Sommerhuskloakering

På denne side kan du læse om kloakering af sommerhuse i Odsherred

Odsherred Kommune har besluttet, at alle sommerhuse i Odsherred skal kloakeres med tiden.

Kloakeringen foregår i etaper af ca. 400 sommerhuse og skal sikre rent vand i vandløb og ved badestrande.

Infomøder om sommerhuskloakering den 27. oktober og 17. novemer 2020 aflyses

Knastebakken, Roarsgård og Bragesvej
Odsherred Forsyning har desværre været nødt til at aflyse det planlagte informationsmøde om sommerhuskloakeringen for ejerne på Knastebakken, Roarsgård og Bragesvej i Asnæs Forsamlingshus tirsdag den 27. oktober kl. 17.00 – 18.30. Det gjorde vi på grund af de seneste ændringer i Covid 19-restriktionerne og forbuddet mod arrangementer og forsamlinger med flere end 10 personer.

Du kan i stedet læse information om kloakeringen på Knastebakken, Roarsgård og Bragesvej her:

Digitalt infomøde for Apollovej, Hellasvej og Lokesvej
Forsyningen har også aflyst infomødet den 17. november 2020 i Asnæs Forsamlingshus kl. 17.00 – 18.30 for ejerne på Apollovej, Hellasvej og Lokesvej.

I stedet for det fysiske møde den 17. november holder vi et digitalt infomøde den 25. november 2020 kl. 16.00-17.00  for vejene Apollovej, Hellasvej og Lokesvej.

For at tilmelde dig det digitale infomøde den 25. november, beder vi dig ringe til kundeservice på tlf. 70 12 00 49 eller sende os en e-mail på info@odsherredforsyning.dk, så vi kan sende dig et link til det digitale infomøde via din e-mail. 

Yderligere info om aflysningerne
Vi giver de tilmeldte information om aflysningerne.

Du kan læse mere om sommerhuskloakeringen på vores hjemmeside, hvor vi løbende lægger materiale op.

Vi er i gang med at producere videoer til hjemmesiden, der præsenterer det planlagte indhold på vores infomøder om sommerhuskloakeringen.

Følg med her på siden. 

Tidsplan for arbejdet på sommerhusvejene (Hønsinge Lyng)

Vi opdaterer løbende tidsplanen for arbejdet på Hønsinge Lyng.

Tidsplanen er vejledende og kan ændres, hvis der sker uforudsete ting. Hold øje med vejnavne.

Hvornår må jeg tilslutte spildevand til den nye kloak

Du må først få din autoriserede kloakmester til at tilslutte dit spildevand, når du modtager et tilslutningsbrev om dette fra Odsherred Forsyning.

I udførelsesperioden bruger vi de nye kloakedninger til at pumpe grundvandet til Fuglebæk Å. Hvis spildevandet blev tilsluttet for tidligt, ville det ende i naturen og ikke på renseanlægget.

Infomøder for grundejere

Alle grundejere på Hønsinge Lyng modtager invitation til et infomøde for deres område – brevet sendes til din hjemmeadresse sammen med en stikskitse.

Har du generelle spørgsmål til sommerhuskloakeringen, er du velkommen til at kontakte Kundeservice på telefon 70 12 00 49 eller
info@odsherredforsyning.dk

 

Her finder du præsentationer fra diverse infomøder:

(Filerne er store, så hav tålmodighed når din computer skal indlæse den)

Tidsplan for sommerhuskloakering på Hønsinge Lyng (grøn, rød, gul og lilla område) september 2019 - juni 2020:

Odsherred Forsyning og Per Aarsleff A/S har udarbejdet en foreløbig tidsplan for Hønsinge Lyng. Se nedenstående kort.

Vejene  på denne del af Hønsinge Lyng er inddelt i farverne: Grøn, rød, gul og lilla. 

Det skraverede område er planlagt til at blive kloakeret i perioden september 2020 – juni 2021.  

Bemærk: Tidsplanen og grænserne mellem de enkelte områder kan ændres. Klik på kortet herunder, og find din sommerhusvej.

Det skraverede område, som du kan se på kortet til venstre, er planlagt til at blive kloakeret i perioden september 2020 – juni 2021. 

Odsherred Forsyning og Aarsleff har udarbejdet en foreløbig tidsplan for området, som nu kan ses her på hjemmesiden.

Bemærk: Tidsplanen og grænserne mellem de enkelte områder kan ændres.
Følg til en hver tid med i den 6. ugers tidsplan, som opdateres løbende. Du finder 6. ugers tidsplanen i toppen af hjemmesiden.

Klik på kortet herunder, og find din sommerhusvej.

Hvor langt når vi inden sommerferien 2020

Klik på kortet og se, hvordan det forholder sig for din ejendom på Hønsinge Lyng (opdateret 22. april 2020)

Vinterens voldsomme regnmængder og et ekstra højt grundvandspejl blev skyld i forsinkelser på Hønsinge Lyng.

Der er derfor 68 ejendomme (se feltet med gult på  kortet) som må udskydes til efter sommerferien 2020. Derudover er der 11 ejendomme (se feltet med orange på nedenstående kort), som vi forsøger at nå inden sommerferien 2020, men som også kan blive udskudt. Vi har sendt et brev til de ejendomme som bliver berørt af forsinkelserne.

Planen er fortsat, at hele Hønsinge Lyng vil være færdigkloakeret til aftalt tid – juli 2021.

Selvom vi er færdige med anlægsarbejdet på din vej, må du først få din autoriserede kloakmester til at tilslutte dit spildevand, når du modtager
et tilslutningsbrev om dette fra Odsherred Forsyning.

Vi har oprettet en pladstelefon

Sådan kontakter du vores entreprenør

Har du behov for at kontakte entreprenøren i forbindelse med anlægsarbejdet, så kan du ringe til Per Aarsleff i dagtimerne på
tlf. 24 64 79 14.

Observerer du hærværk på vores udstyr, hører vi også gerne fra dig.

Nyhedsbrev om kloakeringen

Følg med i kloakeringsprojektet – forsyningen udsender løbende nyheder på e-mail.

Dette nyhedsbrev omhandler sommerhuskloakering I Odsherred. De aktuelle områder er Hønsinge Lyng, Vig Lyng og Ellinge Lyng samt Hov Vig.

SMS-service

Tilmeld din sommerhusadresse til forsyningens SMS-service

Vi sender kun en SMS, hvis der sker ændringer i planer eller forhold, som vedrører din ejendom.

Kommunikation i øvrige medier

I magasinet Fremtidens Feriehus (forår 2020) kan du læse om sommerhuskloakeringen.

Tidsplan for sommerhuskloakering frem til år 2025

6 etaper på Vig Lyng, Hønsinge Lyng og Ellinge Lyng kloakeres i perioden 2017 til 2025

I forbindelse med en ny økonomisk regulering af vandsektoren har det været nødvendigt at ændre på forsyningens investeringsplaner og dermed tidsplanen for sommerhuskloakering. Kloakeringenstempoet sænkes fra ca. 800 til ca. 400 ejendomme om året.

Tidsplanen ser således ud:
Vig Lyng syd – år 2017-2018 (færdigkloakeret)
Hønsinge Lyng – år 2019-2021
Vig Lyng nord – år 2020-2025
Ellinge Lyng – år 2020-2025

Et område på ca. 400 ejendomme ved Hov Vig indgår også i kloakeringsplanerne, men tidspunktet for Hov Vig-området er endnu ikke helt på plads.

Tidsplan efter 2026

Den gældende Spildevandsplan har ikke sat tidsplan på sommerhuskloakeringen fra 2026 og frem.

Nedenstående kort viser de områder, som Odsherred Forsyning forventer indarbejdet i kommende spildevandsplaner. 

Tidsplan for Hov Vig

Sommerhuskloakering 2019-2025
Nedenstående postadresser er beliggende i området Hov Vig, jf. Spildevandsplan 2019-2022. Kortudsnittet til højre viser området (klik for at forstørre).

Bemærk: Kloakeringsperioden for området Hov Vig er jf. spildevandsplanen ændret, så den nu er 2019-2025. 

Et område på ca. 450 ejendomme ved Hov Vig indgår i kloakeringsplanerne, men tidspunktet for Hov Vig-etapen er endnu ikke helt på plads.

Se adresser i Nykøbing Sj.
Liste med adresser i 4500 Nykøbing Sj. som er omfattet af Hov Vig kloakprojekt.
Download en PDF fil (åbnes i et nyt vindue) 

Se adresser i Rørvig
Liste med adresser i 4581 Rørvig som er omfattet af Hov Vig kloakprojekt.
Download en PDF fil (åbnes i et nyt vindue)  

Betaling af kloaktilslutningsbidrag for sommerhuse

Her kan du læse om tilslutningsbidrag og øvrige udgifter ved sommerhuskloakering

Tilslutningsbidrag til kloak
Almindeligvis bliver sommerhusområder kun spildevandskloakeret.  Regnvand skal nedsives på grunden, og der etableres ikke ledning til regnvand. Derfor betales et reduceret tilslutningsbidrag, som i 2020 udgør: 39.075 kr. inkl. moms.

Hvis der opføres et sommerhus i et fælleskloakeret eller separatkloakeret område, betales et fuldt tilslutningsbidrag., som i 2020 udgør 65. 125 kr. inkl. moms. 

Øvrige udgifter

Grundejer skal selv betale for det arbejde, som skal udføres på grunden i forbindelse med kloakering. Prisen er individuel, afhængigt af forholdene på ejendommen. Kontakt en autoriseret kloakmester for at få et prisoverslag på din grund.

Arbejdet på grunden og tilslutning til det nye kloakstik, skal udføres og godkendes af en autoriseret kloakmester.

Faste udgifter

Når ejendommen er kloakeret, og du modtager brev fra Odsherred Forsyning, bliver du kunde i Spildevand A/S og betaler et fast årligt bidrag for medlemskab af kloakken. I 2020 udgør det faste bidrag 775 kr. inkl. moms. Dertil kommer vandafledningsbidrag, som i 2020 udgør 54.00 kr. pr. m3 inkl. moms

Betalingsaftaler

Det er muligt at søge om en 3-årig betalingsaftale for tilslutningsbidrag til kloak.

Odsherred Forsyning har besluttet, at grundejere, der skal betale tilslutningsbidrag, kan ansøge om betalingsaftaler på op til 3 år.

Når Forsyningen udfører kloakering af nye sommerhusområder jf. kommunens spildevandplan, forfalder der et kontant tilslutningsbidrag, når det er muligt at tilslutte det nye spildevandsstik.

For pensionister og personer på efterløn m.fl. gælder, at de kan ansøge kommunen om indefrysning af tilslutningsbidraget i lighed med ordningen om indefrysning af ejendomsskatter.

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt, hvilket Borgerservice i kommunen tager sig af. Benyt også selvbetjening på www.Borger.dk. 

Som hovedregel henviser Forsyningen altid grundejere til først at undersøge privat finansiering.

Betalingsaftaler med Odsherred Forsyning indgås efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Der er et administrativt gebyr på aftalen. Restancen forrentes efter renteloven. Renten er i renteloven fastsat til Nationalbanken udlånsrente + 8 %. Pr. 1. juli 2016 er det i alt 8,05 % p.a.

Du kan nemt finde svar på de mest almindelige spørgsmål, som vores kunder stiller.

Scroll til toppen
Forsyningens SMS-service

Ved tilmelding til Forsyningens SMS-service vil du modtage besked om forhold, der vedrører din ejendom. Det kan f.eks. være tømning af septiktank, kloakarbejde i dit område eller brud på en vandledning.

Hvis du har sommerhus i Odsherred, kan det være en god idé også at tilmelde sommerhusadressen til SMS-service.

SMS om tømning udsendes ca. 14 dage inden slamsugeren kommer.

Hvis du ikke ønsker at modtage SMS’er mere, skal du selv afmelde servicen. Dette sker ikke automatisk.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.