Tømning

5 slamsugere

Tømmer 22.000 septiktanke i Odsherred

Vandet renses for

Fedt, sand, større genstande, organisk stof, kvælstof og fosfor

Hvor behandler vi slammet

Vi kører slammet til vores renseanlæg i Nykøbing, Sj. Højby, Vig og Fårevejle

Skal din tank tømmes?

Husk at bekræfte din bestilling ved at trykke på JA. 
Først når du har modtaget en bekræftelse i din indboks, er bestillingen gået igennem hos Forsyningen.

Tømningsplaner for septiktanke

Her finder du tømningsplaner for helårshuse og sommerhuse. Du behøver ikke at være hjemme, når vi kommer for at tømme din tank. Du har dog ansvar for at overholde en række krav. Læs mere nedenfor.

Tømningsplan for helårshuse

Helårstanke tømmes fra november til april.

Tømningsplaner for Sommerhuse

Sommerhustanke tømmes fra april til november. 

Tømningsplan for sommerhuse 2022 kommer snarest.

Tømning for septik- og samletanke i Odsherred

Der er 22.000 husstande i Odsherred Kommune, der leder spildevand til bundfældningstanke.

Forsyningens tømningsordning omfatter alle ejendomme i Odsherred, som ikke er tilsluttet offentlig kloak. Er din ejendom ikke tilsluttet den offentlige kloak, har du pligt til at være med i tømningsordningen. Det gælder både helårshuse og sommerhuse. Her betaler du et fast årligt beløb for medlemskab af ordningen. 

Den obligatoriske tømningsordning sikrer rent badevand langs vores kyster, og at slam og spildevand fra bundfældningstankene renses miljømæssigt forsvarligt på ét af vores 9 renseanlæg.

Spildevandstanke modtager spildevand fra enten helårshuse eller sommerhuse. En spildevandstank kaldes også for en trixtank, en septiktank, en flerkammertank eller en samletank. 

Hvor ofte bliver din tank tømt
Helårstanke tømmes én gang årligt. Sommerhustanke tømmes hvert 3. år.
Er der behov, kan sommerhuse tilmelde sig helårstømning, og alle kan bestille en ekstra tømning mod betaling.

Vi tager hensyn

Slamsugning og spuling udføres professionelt af vores chauffører og under hensyn til omgivelserne og dig. 

Vi bestræber os på at køre inden for normal arbejdstid fra kl. 7-16, så du kan nyde din morgenkaffe eller aftensmad i fred og ro.

Du behøver ikke være hjemme, når vi kommer, så længe du sørger for, at der er fri adgang til tanken.

chauffør ved slamsuger

Det koster tømning af septiktank - 2022-takster

Forsyningen tjener ikke penge på at
tømme spildevandstanke – ordningen skal
hvile i sig selv. Vi opkræver derfor kun
det beløb, der dækker de faktiske udgifter.

420 kr.

Fast årligt bidrag 
sommerhus.
Tømmes hvert 3. år. 

925 kr.

Fast årligt bidrag 
 helårshus.
Tømmes hvert år. 

0,79/6,01 kr. pr. m3

Septiktanke med/uden 
færdigmelding af Odsherred Kommune. 

1.155 kr./1.732 kr.

Ekstra tømning hverdage/weekend.

Det koster tømning af samletank - 2022-takster

420 kr.

Fast årligt bidrag 

2,20 kr. pr. m3
650 kr./875 kr./1.155 kr.

Samletankstørrelse:
Op til 3.500 l.
3.501 l. til 5.900 l.
over 9.000 l. 
Akut- og weekendtillæg 100 %  

Adgang til tanken

Det er dit ansvar, at slamsugeren har let adgang til din spildevandstank.
Det betyder, at du skal overholde følgende krav:

• Adgangsvejen er jævn og kørefast, så den kan
klare kørsel med slamsuger.
• Adgangsvejen er fri for beplantninger, der vokser ind over vejen.
• Dækslet til tanken ligger i terrænhøjde.
• Dækslet er frit tilgængeligt.
• Dækslet vejer højst 25 kilo.
• Området omkring dækslet er fri for beplantning.
Der skal være så meget fri plads omkring dækslet til spildevandstanken, at man uden problemer kan vippe dækslet af og lægge det ved siden af tankens åbning.

Har du ikke sørget for, at chaufføren kan udføre sit arbejde, noteres det som en forgæves kørsel. 

Du kan læse mere i Tømningsregulativet, som du
finder under Forsyningens regulativer:

Tunge dæksler

Spildevandstanken skal have et aftageligt dæksel placeret i terrænhøjde. Dækslet må højst veje 25 kg. Chaufføren skal have nemt ved at vippe dækslet af og lægge det på plads igen efter tømningen. Er der skruer i dækslet, skal du enten løsne eller fjerne dem.

Sådan regner du vægten ud på dit nuværende dæksel

Du kan nemt finde svar på de mest almindelige spørgsmål, som vores kunder stiller os.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.