Mulighed for luft i vandrørene på Getsøvej, dele af Nyledsbakken, Thorshøjvej og Gartnervænget i Nykøbing

Vi har tidligere på ugen haft vandbrud, og lukket for vandet på Getsøvej, Thorshøjvej, Gartnervænget og Nyledsbakken 28-40 i nogle timer.  Når vi åbner for vandet igen, kan der være luft i vandrørene, hvilket betyder, at vandet kan se anderledes ud end normalt.  Rent og klart drikkevand Det hænder, at …

Forsinkelse på planlagte tømninger

I øjeblikket er der forsinkelse på op til cirka 6 uger på vores planlagte tømninger på bundfældningstanke. Årsagen er, at vi med den nye tømningsordning skal håndtere endnu flere tømninger. Vi arbejder på sagen, og nye slamsugere er bestilt, men du kan opleve, at du først får tømt din tank …

Sommerhuskloakering

Læs om sommerhuskloakeringen i Odsherred og det løbende arbejde.

Vi kloakerer 400 sommerhuse om året

Cirka 5.500 ud af Odsherreds 26.000 sommerhuse er kloakeret.

Lokal beskæftigelse

Mere en halvdelen af folkene, der arbejder på sommerhusprojektet er bosiddende i Odsherred.

Infomøder

Vi inviterer løbende til infomøder om sommerhuskloakeringen, hvor vi fortæller dig om projektet.

Rent badevand

Sommerhuskloakering beskytter vandløb og kyster mod forurening fra urenset spildevand.

kloakering af sommerhuse i Odsherred

Odsherred Kommune har besluttet, at alle sommerhuse i Odsherred skal kloakeres med tiden.

Kloakeringen foregår i etaper af ca. 400 sommerhuse og skal sikre rent vand i vandløb og ved badestrande.

sommerhuskloakering2013

Nyhedsbrev-service om kloakeringen

NYHEDSBREV – Følg med i kloakeringsprojektet – forsyningen udsender løbende nyheder på e-mail.

Dette nyhedsbrev omhandler sommerhuskloakering I Odsherred. De aktuelle områder er Hønsinge Lyng, Vig Lyng og Ellinge Lyng samt Hov Vig.

sms-service om kloakeringen

SMS-service – Tilmeld din sommerhusadresse til Forsyningens SMS-service

Vi sender kun en SMS, hvis der sker noget meget akut, som vedrører din ejendom.

Sommerhusinfomøde juni 2022

Infomøder i 2022

Odsherred Forsyning inviterer løbende til infomøder for de veje, der bliver kloakeret i 2022.
På møderne bliver de praktiske forhold i forbindelse med sommerhuskloakeringen gennemgået.

Aktuelle møder bliver annonceret løbende her på hjemmesiden, og berørte grundejere får tilsendt invitation. 

De berørte grundejere modtager en invitation med posten. (Bemærk, at invitationen bliver sendt til hjemmeadressen.)

Videoer om sommerhuskloakering

Odsherred Forsyning fortæller om sommerhuskloakeringen på Hønsinge Lyng, Ellinge Lyng og Vig Lyng i en serie af videoer.

Videoerne kommer omkring baggrunden for projektet og fortæller også, hvad grundejere i områderne kan forvente før, under og efter, at sjakket begynder på gravearbejdet på deres veje.

Tidsplan for sommerhuskloakering

Tidsplanen er vejledende og bliver ændret, hvis der sker uforudsete ting.

Vi har ikke mulighed for at give dig besked pr. sms eller brev, når vi arbejder på din vej. Du skal derfor selv holde dig orienteret i 6-ugers-tidsplanen.

Pæle på sommerhusvejene

Vi bruger farverne til at markere, hvor vi placerer din nye skelbrønd (blå), hvor der skal beskæres (gul), så de store gravemaskiner kan komme til, og hvor vi har noteret interne fikspunkter eller skal lave en styret underboring (rød).

Flyt ikke pælene
Vi beder dig om ikke at flytte eller fjerne pælene.
Har du spørgsmål til pælenes placering, beder vi dig ringe til Aarsleffs telefon på tlf. 24 64 79 14 i dagtimerne.

Hvis du har ønsker til ændringer af din skelbrønds placering, skal du i stedet give Odsherred Forsyning besked indenfor fristen, som står i brevet som du modtager fra Odsherred Forsyning med stikskitsen.

Tilslutning og spildevandsbidrag

Er din ejendom på Hønsinge Lyng eller Vig Lyng endnu ikke tilsluttet den nye kloak, så modtager du et tilslutningsbrev, når du må tilslutte dig. 

Vi anbefaler, at du får klaret tilslutningen snarest. Hvis din ejendom ikke er tilsluttet inden fristens udløb, overdrages sagen til miljømyndigheden.

Kontakt Per Aarsleff A/S

Sådan kontakter du vores entreprenør

Du er altid velkommen til at besøge kontoret på Zentas Vænge. Har du brug for at komme i kontakt med Aarsleff, kan du kontakte dem på: borgerhenvendelser@aarsleff.com 

Akutte henvendelser vedrørende anlægsarbejdet

Har du akut behov for at kontakte entreprenøren i forbindelse med anlægsarbejdet, så kan du ringe til Per Aarsleff A/S  på tlf. 24 64 79 14 i dagtimerne.

Akutte henvendelser vedrørende grundvand

Har du akut behov for at kontakte entreprenøren i forbindelse med grundvand, så kan du ringe til Per Aarsleff A/S  på tlf. 61 24 46 80 i dagtimerne.

Observerer du hærværk på vores udstyr, hører vi også gerne fra dig. 

Scroll til toppen
Forsyningens SMS-service

Ved tilmelding til Forsyningens SMS-service vil du modtage besked om forhold, der vedrører din ejendom. Det kan f.eks. være tømning af septiktank, kloakarbejde i dit område eller brud på en vandledning.

Hvis du har sommerhus i Odsherred, kan det være en god idé også at tilmelde sommerhusadressen til SMS-service.

SMS om tømning udsendes ca. 14 dage inden slamsugeren kommer.

Hvis du ikke ønsker at modtage SMS’er mere, skal du selv afmelde servicen. Dette sker ikke automatisk.

Cookie Consent with Real Cookie Banner