Ingen driftsinfo beskeder i øjeblikket.

Tilslutning og spildevandsbidrag

Læs om sommerhuskloakeringen i Odsherred og det løbende arbejde.

Tilslutning og spildevandsbidrag

Du må først få din autoriserede kloakmester til at tilslutte dit spildevand, når du modtager et tilslutningsbrev om dette fra Odsherred Forsyning.

Selvom vi er færdige med anlægsarbejdet på din vej, må du først få din autoriserede kloakmester til at tilslutte dit spildevand, når du modtager
et tilslutningsbrev.

I udførelsesperioden bruger vi de nye kloakedninger til at pumpe grundvandet væk. Hvis spildevandet blev tilsluttet for tidligt, ville det ende i naturen og ikke på renseanlægget. 

Husk tilslutning

Er din ejendom på Hønsinge Lyng, Vig Lyng eller Ellinge Lyng endnu ikke tilsluttet den nye kloak, så modtager du et tilslutningsbrev, når du må tilslutte dig. 

Tjek på dit tilslutningsbrev, som du har modtaget fra Odsherred Forsyning, hvad fristen er for din ejendom.

Vi anbefaler, at du får klaret tilslutningen snarest. Hvis din ejendom ikke er tilsluttet inden fristens udløb, overdrages sagen til miljømyndigheden.

Betaling af kloaktilslutningsbidrag for sommerhuse

Her kan du læse om tilslutningsbidrag og øvrige udgifter  i forbindelse med sommerhuskloakering.

Tilslutningsbidrag til kloak
Almindeligvis bliver sommerhusområder kun spildevandskloakeret. Regnvand skal nedsives på grunden, og der etableres ikke ledning til regnvand. Derfor betales et reduceret tilslutningsbidrag, som i 2023 udgør: 44.815,50 kr. inkl. moms.

Hvis der opføres et sommerhus i et fælleskloakeret eller separatkloakeret område, betales et fuldt tilslutningsbidrag, som i 2023 udgør 74.692,50 kr. inkl. moms. 

Øvrige udgifter
Grundejer skal selv betale for det arbejde, som skal udføres på grunden i forbindelse med kloakering. Prisen er individuel, afhængigt af forholdene på ejendommen. Kontakt en autoriseret kloakmester for at få et prisoverslag på din grund.

Arbejdet på grunden og tilslutning til det nye kloakstik, skal udføres og godkendes af en autoriseret kloakmester.

Faste udgifter
Når ejendommen er kloakeret, og du modtager brev fra Odsherred Forsyning, bliver du kunde i Spildevand A/S og betaler et fast årligt bidrag for medlemskab af kloakken. I 2023 udgør det faste bidrag 775 kr. inkl. moms. Dertil kommer vandafledningsbidrag, som i 2023 udgør 49 kr. pr. m3 inkl. moms

Betalingsaftale

Når Odsherred Forsyning kloakerer nye sommerhusområder jf. kommunens spildevandplan, skal du betale et tilslutningsbidrag, når det er muligt at tilslutte det nye spildevandsstik til kloakken.

Grundejere, der skal betale tilslutningsbidrag, kan søge om en 3-årig betalingsaftale for tilslutningsbidraget til kloakken. Hvis du ønsker det, skal du kontakte Odsherred Forsynings kundeservice.

Betalingsaftaler med Odsherred Forsyning indgås efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Der er et administrativt gebyr på aftalen. Restancen forrentes efter renteloven. Renten er i renteloven fastsat til Nationalbankens udlånsrente + 8%. Pr. 7. juni 2024 er det i alt 10,50 % p.a.

Forsyningen henviser altid grundejere til først at undersøge privat finansiering, da en sådan aftale ofte er mere attraktiv.

Indefrysning af bidrag
Pensionister og personer på efterløn m.fl. kan ansøge kommunen om indefrysning af tilslutningsbidraget i lighed med ordningen om indefrysning af ejendomsskatter.

Ansøgningsskemaet kan downloades fra Odsherred Kommunes hjemmeside, eller du kan benytte selvbetjening via: www.borger.dk

Scroll to Top