Ingen driftsinfo beskeder i øjeblikket.

Information om gasafkobling

Hvis du er gaskunde, kan du her læse om, hvordan og hvornår du skal afmelde din gas hos Evida. Du kan også læse om, hvorvidt du kan få del i Afkoblingspuljen.

Gasafkobling for private

Afkoblingspuljen 2023 er åben.

Statens afkoblingsordning dækker omkostninger til afkobling af gasledninger til rumopvarmning i privat beboelse.

For at få del i Afkoblingspuljen skal du som gaskunde afmelde din gasforsyning på selvbetjeningssiden Mit Evida.

Du skal være opmærksom på, at

  • Afkoblingsordningen kun gælder for opsigelser, som Evida modtager, når puljen er åben, og der er penge tilbage i puljen. Man kan altså ikke få andel i puljen med tilbagevirkende kraft.
  • Det er datoen, hvor man opsiger sin gasforsyning, som tæller, ikke datoen for hvornår man skifter varmekilde, der er afgørende for at få gebyrfritagelse.
  • Din opsigelse er bindende for dig og for Evida fra det tidspunkt, de modtager din opsigelse.

Du kan få del i puljen, når du opsiger din gasforsyning, hvis du opfylder kriterierne, og der er penge tilbage i puljen.

Du får besked med det samme, om hvorvidt afkoblingen bliver gratis for dig som del af Afkoblingsordningen, eller om du selv skal betale for afkoblingen.

Du kan godt vælge en dato allerede nu
Når du opsiger din gasforsyning, bliver du bedt om at oplyse datoen for, hvornår du overgår til fjernvarme. Odsherred Forsyning kan endnu ikke give dig en præcis dato, da vi ikke kender den. Du kan dog godt vælge en dato nu, som du så opdaterer, når du kender tidspunktet for, hvornår du bliver frakoblet gassen.

Hvis du skal have del i Afkoblingspuljen 2023, så skal du afmelde din gas nu.

Gaskunder i Fårevejle Stationsby – øst for jernbanen, det vil sige fra banen i retning mod Skolevej
Som gaskunde øst for jernbanen i Fårevejle kan du allerede nu afmelde din gas og søge om at få del i Afkoblingspuljen 2023. Det gør du på Evidas hjemmeside.

Vi anbefaler, at du vælger forventet afkoblingsdato til den 20. december 2023. Hvis datoen mod forventning ikke kommer til at passe, kan du sagtens senere ændre tidspunktet for afkobling.

Gaskunder i Fårevejle Kirkeby og i Fårevejle Stationsby – vest for jernbanen, det vil sige fra banen i retning mod Tuborgvej
Som gaskunde i Fårevejle Kirkeby og også vest for jernbanen i Fårevejle bliver du først tilsluttet fjernvarmen i løbet af 2024. Vi forventer, at du kan få del i Afkoblingspuljen 2024.

Hvis du er interesseret i at afmelde dig allerede nu, kan du angive en afkoblingsdato et år frem i tiden i Evidas system. Det gør du på EVIDAS hjemmeside. Du skal blot huske at opdatere datoen, hvis det viser sig, at du bliver koblet på fjernvarmen tidligere eller senere end den dato, du har valgt.

Hvis du ikke får del i Afkoblingspuljen
Hvis du, mod forventning, ikke får del i afkoblingspuljen, vil Odsherred Forsyning kompensere dig. Du skal blot sende dokumentation for din betaling af afkoblingsgebyret til Odsherred Forsyning: info@odsherredforsyning.dk

Afkoblingsgebyret bliver opkrævet sammen med slutafregningen, som du selv betaler. Du skal være opmærksom på, at vi kun kompenserer for afkoblingsgebyret – ikke dit gasforbrug.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan få del i Afkoblingspuljen, kan du kontakte Evida på tlf. 77 89 90 00.

Vigtige links

Trin for trin – Sådan foregår en afkobling:
https://evida.dk/frakobling/sadan-foregar-en-afkobling/

Guide til opsigelse på Mit Evida: 
https://evida.dk/media/tgwbwxs1/vejledning_opsigelse-af-gas_mitevida_2022_mitid_.pdf

Sådan opsiger du din gasforsyning (privat): 
https://evida.dk/frakobling/opsigelse-mit-evida/

Kriterier for Afkoblingsordningen: 
https://evida.dk/frakobling/afkoblingsordning/

Ofte stillede spørgsmål – om afkobling og afkoblingsordningen: 
https://evida.dk/frakobling/ofte-stillede-sporgsmal-til-afkobling/

Gasafkobling for erhverv

Ovenstående information om gasafkoblingspuljen gælder for private.

Odsherred Forsyning kompenserer erhvervskunders afkoblingsgebyr op til og med en G6-måler.

Du skal blot sende dokumentation for din betaling af afkoblingsgebyret til Odsherred Forsyning: info@odsherredforsyning.dk

Afkoblingsgebyret bliver opkrævet sammen med slutafregningen, som du selv betaler. Du skal være opmærksom på, at vi kun kompenserer for afkoblingsgebyret – ikke dit gasforbrug.

Hvis du har en anden løsning (B-stik), kan du kontakte Odsherred Forsyning for at høre, om vi kan kompensere dig for afkoblingsgebyret.

Vigtige links

Afkoblingsordning – for erhverv:
https://evida.dk/frakobling/erhverv/afkoblingsordning-erhverv/

Sådan opsiger du din gasforsyning (erhverv): 
https://evida.dk/frakobling/erhverv/

Scroll to Top
Cookie Consent with Real Cookie Banner