Ekstra vand på fjernvarmenettet i Vig

Vi oplever i øjeblikket, at vi har et problem med ekstra vand i vores ledninger på fjernvarmenettet i Vig. Vi tror, at vandet kommer fra en kundeinstallation, og derfor har vi brug for varmekunder i Vigs hjælp. Vi anbefaler, at varmekunder i Vig tjekker deres vandmålere. Hvis du oplever, at ...

Nyheder

De seneste nyheder fra Odsherred Forsyning finder du her på siden.

Pernille Ingildsen - Ny administrerende direktør

Med en stærk baggrund inden for vandforsyningssektoren og tidligere lederroller hos Hillerød og Kalundborg Forsyning er Pernille Ingildsen klar...

radiator med termostat

Odsherred Kommune giver i en pressemeddelelse torsdag den 4. juli en status på, hvordan det går med fjernvarmesituationen og...

Susan Münster

Det er Trine Engel, Tina Füssel, Svend Müller og Jesper Knudsen, der overtager de tomme stole i Odsherred Forsynings...

Regnskab

Odsherred Varme A/S har i sit regnskab for 2023 indskrevet et forbehold vedrørende selskabets fortsatte drift. Den økonomiske situation...

Mødelokale

Odsherred Forsynings bestyrelse indstiller Trine Engel, Tina Füssel og Svend Müller som nye medlemmer af bestyrelsen. De nye medlemmer...

Fjernvarmerør

Odsherred Forsyning har i dag sendt information til vores fjernvarmekunder i det sydlige Odsherred for at orientere dem om,...

Bestyrelsen i Odsherred Forsyning har i dag valgt Torben Greve som midlertidig administrerende direktør i forlængelse af, at Fanny...

På en ekstraordinær generalforsamling 30. april udpegede byrådet i Odsherred Kommune to medlemmer til bestyrelsen i Odsherred Forsyning A/S....

Odsherred Forsynings administrerende direktør, Fanny Villadsen, har valgt at opsige sin stilling og stopper sit virke i forsyningen med...

Lasse_Westh-Overgaard

Odsherred Forsyning har ansat Lasse Westh-Overgaard som ny økonomidirektør, der tiltræder stillingen den 1. maj Den nye økonomidirektør har...

I forbindelse med de økonomiske udfordringer i forsyningens fjernvarmeprojekter har bestyrelsen ønsket at genbesøge økonomien omkring forsyningens byggeri i...

Fjernvarmerør på byggepladsen i Asnæs

Odsherred Forsyning A/S har besluttet at suspendere alle anlægsinvesteringer i datterselskabet Odsherred Varme A/S. Det betyder, at projektet med...

Gravemaskine i Fårevejle Stationsby

Odsherred Forsynings store projekt med at konvertere ca. 2.500 ejendomme i det sydlige Odsherred fra naturgas til fjernvarme er...

I løbet af foråret 2024 renoverer og tætner vi kloakledningerne omkring Trollesvej i Rørvig. Det drejer sig om cirka...

Museum Vestsjælland går under jorden på Uglekildevej i Vig. Her undersøger museet i løbet af februar, om der skulle...

Asnæs Varmeværk

Odsherred Forsyning er i gang med at opføre Asnæs Varmeværk, der skal forsyne beboerne i Asnæs med fjernvarme. Varmeværket...

Asnæs Varmeværk under opførelse

Odsherred Forsynings samarbejde med entreprenørvirksomheden Per Aarsleff A/S er i sin afsluttende fase, og snart vil det resterende anlægsarbejde...

Hvis du går en tur i den østlige del af Nykøbing, vil du ud for Østerlyngvej 37 møde et...

Kildehuse-Strandhuse Vandværk

I dag går renoveringen af rentvandstanken på Kildehuse-Strandhuse Vandværk i gang. Tanken har nogle utætheder og derfor skal den...

Odsherred Forsyning A/S er klar med taksterne for 2024. Spildevandstaksten justeres et nøk op, mens priser på drikkevand og...

I år er der igen lys på vandtårnet i Nykøbing i de mørke timer. Projektørerne lyser allerede nu vandtårnet...

Udrulningen af fjernvarme til fem naturgasbyer i det sydlige Odsherred er ramt af prisstigninger. Odsherred Forsyning skal skaffe ekstra...

FGU på virksomhedsbesøg

En våd novemberdag havde Odsherred Forsyning besøg af 18 elever fra FGU Nordvestsjælland og 3 elever fra erhvervsklassen på...

Den skyldige skruetrækker, der sad på tværs i af et spildevandsrør

Et tilstoppet spildevandsrør i Garboparken i Asnæs var længe lidt af et mysterium, der gav anledning til grublerier, før...

Opdatering onsdag den 15. november: ændret adgangsvej for gående og cyklister I forbindelse med spærringen af jernbaneoverkørslen på Adelers...

Odsherred Forsyning har renoveret et kloakrør, der løber langs med kanalen ved Fårevejle Renseanlæg på Adelers Alle. Kloakrøret var...

I starten af oktober fik Odsherred Forsyning en positiv overraskelse. Vi fandt ud af, at vores procesoperatørelev Morten Wurr...

Scroll to Top