Ingen driftsinfo beskeder i øjeblikket.

Nye bestyrelsesmedlemmer i Odsherred Forsyning A/S

På en ekstraordinær generalforsamling 30. april udpegede byrådet i Odsherred Kommune to medlemmer til bestyrelsen i Odsherred Forsyning A/S.

De to nye medlemmer er Susan Münster, der er direktør i brancheforeningen Danske Vandværker, og Niels Larsen, som er direktør for Foreningen Decentral Energi. Susan Münster blev udpeget som formand for bestyrelsen i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling.

Valget af nye bestyrelsesmedlemmer kommer i forlængelse af, at bestyrelsesformanden Matthias Hansen og bestyrelsesmedlemmerne Allan Andersen og Maria Liv Holck tidligere havde valgt at trække sig fra deres pladser i bestyrelsen.

Bestyrelsens sammensætning
Ud over den nye bestyrelsesformand Susan Münster består bestyrelsen af Paw Pedersen (næstformand), Thomas Adelskov og Niels Larsen. Derudover de to forbrugervalgte medlemmer Morten Hylleberg og Vagn Ytte Larsen samt to medarbejdervalgte repræsentanter, Maj-Britt Greve og Lasse Lindholt.

Scroll to Top