Her graver vi

Krav til dæksler 

Sådan sikrer du at adgangsforhold og dæksler er i orden, inden vi kommer og tømmer tanken.

Som grundejer er det dit ansvar, at dækslet over din septik- eller samletank, følger gældende lovgivning og regler på området. 


Hvis dette ikke er tilfældet, betragter vi det som en forgæves kørsel til din ejendom. Herefter bedes du selv kontakte Forsyningen inden 8 uger når forholdene er bragt i orden, og bestille en ny tømning. Genbestilling foretaget senere end 8 uger efter forgæves besøg faktureres som en ekstra tømning til gældende takst. 


Læs her hvilke forhold du skal være opmærksom på:

Dækslet må ikke veje over 25 kg.

Dæksler over samle- og septiktanke må maksimalt veje 25 kg, for at beskytte slamsugernes mandskab mod tunge løft og rygskader.


Letvægtsdæksler kan købes i byggemarkeder eller bestilles hos forhandlere online.

Dækslet må ikke være monteret med skruer eller anden låseordning.

Skruer kan ruste eller fryse fast. Grus og sten kan sætte sig, og gøre det svært at få dækslet af. Gamle skruer kan knække i gevindet.


Hvis du har lås eller skruer monteret på dækslet, er det vigtigt at du selv fjerner det inden slamsugeren kommer og tømmer. 


Har du et dæksel af jern, skal du ligeledes være opmærksom på, at det ikke er rustet fast.

Der skal være fri adgang til ejendommen og dækslet.

Slamsugeren skal kunne komme frem, uden at påføre skade på biler eller beplantning. Derfor skal adgangsforholdene være i orden. 


Dækslet skal ligge frit tilgængeligt og over terræn.


Vær opmærksom på at der skal være mindst 4,20m fri højde over vejen, og vejen skal være mindst 5 m bred, dog kun fra skel til skel. 

Guide: Hvad vejer mit betondæksel?

Ved at måle diameter og tykkelsen på betondækslet, kan man aflæse vægten i nedenstående tabel. 


Har man f.eks. et dæksel, der er 80 cm i diameter og 8 cm tykt, så vejer det ifølge tabellen 91,1 kg 

(Eksemplet er markeret med gult).

Vægtberegning_af_betoddæksel.jpg

Letvægtsdæksler

Du kan købe et letvægtsdæksel hos en autoriseret kloakmester, eller i byggemarkeder.

Her kan du læse mere om regulativet, og se eksempler på forskellige typer letvægtsdæksler.

Odsherred Forsyning A/S - Hovedgaden 39 - 4571 Grevinge - Kundeservice 7012 0049

Åbningstider
Driftsvagt
Odsherred Forsyning A/S
Få siden læst højt op
Du er her:
Følg os på LinkedIn
OF_linkedin

Hjemmesiden bruger cookies

Ved at lukke dette vindue accepterer du vores brug af cookies, som vi bruger til at indsamle oplysninger, der forbedrer brugeroplevelsen.
Læs mere her.

Til toppen