Her graver vi

Tømning af septiktanke

Kort og godt

1. januar 2007 indførte Odsherred Kommune en tømningsordning for alle ejendomme, der ikke er tilsluttet kloaknettet. Alle ejendomme i sommerhusområder og i det åbne land med bundfældningstanke (hustank/septiktank/trixtank) og samletanke er omfattet af ordningen.

Serviceydelser og kvalitet

Det er Odsherred Forsyning, der står for tømningen af tankene og bortskaffelse af slammet

Formålet er at forbedre vandmiljøet i Odsherred Kommune (rent drikkevand, flere fisk i vandløbene, rene søer og rent badevand).

Regelmæssig tømning af hustanke er nødvendigt for at sikre, at tankene fungerer optimalt og virker efter hensigten, så slam ikke fortsætter ud i dræn og vandløb.

Slammet fra tankene behandles og renses i Forsyningens renseanlæg på miljømæssig forsvarlig måde. Septiktanke tømmes systematisk, mens samletanke tømmes efter bestilling. Slammet transporteres til renseanlæg til videre behandling.

 

  1. Forsyningen står for tømningsplanen og information. Helårstanke og sommerhuse med helårsstatus tømmes hvert år. Det sker i januar-marts og november-december måned. Sommerhustanke tømmes 1 gang hvert 3. år i perioden fra april til november. 
    Ved overgang til offentlig kloak, kan der bestilles en sluttømning for årets tømningsbidrag - dette skal ske med en uges varsel. 
  2.  
  3. Samletanke tømmes efter bestilling fra kunder i Odsherred inden 24 timer. I juli og en del af august tømmes især samletanke.

    I forbindelse med tømning af tanken, er det muligt at bestille ekstraydelser som fx. tømning af sivebrønd og spuling af systemet. Ekstraydelser skal bestilles 14 dage inden planlagt tømning. I forbindelse med tanktømning kan der også bestilles tømning af køkkenbrønd uden beregning. 

     
  4. Taksterne besluttes af Forsyningen. I taksterne indgår betaling for behandling af spildevandsslam på renseanlægget. Det er således, at hvis man får foretaget en ekstra tømning af en privat entreprenør er der betalt for behandlingen af slammet på renseanlægget.

Hvornår tømmes tanken?

Du kan i tømningsplanerne se, hvornår vi kommer på din vej

Vær opmærksom på, at vi pga. vejret eller andre omstændigheder godt kan være lidt bagefter med tømningen.

Samletanke tømmes efter bestilling. Tømninger bestilt inden kl. 11 foretages så vidt muligt inden for 24 timer. Kontakt Odsherred Forsyning på 70 12 00 49.

 

OBS: Der er ekstratillæg på tømninger som bestilles efter kl. 11.00 og som SKAL udføres samme dag. 

 
Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag 8.30-15.00
Fredag 8.30-12.00
slam@odsherredforsyning.dk

 

AKUT PROBLEM? 

Vi tilbyder akut tømning af septik- og samletanke i weekender og på helligdage. Se priser i takstbladet.

Bestilling skal ske mellem kl. 8.00 og 13.00 - telefonisk på 70 12 00 49 - tast 0 

Betaling

Det er grundejerne, der skal betale for tømning og bortskaffelse af slam fra bundfældnings- og samletanke

Den enkelte grundejer skal være opmærksom på, hvornår Forsyningens slamsuger kommer, fordi det er grundejerens ansvar at dækslet til tanken er frit tilgængeligt. Det er fra 1. januar 2008 et krav, at dæksler føres til terræn, både på eksisterende tanke og ved nyanlæg.
Vær opmærksom på at dæksler maks. må veje 25 kg.   

Det er ikke nødvendigt, at du som ejer er tilstede ved tømningen.

Afbrækkede T-stykker i septiktanken som ikke opdages, forårsager at sivedrænene vil stoppe til, og dermed at vandløbene bliver belastet. For at undgå det, skal T-stykker og siveanlæg være i orden.

Priser/satser

Størrelsen af det faste bidrag til tømningsordningen afhænger af, om ejendommen er tilsluttet en samletank eller en bundfældningstank

Under takster i menuen kan du finde prisen på det faste bidrag for netop din type spildevandsanlæg. Det faste bidrag for henholdsvis samletanke og bundfældningstanke opkræves af Odsherred Forsyning.

Odsherred Forsyning A/S - Hovedgaden 39 - 4571 Grevinge - Kundeservice 7012 0049

Åbningstider
Driftsvagt
Odsherred Forsyning A/S
Få siden læst højt op
Følg os på LinkedIn
OF_linkedin

Hjemmesiden bruger cookies

Ved at lukke dette vindue accepterer du vores brug af cookies, som vi bruger til at indsamle oplysninger, der forbedrer brugeroplevelsen.
Læs mere her.

Til toppen