Mulighed for luft i vandrørene på Getsøvej, dele af Nyledsbakken, Thorshøjvej og Gartnervænget i Nykøbing

Vi har tidligere på ugen haft vandbrud, og lukket for vandet på Getsøvej, Thorshøjvej, Gartnervænget og Nyledsbakken 28-40 i nogle timer.  Når vi åbner for vandet igen, kan der være luft i vandrørene, hvilket betyder, at vandet kan se anderledes ud end normalt.  Rent og klart drikkevand Det hænder, at …

Forsinkelse på planlagte tømninger

I øjeblikket er der forsinkelse på op til cirka 6 uger på vores planlagte tømninger på bundfældningstanke. Årsagen er, at vi med den nye tømningsordning skal håndtere endnu flere tømninger. Vi arbejder på sagen, og nye slamsugere er bestilt, men du kan opleve, at du først får tømt din tank …

Tilslutning og spildevandsbidrag

Læs om sommerhuskloakeringen i Odsherred og det løbende arbejde.

Tilslutning og spildevandsbidrag

Du må først få din autoriserede kloakmester til at tilslutte dit spildevand, når du modtager et tilslutningsbrev om dette fra Odsherred Forsyning.

Selvom vi er færdige med anlægsarbejdet på din vej, må du først få din autoriserede kloakmester til at tilslutte dit spildevand, når du modtager
et tilslutningsbrev.

I udførelsesperioden bruger vi de nye kloakedninger til at pumpe grundvandet væk. Hvis spildevandet blev tilsluttet for tidligt, ville det ende i naturen og ikke på renseanlægget. 

Husk tilslutning

Er din ejendom på Hønsinge Lyng eller Vig Lyng endnu ikke tilsluttet den nye kloak, så modtager du et tilslutningsbrev, når du må tilslutte dig. 

Oversigt over udsendte tilslutningsbreve 

  • Tilslutningsbreve sendt ud i juli 2022 med frist for tilslutning den 1. februar 2023.
  • Tilslutningsbreve sendt ud i maj 2022 med frist for tilslutning den 1. december 2022.
  • Tilslutningsbreve sendt ud i marts 2022 med frist for tilslutning den 30. september 2022.
  • Tilslutningsbreve sendt ud i september 2021 med frist for tilslutning den 31. marts 2022.
  • Tilslutningsbreve sendt ud i juli 2021 med frist for tilslutning den 1. januar 2022.
  • Tilslutningsbreve sendt ud i juni 2021 med frist for tilslutning den 31. december 2021.
  • Tilslutningsbreve sendt ud i april 2021 med frist for tilslutning den 31. oktober 2021.
  • Tilslutningsbreve sendt ud i slutningen af januar eller i begyndelsen af februar 2021 med frist for tilslutning til kloakken den 31. juli 2021.

Tjek på dit tilslutningsbrev, som du har modtaget fra Odsherred Forsyning, hvad fristen er for din ejendom.

Vi anbefaler, at du får klaret tilslutningen snarest. Hvis din ejendom ikke er tilsluttet inden fristens udløb, overdrages sagen til miljømyndigheden.

Betaling af kloaktilslutningsbidrag for sommerhuse

Her kan du læse om tilslutningsbidrag og øvrige udgifter  i forbindelse med sommerhuskloakering.

Tilslutningsbidrag til kloak
Almindeligvis bliver sommerhusområder kun spildevandskloakeret.  Regnvand skal nedsives på grunden, og der etableres ikke ledning til regnvand. Derfor betales et reduceret tilslutningsbidrag, som i 2022 udgør: 40.195,50 kr. inkl. moms.

Hvis der opføres et sommerhus i et fælleskloakeret eller separatkloakeret område, betales et fuldt tilslutningsbidrag., som i 2022 udgør 66.993 kr. inkl. moms. 

Øvrige udgifter

Grundejer skal selv betale for det arbejde, som skal udføres på grunden i forbindelse med kloakering. Prisen er individuel, afhængigt af forholdene på ejendommen. Kontakt en autoriseret kloakmester for at få et prisoverslag på din grund.

Arbejdet på grunden og tilslutning til det nye kloakstik, skal udføres og godkendes af en autoriseret kloakmester.

Faste udgifter

Når ejendommen er kloakeret, og du modtager brev fra Odsherred Forsyning, bliver du kunde i Spildevand A/S og betaler et fast årligt bidrag for medlemskab af kloakken. I 2022 udgør det faste bidrag 775 kr. inkl. moms. Dertil kommer vandafledningsbidrag, som i 2022 udgør 49 kr. pr. m3 inkl. moms

Betalingsaftaler

Det er muligt at søge om en 3-årig betalingsaftale for tilslutningsbidrag til kloak.

Odsherred Forsyning har besluttet, at grundejere, der skal betale tilslutningsbidrag, kan ansøge om betalingsaftaler på op til 3 år.

Når Forsyningen udfører kloakering af nye sommerhusområder jf. kommunens spildevandplan, forfalder der et kontant tilslutningsbidrag, når det er muligt at tilslutte det nye spildevandsstik.

For pensionister og personer på efterløn m.fl. gælder, at de kan ansøge kommunen om indefrysning af tilslutningsbidraget i lighed med ordningen om indefrysning af ejendomsskatter.

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt, hvilket Borgerservice i kommunen tager sig af. Benyt også selvbetjening på www.Borger.dk. 

Som hovedregel henviser Forsyningen altid grundejere til først at undersøge privat finansiering.

Betalingsaftaler med Odsherred Forsyning indgås efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Der er et administrativt gebyr på aftalen. Restancen forrentes efter renteloven. Renten er i renteloven fastsat til Nationalbankens udlånsrente + 8%. Pr. 1. oktober 2021 er det i alt 7,55% p.a.

Scroll til toppen
Cookie Consent with Real Cookie Banner