Ekstra vand på fjernvarmenettet i Vig

Vi oplever i øjeblikket, at vi har et problem med ekstra vand i vores ledninger på fjernvarmenettet i Vig. Vi tror, at vandet kommer fra en kundeinstallation, og derfor har vi brug for varmekunder i Vigs hjælp. Vi anbefaler, at varmekunder i Vig tjekker deres vandmålere. Hvis du oplever, at ...

Det klarer vi

Her kan du læse om, hvad forsyningen sørger for i forbindelse med etablering af fjernvarme.

Det klarer vi

Odsherred Forsyning sørger for:

  • Vi laver en stikledning fra vej til hus.

  • Vi opsætter en udvendig installation – et målerskab.

  • Vi fjerner og bortskaffer dit gamle fyr (olie-, gas- eller pille).

  • Vi installerer en unit i din bolig (hvis muligt dér, hvor din nuværende installation er).

  • Vi dækker hul af efter tidligere installation med pose/klud i hullet.

  • Vi fjerner den indvendige rørføring til dit gasskab.

  • Vi sætter en indvendig installation op – en unit.

  • Vi indregulerer din nye installation, og du skal ikke selv gøre noget. Hvis der opstår yderligere behov for at indregulere din unit, gør vi det i løbet af vinteren.

  • Vi reetablerer på din grund (belægninger og græs). Vi går så vidt muligt udenom større beplantninger. Der, hvor vi graver græs op, strør vi nye frø. Mindre beplantninger bliver flyttet og sat tilbage.

  • Vi sørger for drift, service og vedligehold af din unit.

Scroll to Top