Ingen driftsinfo beskeder i øjeblikket.

Sommerhuskloakering

Læs om sommerhuskloakeringen i Odsherred.

Vi kloakerer 400 sommerhuse om året

Cirka 5.500 ud af Odsherreds 26.000 sommerhuse er kloakeret.

Lokal beskæftigelse

Mere en halvdelen af folkene, der arbejder på sommerhusprojektet er bosiddende i Odsherred.

Infomøder

Vi inviterer løbende til infomøder om sommerhuskloakeringen, hvor vi fortæller dig om projektet.

Rent badevand

Sommerhuskloakering beskytter vandløb og kyster mod forurening fra urenset spildevand.

Kloakering af sommerhuse i Odsherred

Odsherred Kommune har besluttet, at alle sommerhuse i Odsherred skal kloakeres med tiden.

Kloakeringen foregår i etaper af cirka 400 sommerhuse og skal sikre rent vand i vandløb og ved badestrande.

sommerhuskloakering2013
Gravemaskine i gang med sommerhuskloakering

Nyhedsbrev-service om kloakeringen

NYHEDSBREV – Følg med i kloakeringsprojektet – forsyningen udsender løbende nyheder på e-mail.

Dette nyhedsbrev omhandler sommerhuskloakering I Odsherred. De aktuelle områder er Hønsinge Lyng, Vig Lyng og Ellinge Lyng samt Hov Vig.

Sommerhusinfomøde juni 2022

Infomøder i 2023

Odsherred Forsyning inviterer løbende til infomøder for de veje, der bliver kloakeret i 2023.
På møderne bliver de praktiske forhold i forbindelse med sommerhuskloakeringen gennemgået.

Aktuelle møder bliver annonceret løbende her på hjemmesiden, og berørte grundejere får tilsendt invitation. 

De berørte grundejere modtager en invitation med posten. Invitationen bliver sendt til hjemmeadressen.

Videoer om sommerhuskloakering

Odsherred Forsyning fortæller om sommerhuskloakeringen på Hønsinge Lyng, Ellinge Lyng og Vig Lyng i en serie af videoer.

Videoerne kommer omkring baggrunden for projektet og fortæller også, hvad grundejere i områderne kan forvente før, under og efter, at sjakket begynder på gravearbejdet på deres veje.

Tidsplan for sommerhuskloakering

Tidsplanen er vejledende og bliver ændret, hvis der sker uforudsete ting.

Vi har ikke mulighed for at give dig besked pr. sms eller brev, når vi arbejder på din vej. Du skal derfor selv holde dig orienteret i 6-ugers-tidsplanen.

Pæle på sommerhusvejene

Vi bruger farverne til at markere, hvor vi placerer din nye skelbrønd (blå), hvor der skal beskæres (gul), så de store gravemaskiner kan komme til, og hvor vi har noteret interne fikspunkter eller skal lave en styret underboring (rød).

Flyt ikke pælene
Vi beder dig om ikke at flytte eller fjerne pælene.
Har du spørgsmål til pælenes placering, beder vi dig ringe til Aarsleffs telefon på tlf. 24 64 79 14 i dagtimerne.

Hvis du har ønsker til ændringer af din skelbrønds placering, skal du i stedet give Odsherred Forsyning besked indenfor fristen, som står i brevet som du modtager fra Odsherred Forsyning med stikskitsen.

Tilslutning og spildevandsbidrag

Er din ejendom på Hønsinge Lyng eller Vig Lyng endnu ikke tilsluttet den nye kloak, så modtager du et tilslutningsbrev, når du må tilslutte dig. 

Vi anbefaler, at du får klaret tilslutningen snarest. Hvis din ejendom ikke er tilsluttet inden fristens udløb, overdrages sagen til miljømyndigheden.

Kontakt Per Aarsleff A/S

Sådan kontakter du vores entreprenør

Du er altid velkommen til at besøge kontoret på Zentas Vænge. Har du brug for at komme i kontakt med Aarsleff, kan du kontakte dem på: borgerhenvendelser@aarsleff.com 

Akutte henvendelser vedrørende grundvand og anlægsarbejdet

Har du akut behov for at kontakte entreprenøren i forbindelse med grundvand eller anlægsarbejdet, så kan du ringe til Per Aarsleff A/S  på tlf. 24 64 79 14 i dagtimerne.

Observerer du hærværk på vores udstyr, hører vi også gerne fra dig. 

Scroll to Top