Sommerhuskloakering

På denne side kan du læse om kloakering af sommerhuse i Odsherred

Odsherred Kommune har besluttet, at alle sommerhuse i Odsherred skal kloakeres med tiden.

Kloakeringen foregår i etaper af ca. 400 sommerhuse og skal sikre rent vand i vandløb og ved badestrande.

Infomøder i 2022

Odsherred Forsyning inviterer løbende til infomøder for de veje, der bliver kloakeret i 2022.
På møderne bliver de praktiske forhold i forbindelse med sommerhuskloakeringen gennemgået.

Aktuelle møder bliver annonceret løbende her på hjemmesiden, og berørte grundejere får tilsendt invitation. 

Infomøder i februar
Odsherred Forsyning holder infomøde om sommerhuskloakering i løbet af februar:

Tirsdag den 8. februar kl. 17-18 – for ejendomme beliggende på Enebærvej, Vibevej, Vibelund, Gyvelhaven, Fyrrehaven, Lynghaven, Martin
Lyngesvej 1, 2, 2A, 3A, 3B, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
Lyngvej 66 og Rosenhaven 2. 

De berørte grundejere modtager en invitation med posten. Bemærk, at invitationen bliver sendt til hjemadressen. 

Videoer om sommerhuskloakering

Odsherred Forsyning fortæller om sommerhuskloakeringen på Hønsinge Lyng, Ellinge Lyng og Vig Lyng i en serie af videoer. Videoerne kommer omkring baggrunden for projektet og fortæller også, hvad grundejere i områderne kan forvente før, under og efter, at sjakket begynder på gravearbejdet på deres veje.
Alle videoer er tekstet, og du kan slå underteksterne til eller fra i nederste højre hjørne.

Baggrund for projektet

Beskæring, pæleforklaring og skelbrønd

Tilslutning

Stikskitse, fotoregistrering og tidsplan

Adgangsforhold

Økonomi

Byggeplads og grundvandssænkning

Reetablering

Kommunikation

6-ugers-Tidsplan for arbejdet på sommerhusvejene (Vig Lyng Nord)

Vi opdaterer løbende tidsplanen for arbejdet på lyngen.

Tidsplanen er vejledende og bliver ændret, hvis der sker uforudsete ting. Hold øje med vejnavne.

Adgangsforhold og vejspærringer

Vi har ikke mulighed for at give dig besked pr. sms eller brev, når vi arbejder på din vej.

Du skal derfor selv holde dig orienteret i 6-ugers-tidsplanen.

Når din sommerhusvej optræder på planen, kan du forvente, at vi kommer til at at spærre din vej af, og at der i perioder også vil være spæret ved din indkørsel.

Du kan altid gå til din ejendom, men ikke altid køre, når vi arbejder.

Kontakt Per Aarsleff A/S

Sådan kontakter du vores entreprenør

Du er altid velkommen til at besøge kontoret på Zentas Vænge. Har du brug for at komme i kontakt med Aarsleff, kan du kontakte dem på: borgerhenvendelser@aarsleff.com 

Akutte henvendelser

Har du akut behov for at kontakte entreprenøren i forbindelse med anlægsarbejdet, så kan du ringe til Per Aarsleff A/S  på tlf. 24 64 79 14 i dagtimerne.

Observerer du hærværk på vores udstyr, hører vi også gerne fra dig. 

Hvornår må jeg tilslutte spildevand til den nye kloak

Du må først få din autoriserede kloakmester til at tilslutte dit spildevand, når du modtager et tilslutningsbrev om dette fra Odsherred Forsyning.

Selvom vi er færdige med anlægsarbejdet på din vej, må du først få din autoriserede kloakmester til at tilslutte dit spildevand, når du modtager
et tilslutningsbrev.

I udførelsesperioden bruger vi de nye kloakedninger til at pumpe grundvandet væk. Hvis spildevandet blev tilsluttet for tidligt, ville det ende i naturen og ikke på renseanlægget. 

Husk tilslutning

Er din ejendom på Hønsinge Lyng endnu ikke tilsluttet den nye kloak, så modtager du et tilslutningsbrev, når du må tilslutte dig. 

Oversigt over udsendte tilslutningsbreve 

  • Tilslutningsbreve sendt ud i september 2021 med frist for tilslutning den 31. marts 2022.
  • Tilslutningsbreve sendt ud i juli 2021 med frist for tilslutning den 1. januar 2022.
  • Tilslutningsbreve sendt ud i juni 2021 med frist for tilslutning den 31. december 2021.
  • Tilslutningsbreve sendt ud i april 2021 med frist for tilslutning den 31. oktober 2021.
  • Tilslutningsbreve sendt ud i slutningen af januar eller i begyndelsen af februar 2021 med frist for tilslutning til kloakken den 31. juli 2021.

Tjek på dit tilslutningsbrev, som du har modtaget fra Odsherred Forsyning, hvad fristen er for din ejendom.

Vi anbefaler, at du får klaret tilslutningen snarest. Hvis din ejendom ikke er tilsluttet inden fristens udløb, overdrages sagen til miljømyndigheden.

Infomøder for grundejere

Alle grundejere på Vig Lyng Nord og Ellinge Lyng Syd modtager invitation til et infomøde for deres område – brevet sendes til din hjemmeadresse sammen med en stikskitse.

Har du generelle spørgsmål til sommerhuskloakeringen, er du velkommen til at kontakte Kundeservice på telefon 70 12 00 49 eller
info@odsherredforsyning.dk

Her finder du præsentationerne fra vores infomøder

Uglevangen, Willumsensvej, Åbæksvej, Lyngvej nr. 117, 119A, 119B, 121, 123, 125 og 127 samt Martins Lyngesvej 1,3A og 3B.

Gl. Kongevej og Syrenvej – undtagen nr. 54, 56, 62, 64 og 72.

Pilegårdsvej, Pilesvinget, Pilegårdsvænget, Kragevej, Nordvej, Lerduevej og Lyngvej nr. 70, 72, 74, 129 og 131.

Vestergårdsvej, Vesterengen og Vestervænget. 

Fuglebæksvej, Toftevej, Syrenvej nr. 54, 56, 62, 64 og 72 samt Martin Lyngesvej nr. 5, 7B, 9 og 11.

Bjarkesvej, Kinimondsvej, Skjoldsvej, Lyngtoftevej nr. 13 og Nykøbing-Slagelsevej nr. 19. 

Tidsplan for sommerhuskloakering på Vig Lyng og Ellinge Lyng september 2021-juli 2024

Odsherred Forsyning og Per Aarsleff A/S har udarbejdet en foreløbig tidsplan for Vig Lyng og Ellinge Lyng, som du kan se på kortet.

Kortet er inddelt i tre områder, der viser, hvor der kloakeres i sommerhusområderne i perioden fra september 20021 til juli 2024. 

Det orange område er 1. etape, som kloakeres  fra september 2021-juli 2022.

Det grønne område er 2. etape, som kloakeres  fra september 2022-juli 2023.

Det blå område er 3. etape, som kloakeres  fra september 2023-juli 2024.

Bemærk
Tidsplanen og grænserne mellem de enkelte områder kan ændres. Klik på kortet herunder og find din sommerhusvej.

Status på Hønsinge Lyng – juli 2021

Selve kloakeringen er afsluttet i området, og reetableringen er ved at blive færdiggjort. Hen over sommeren er der to medarbejdere fra Per Aarsleff A/S i området, der arbejder med støbning omkring nogle af de pumpestationer, der er placeret i vejene.

Hvad betyder pælene

Nyhedsbrev om kloakeringen

Følg med i kloakeringsprojektet – forsyningen udsender løbende nyheder på e-mail.

Dette nyhedsbrev omhandler sommerhuskloakering I Odsherred. De aktuelle områder er Hønsinge Lyng, Vig Lyng og Ellinge Lyng samt Hov Vig.

SMS-service

Tilmeld din sommerhusadresse til Forsyningens SMS-service

Vi sender kun en SMS, hvis der sker noget meget akut, som vedrører din ejendom.

Vi bruger farverne til at markere, hvor vi placerer din nye skelbrønd (blå), hvor der skal beskæres (gul), så de store gravemaskiner kan komme til, og hvor vi har noteret interne fikspunkter eller skal lave en styret underboring (rød).

Flyt ikke pælene
Vi beder dig om ikke at flytte eller fjerne pælene.
Har du spørgsmål til pælenes placering, beder vi dig ringe til Aarsleffs telefon på tlf. 24 64 79 14 i dagtimerne.

Hvis du har ønsker til ændringer af din skelbrønds placering, skal du i stedet give Odsherred Forsyning besked indenfor fristen, som står i brevet som du modtager fra Odsherred Forsyning med stikskitsen.

Tidsplan for sommerhuskloakering frem til år 2025

6 etaper på Vig Lyng, Hønsinge Lyng og Ellinge Lyng kloakeres i perioden 2017 til 2025

I forbindelse med en ny økonomisk regulering af vandsektoren har det været nødvendigt at ændre på forsyningens investeringsplaner og dermed tidsplanen for sommerhuskloakering. Tempoet på kloakeringen sænkes fra ca. 800 til ca. 400 ejendomme om året.

Tidsplanen ser således ud:
Vig Lyng syd – år 2017-2018 (færdigkloakeret)
Hønsinge Lyng – år 2019-2021
Vig Lyng nord – år 2020-2025
Ellinge Lyng – år 2020-2025

Et område på ca. 400 ejendomme ved Hov Vig indgår også i kloakeringsplanerne, men tidspunktet for Hov Vig-området er endnu ikke helt på plads.

Tidsplan efter 2026

Den gældende Spildevandsplan har ikke sat tidsplan på sommerhuskloakeringen fra 2026 og frem.

Nedenstående kort viser de områder, som Odsherred Forsyning forventer indarbejdet i kommende spildevandsplaner. 

Tidsplan for Hov Vig

Sommerhuskloakering 2019-2025
Nedenstående postadresser er beliggende i området Hov Vig, jf. Spildevandsplan 2019-2022. Kortudsnittet til højre viser området (klik for at forstørre).

Bemærk: Kloakeringsperioden for området Hov Vig er jf. spildevandsplanen ændret, så den nu er 2019-2025. 

Et område på ca. 450 ejendomme ved Hov Vig indgår i kloakeringsplanerne, men tidspunktet for Hov Vig-etapen er endnu ikke helt på plads.

Se adresser i Nykøbing Sj.
Liste med adresser i 4500 Nykøbing Sj. som er omfattet af Hov Vig kloakprojekt.
Download en PDF fil (åbnes i et nyt vindue) 

Se adresser i Rørvig
Liste med adresser i 4581 Rørvig som er omfattet af Hov Vig kloakprojekt.
Download en PDF fil (åbnes i et nyt vindue)  

Betaling af kloaktilslutningsbidrag for sommerhuse

Her kan du læse om tilslutningsbidrag og øvrige udgifter  i forbindelse med sommerhuskloakering.

Tilslutningsbidrag til kloak
Almindeligvis bliver sommerhusområder kun spildevandskloakeret.  Regnvand skal nedsives på grunden, og der etableres ikke ledning til regnvand. Derfor betales et reduceret tilslutningsbidrag, som i 2022 udgør: 39.317 kr. inkl. moms.

Hvis der opføres et sommerhus i et fælleskloakeret eller separatkloakeret område, betales et fuldt tilslutningsbidrag., som i 2022 udgør 66.993 kr. inkl. moms. 

Øvrige udgifter

Grundejer skal selv betale for det arbejde, som skal udføres på grunden i forbindelse med kloakering. Prisen er individuel, afhængigt af forholdene på ejendommen. Kontakt en autoriseret kloakmester for at få et prisoverslag på din grund.

Arbejdet på grunden og tilslutning til det nye kloakstik, skal udføres og godkendes af en autoriseret kloakmester.

Faste udgifter

Når ejendommen er kloakeret, og du modtager brev fra Odsherred Forsyning, bliver du kunde i Spildevand A/S og betaler et fast årligt bidrag for medlemskab af kloakken. I 2022 udgør det faste bidrag 775 kr. inkl. moms. Dertil kommer vandafledningsbidrag, som i 2022 udgør 49 kr. pr. m3 inkl. moms

Betalingsaftaler

Det er muligt at søge om en 3-årig betalingsaftale for tilslutningsbidrag til kloak.

Odsherred Forsyning har besluttet, at grundejere, der skal betale tilslutningsbidrag, kan ansøge om betalingsaftaler på op til 3 år.

Når Forsyningen udfører kloakering af nye sommerhusområder jf. kommunens spildevandplan, forfalder der et kontant tilslutningsbidrag, når det er muligt at tilslutte det nye spildevandsstik.

For pensionister og personer på efterløn m.fl. gælder, at de kan ansøge kommunen om indefrysning af tilslutningsbidraget i lighed med ordningen om indefrysning af ejendomsskatter.

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt, hvilket Borgerservice i kommunen tager sig af. Benyt også selvbetjening på www.Borger.dk. 

Som hovedregel henviser Forsyningen altid grundejere til først at undersøge privat finansiering.

Betalingsaftaler med Odsherred Forsyning indgås efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Der er et administrativt gebyr på aftalen. Restancen forrentes efter renteloven. Renten er i renteloven fastsat til Nationalbankens udlånsrente + 8%. Pr. 1. juli 2021 er det i alt 7,65% p.a.

Du kan nemt finde svar på de mest almindelige spørgsmål, som vores kunder stiller.

Scroll til toppen
Forsyningens SMS-service

Ved tilmelding til Forsyningens SMS-service vil du modtage besked om forhold, der vedrører din ejendom. Det kan f.eks. være tømning af septiktank, kloakarbejde i dit område eller brud på en vandledning.

Hvis du har sommerhus i Odsherred, kan det være en god idé også at tilmelde sommerhusadressen til SMS-service.

SMS om tømning udsendes ca. 14 dage inden slamsugeren kommer.

Hvis du ikke ønsker at modtage SMS’er mere, skal du selv afmelde servicen. Dette sker ikke automatisk.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.