Sommerhuskloakering

På denne side kan du læse om kloakering af sommerhuse i Odsherred

Odsherred Kommune har besluttet, at alle sommerhuse i Odsherred skal kloakeres med tiden.

Kloakeringen foregår i etaper af ca. 400 sommerhuse og skal sikre rent vand i vandløb og ved badestrande.

Digitale infomøder i januar 2021

Odsherred Forsyning inviterer i januar 2021 til to digitale infomøder for de veje, der skal kloakeres i begyndelsen af 2021.
Møderne er digitale som følge af Covid-19.

På møderne kan du høre om de praktiske forhold i forbindelse med sommerhuskloakeringen af din vej. 

Hold øje med din hjemmepostkasse
Er du grundejer på én af nedenstående veje, modtager du et brev hen over jul og nytår med information om kloakeringen på din vej og de digitale infomøder. 

Vi har ikke mulighed for at videresende din post til dit sommerhus. Derfor er det vigtigt, at du tjekker din hjemmepostkasse, så du ikke går glip af vigtig information fra Forsyningen.

digitalt Infomøde om sommerhuskloakering For Nørregårdsvej, Barringgårdsvej og Nykøbing-Slagelsesvej nr. 18, 27 og 29 tirsdag den 12. januar 2021 kl. 17-18.

Det digitale infomøde tirsdag den 12 januar 2021 kl. 17.00-18.00 er  for vejene Nørregårdsvej, Barringgårdsvej og Nykøbing-Slagelsesvej nr. 18, 27 og 29.

For at tilmelde dig det digitale infomøde den 12. januar, beder vi dig ringe til kundeservice på tlf. 70 12 00 49 eller sende os en e-mail på info@odsherredforsyning.dk, så vi kan sende dig et link til det digitale infomøde via din e-mail.

digitalt Infomøde om sommerhuskloakering For Bjarkesvej, Kinimondsvej, Skjoldsvej, Lyngtoftevej nr. 13 og Nykøbing-Slagelsevej nr. 19. Tirsdag den 19. januar 2021 kl. 17-18.

Det digitale infomøde tirsdag den 19 januar 2021 kl. 17.00-18.00 er for vejene Bjarkesvej, Kinimondsvej, Skjoldsvej, Lyngtoftevej nr. 13 og Nykøbing-Slagelsevej nr. 19.

For at tilmelde dig det digitale infomøde den 19. januar, beder vi dig ringe til kundeservice på tlf. 70 12 00 49 eller sende os en e-mail på info@odsherredforsyning.dk, så vi kan sende dig et link til det digitale infomøde via din e-mail.

Videoer om sommerhuskloakering

Odsherred Forsyning fortæller om sommerhuskloakeringen på Hønsinge Lyng, Ellinge Lyng og Vig Lyng i en serie af videoer. Videoerne kommer omkring baggrunden for projektet og fortæller også, hvad grundejere i områderne kan forvente før, under og efter, at sjakket begynder på gravearbejdet på deres veje.
Alle videoer er tekstet, og du kan slå underteksterne til eller fra i nederste højre hjørne.

Baggrund for projektet

Beskæring, pæleforklaring og skelbrønd

Tilslutning

Stikskitse, fotoregistrering og tidsplan

Adgangsforhold

Økonomi

Byggeplads og grundvandssænkning

Reetablering

Kommunikation

6-ugers-Tidsplan for arbejdet på sommerhusvejene (Hønsinge Lyng)

Vi opdaterer løbende tidsplanen for arbejdet på Hønsinge Lyng.

Tidsplanen er vejledende og kan ændres, hvis der sker uforudsete ting. Hold øje med vejnavne.

Adgangsforhold og vejspærringer

Vi har ikke mulighed for at give dig besked pr. sms eller brev, når vi arbejder på din vej.

Du skal derfor selv holde dig orienteret i 6-ugers-tidsplanen.

Når din sommerhusvej optræder på planen, kan du forvente, at vi kommer til at at spærre din vej af, og at der i perioder også vil være spæret ved din indkørsel.

Du kan altid gå til din ejendom, men ikke altid køre, når vi arbejder.

Vi har oprettet en pladstelefon

Sådan kontakter du vores entreprenør

Har du behov for at kontakte entreprenøren i forbindelse med anlægsarbejdet, så kan du ringe til Per Aarsleff i dagtimerne på tlf. 24 64 79 14.

Observerer du hærværk på vores udstyr, hører vi også gerne fra dig.

Hvornår må jeg tilslutte spildevand til den nye kloak

Du må først få din autoriserede kloakmester til at tilslutte dit spildevand, når du modtager et tilslutningsbrev om dette fra Odsherred Forsyning.

Selvom vi er færdige med anlægsarbejdet på din vej, må du først få din autoriserede kloakmester til at tilslutte dit spildevand, når du modtager
et tilslutningsbrev.

I udførelsesperioden bruger vi de nye kloakedninger til at pumpe grundvandet væk. Hvis spildevandet blev tilsluttet for tidligt, ville det ende i naturen og ikke på renseanlægget.

 

 

Husk tilslutning

Er din ejendom på Hønsinge Lyng endnu ikke tilsluttet den nye kloak, så modtager du et tilslutningsbrev i slutningen af januar eller begyndelsen af februar 2021. Fristen for tilslutning til kloakken er 31. juli 2021.

Modtog du et tilslutningsbrev i juli-august 2020 fra Forsyningen, så husk, at fristen for tilslutning var den 31. december 2020.

Enkelte ejendomme har fået tilslutningsfrist den 31. januar 2021. Tjek derfor på dit tilslutningsbrev, som du har modtaget fra Odsherred Forsyning, hvad fristen er for din ejendom.

Vi anbefaler at få det klaret snarest, for grundvandet står højere, jo længere hen på vinteren vi kommer.
Hvis din ejendom ikke er tilsluttet inden fristens udløb, overdrages sagen til miljømyndigheden.

Infomøder for grundejere

Alle grundejere på Hønsinge Lyng modtager invitation til et infomøde for deres område – brevet sendes til din hjemmeadresse sammen med en stikskitse.

Har du generelle spørgsmål til sommerhuskloakeringen, er du velkommen til at kontakte Kundeservice på telefon 70 12 00 49 eller
info@odsherredforsyning.dk

 

Her finder du præsentationerne fra vores infomøder

Bjarkesvej, Kinimondsvej, Skjoldsvej, Lyngtoftevej nr. 13 og Nykøbing-Slagelsevej nr. 19. 

Barringgårdsvej, Nørregårdsvej og Nykøbing-Slagelsevej nr. 18, 27 og 29. 

Lillemosevej, Lundebakken og Lyngtoftevej nr. 5-11. 

Lokesvej, Apollovej og Hellasvej. 

Roarsgård, Knastebakken og Bragesvej. 

Troldgårdvej, Tjørnedalen, Keramikvej, Tabustien, Junglevej, Egestien, Skovlyvej, Birkeengen og dele af Vej 13, Lyngvej og dele af Lyngtoftevej. 

Tidsplan for sommerhuskloakering på Hønsinge Lyng (grøn, rød, gul og lilla område) september 2019 - juni 2020:

Odsherred Forsyning og Per Aarsleff A/S har udarbejdet en foreløbig tidsplan for Hønsinge Lyng. Se nedenstående kort.

Vejene  på denne del af Hønsinge Lyng er inddelt i farverne: Grøn, rød, gul og lilla. 

Det skraverede område er planlagt til at blive kloakeret i perioden september 2020 – juni 2021.  

Bemærk: Tidsplanen og grænserne mellem de enkelte områder kan ændres. Klik på kortet herunder, og find din sommerhusvej.

Det skraverede område, som du kan se på kortet til venstre, er planlagt til at blive kloakeret i perioden september 2020 – juni 2021. 

Odsherred Forsyning og Aarsleff har udarbejdet en foreløbig tidsplan for området, som nu kan ses her på hjemmesiden.

Bemærk: Tidsplanen og grænserne mellem de enkelte områder kan ændres.
Følg til en hver tid med i den 6. ugers tidsplan, som opdateres løbende. Du finder 6. ugers tidsplanen i toppen af hjemmesiden.

Klik på kortet herunder, og find din sommerhusvej.

Hvad betyder pælene

Vi bruger farverne til at markere, hvor vi placerer din nye skelbrønd (blå), hvor der skal beskæres (gul), så de store gravemaskiner kan komme til, og hvor vi har noteret interne fikspunkter eller skal lave en styret underboring (rød).

Flyt ikke pælene
Vi beder dig om ikke at flytte eller fjerne pælene.
Har du spørgsmål til pælenes placering, beder vi dig ringe til Aarsleffs pladstelefon på tlf. 24 64 79 14.

Hvis du har ønsker til ændringer af din skelbrønds placering, skal du i stedet give Odsherred Forsyning besked indenfor fristen, som står i brevet som du modtager fra Odsherred Forsyning med stikskitsen.

Nyhedsbrev om kloakeringen

Følg med i kloakeringsprojektet – forsyningen udsender løbende nyheder på e-mail.

Dette nyhedsbrev omhandler sommerhuskloakering I Odsherred. De aktuelle områder er Hønsinge Lyng, Vig Lyng og Ellinge Lyng samt Hov Vig.

SMS-service

Tilmeld din sommerhusadresse til Forsyningens SMS-service

Vi sender kun en SMS, hvis der sker noget meget akut, som vedrører din ejendom.

Tidsplan for sommerhuskloakering frem til år 2025

6 etaper på Vig Lyng, Hønsinge Lyng og Ellinge Lyng kloakeres i perioden 2017 til 2025

I forbindelse med en ny økonomisk regulering af vandsektoren har det været nødvendigt at ændre på forsyningens investeringsplaner og dermed tidsplanen for sommerhuskloakering. Kloakeringenstempoet sænkes fra ca. 800 til ca. 400 ejendomme om året.

Tidsplanen ser således ud:
Vig Lyng syd – år 2017-2018 (færdigkloakeret)
Hønsinge Lyng – år 2019-2021
Vig Lyng nord – år 2020-2025
Ellinge Lyng – år 2020-2025

Et område på ca. 400 ejendomme ved Hov Vig indgår også i kloakeringsplanerne, men tidspunktet for Hov Vig-området er endnu ikke helt på plads.

Tidsplan efter 2026

Den gældende Spildevandsplan har ikke sat tidsplan på sommerhuskloakeringen fra 2026 og frem.

Nedenstående kort viser de områder, som Odsherred Forsyning forventer indarbejdet i kommende spildevandsplaner. 

Tidsplan for Hov Vig

Sommerhuskloakering 2019-2025
Nedenstående postadresser er beliggende i området Hov Vig, jf. Spildevandsplan 2019-2022. Kortudsnittet til højre viser området (klik for at forstørre).

Bemærk: Kloakeringsperioden for området Hov Vig er jf. spildevandsplanen ændret, så den nu er 2019-2025. 

Et område på ca. 450 ejendomme ved Hov Vig indgår i kloakeringsplanerne, men tidspunktet for Hov Vig-etapen er endnu ikke helt på plads.

Se adresser i Nykøbing Sj.
Liste med adresser i 4500 Nykøbing Sj. som er omfattet af Hov Vig kloakprojekt.
Download en PDF fil (åbnes i et nyt vindue) 

Se adresser i Rørvig
Liste med adresser i 4581 Rørvig som er omfattet af Hov Vig kloakprojekt.
Download en PDF fil (åbnes i et nyt vindue)  

Betaling af kloaktilslutningsbidrag for sommerhuse

Her kan du læse om tilslutningsbidrag og øvrige udgifter  i forbindelse med sommerhuskloakering.

Tilslutningsbidrag til kloak
Almindeligvis bliver sommerhusområder kun spildevandskloakeret.  Regnvand skal nedsives på grunden, og der etableres ikke ledning til regnvand. Derfor betales et reduceret tilslutningsbidrag, som i 2021 udgør: 38.812 kr. inkl. moms.

Hvis der opføres et sommerhus i et fælleskloakeret eller separatkloakeret område, betales et fuldt tilslutningsbidrag., som i 2021 udgør 64.687 kr. inkl. moms. 

Øvrige udgifter

Grundejer skal selv betale for det arbejde, som skal udføres på grunden i forbindelse med kloakering. Prisen er individuel, afhængigt af forholdene på ejendommen. Kontakt en autoriseret kloakmester for at få et prisoverslag på din grund.

Arbejdet på grunden og tilslutning til det nye kloakstik, skal udføres og godkendes af en autoriseret kloakmester.

Faste udgifter

Når ejendommen er kloakeret, og du modtager brev fra Odsherred Forsyning, bliver du kunde i Spildevand A/S og betaler et fast årligt bidrag for medlemskab af kloakken. I 2021 udgør det faste bidrag 775 kr. inkl. moms. Dertil kommer vandafledningsbidrag, som i 2021 udgør 54 kr. pr. m3 inkl. moms

Betalingsaftaler

Det er muligt at søge om en 3-årig betalingsaftale for tilslutningsbidrag til kloak.

Odsherred Forsyning har besluttet, at grundejere, der skal betale tilslutningsbidrag, kan ansøge om betalingsaftaler på op til 3 år.

Når Forsyningen udfører kloakering af nye sommerhusområder jf. kommunens spildevandplan, forfalder der et kontant tilslutningsbidrag, når det er muligt at tilslutte det nye spildevandsstik.

For pensionister og personer på efterløn m.fl. gælder, at de kan ansøge kommunen om indefrysning af tilslutningsbidraget i lighed med ordningen om indefrysning af ejendomsskatter.

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt, hvilket Borgerservice i kommunen tager sig af. Benyt også selvbetjening på www.Borger.dk. 

Som hovedregel henviser Forsyningen altid grundejere til først at undersøge privat finansiering.

Betalingsaftaler med Odsherred Forsyning indgås efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Der er et administrativt gebyr på aftalen. Restancen forrentes efter renteloven. Renten er i renteloven fastsat til Nationalbankens udlånsrente + 8%. Pr. 1. juli 2016 er det i alt 8,05% p.a.

Du kan nemt finde svar på de mest almindelige spørgsmål, som vores kunder stiller.

Scroll til toppen
Forsyningens SMS-service

Ved tilmelding til Forsyningens SMS-service vil du modtage besked om forhold, der vedrører din ejendom. Det kan f.eks. være tømning af septiktank, kloakarbejde i dit område eller brud på en vandledning.

Hvis du har sommerhus i Odsherred, kan det være en god idé også at tilmelde sommerhusadressen til SMS-service.

SMS om tømning udsendes ca. 14 dage inden slamsugeren kommer.

Hvis du ikke ønsker at modtage SMS’er mere, skal du selv afmelde servicen. Dette sker ikke automatisk.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.