Ingen driftsinfo beskeder i øjeblikket.

Separatkloakering

Odsherred Forsyning separatkloakerer løbende flere områder i Odsherred

Separatkloakering

Odsherred Forsyning separatkloakerer løbende flere områder i Odsherred.

Separatkloakering betyder, at regnvand og spildevand løber i hvert sit rør, i stedet for at løbe i samme rør. Regnvandet bliver ledt til et bassin eller nærliggende vandløb, og spildevandet bliver ført til et rensningsanlæg.

Hvorfor separatkloakering godt for miljøet?
Vi seperatkloakerer for at passe på miljøet. Når vi separatkloakerer, mindsker vi risikoen for udledning af urenset spildevand ved store regnskyl samt oversvømmelser i huse og kældre.

Vær opmærksom på
Hvis din ejendom skal separatkloakeres, er der nogle ting du skal være opmærksom på:

  • Regnvand (tag- og overfladevand) og spildevand skal adskilles på din grund.
  • Forsyningen lægger et nyt regnvandsstik ind til skel ved din ejendom og genanvender det eksisterende stik til spildevand.
  • Du skal have en autoriseret kloakmester til at udføre tilkoblingen til de to ledninger. Arbejdet skal færdigmeldes til Odsherred Kommune.
  • Du skal selv betale for arbejdet, der udføres inde på din grund.
  • Du bør orientere dig om alle kloakledninger og brønde på din grund.
  • Kontakt forsyningen, hvis der er uoverensstemmelser mellem den skitse, som forsyningen har sendt til dig, og de faktiske forhold på grunden.
  • Du skal ikke betale tilslutningsbidrag til forsyningen.

Scroll to Top
Cookie Consent with Real Cookie Banner