvømmelser i huse og kældre.

Vær opmærksom på
Hvis din ejendom skal separatkloakeres, er der nogle ting du skal være opmærksom på:

  • Regnvand (tag- og overfladevand) og spildevand skal adskilles på din grund.
  • Forsyningen lægger et nyt regnvandsstik ind til skel ved din ejendom og genanvender det eksisterende stik til spildevand.
  • Du skal have en autoriseret kloakmester til at udføre tilkoblingen til de to ledninger. Arbejdet skal færdigmeldes til Odsherred Kommune.
  • Du skal selv betale for arbejdet, der udføres inde på din grund.
  • Du bør orientere dig om alle kloakledninger og brønde på din grund.
  • Kontakt forsyningen, hvis der er uoverensstemmelser mellem den skitse, som forsyningen har sendt til dig, og de faktiske forhold på grunden.
  • Du skal ikke betale tilslutningsbidrag til forsyningen.

Scroll til toppen
Cookie Consent with Real Cookie Banner