Ingen driftsinfo beskeder i øjeblikket.

Tømning

Du behøver ikke at være hjemme, når vi kommer for at tømme din tank. 

Bestil tømning

Bestil tømning eller se, hvornår vi sidst har tømt din tank og har den næste planlagte tømning.

Tjek din tømning

Hvis du vil vide, hvornår din tank bliver tømt, så kan du klikke her.

Tankoplysninger

Se oplysninger om din tank, se hvornår vi sidst har tømt din tank, og hvornår vi planlægger at komme igen.

Tømning af bundfældnings- og samletanke i Odsherred

Der er 22.000 husstande i Odsherred Kommune, der leder spildevand til bundfældningstanke.

Forsyningens tømningsordning omfatter alle ejendomme i Odsherred, som ikke er tilsluttet offentlig kloak. Er din ejendom ikke tilsluttet den offentlige kloak, har du pligt til at være med i tømningsordningen. Det gælder både helårshuse og sommerhuse. Her betaler du et fast årligt beløb for medlemskab af ordningen. 

Den obligatoriske tømningsordning sikrer rent badevand langs vores kyster, og at slam og spildevand fra bundfældningstankene renses miljømæssigt forsvarligt på ét af vores 9 renseanlæg.

Spildevandstanke modtager spildevand fra enten helårshuse eller sommerhuse. En bundfældningstank kaldes også for en trixtank, en septiktank eller flerkammertank. 

I stedet for en bundfældningstank kan din ejendom have en samletank.
Du skal være opmærksom på, at hvis du har en samletank, skal du selv sørge for at bestille tømning.

Hvor ofte bliver din tank tømt
Vi tømmer din bundfældningstank hvert år, uanset om du ejer et sommerhus eller en helårshus.   

Når vi tømmer din bundfældningstank, tømmer vi også din sivebrønd, køkkenbrønd og spuler eventuelle sivedræn på ejendommen. 

Alle kan bestille en ekstra tømning mod betaling.

Se priser for tømning af tanke

Ny tømningsordning pr. 1. april 2022

Byrådet i Odsherred Kommune har besluttet at udvide den offentlige tømningsordning, så 22.000 bundfældningstankene i Odsherred kommune fra 1. april 2022 bliver tømt en gang om året.

Udvidet service
Alle kunder i tømningsordningen har glæde af den udvidede service, hvor også tømning af sivebrønde, køkkenbrønde og spuling af eventuelle sivedræn på ejendommen, bliver inkluderet i den årlige tømning af septiktanken.

Sommerhuse bliver ligesom helårshuse tømt hvert år frem for hvert tredje år, som det har været hidtil.

Du behøver ikke at være hjemme, når vi kommer for at tømme din tank. Du har dog ansvar for at overholde en række krav.

chauffør ved slamsuger

Vi tager hensyn

Slamsugning og spuling udføres professionelt af vores chauffører og under hensyn til omgivelserne og dig. 

Vi bestræber os på at køre inden for normal arbejdstid fra kl. 7-16, så du kan nyde din morgenkaffe eller aftensmad i fred og ro.

Du behøver ikke være hjemme, når vi kommer, så længe du sørger for, at der er fri adgang til tanken.

Adgang til tanken

Det er dit ansvar, at slamsugeren har let adgang til din spildevandstank.
Det betyder, at du skal overholde følgende krav:

• Adgangsvejen er jævn og kørefast, så den kan
klare kørsel med slamsuger.
• Adgangsvejen er fri for beplantninger, der vokser ind over vejen.
• Dækslet til tanken ligger i terrænhøjde.
• Dækslet er frit tilgængeligt.
• Dækslet vejer højst 25 kilo.
• Området omkring dækslet er fri for beplantning.
Der skal være så meget fri plads omkring dækslet til spildevandstanken, at man uden problemer kan vippe dækslet af og lægge det ved siden af tankens åbning.

Har du ikke sørget for, at chaufføren kan udføre sit arbejde, noteres det som en forgæves kørsel. 

Du kan læse mere i Tømningsregulativet, som du
finder under Forsyningens regulativer:

Tunge dæksler

Din bundfældningstank, køkkenbrønd og sivebrønd skal have et aftageligt dæksel placeret i terrænhøjde. Dækslet må højst veje 25 kg. Chaufføren skal have nemt ved at vippe dækslet af og lægge det på plads igen efter tømningen. Er der skruer i dækslet, skal du enten løsne eller fjerne dem.

Påfyldning af vand på tank

Hvis du har en tank, der ifølge tankens drift- og vedligeholdelsesvejledning, skal genopfyldes med vand efter tømning, så bør du sørge for dette hurtigst muligt efter tømningen.

Sådan regner du vægten ud på dit nuværende betondæksel

Scroll to Top