Planlagt lukning af vand i Kildehuse-Strandhuse

Onsdag den 21. februar udfører vi vedligeholdelsesarbejde på Kildehuse-Strandhuse Vandværk. Derfor er vi nødsaget til at lukke for vandet for beboere, der får vand fra Kildehuse-Strandhuse Vandværk. Vi forventer, at der er lukket for vandet i tidsrummet 09:00-12:00. NB! Når der har været lukket for dit vand, kan der ske ...

Information om gasafkobling

Her kan du læse information om gasafkobling

Hvis du er gaskunde, kan du her læse om, hvordan og hvornår du skal afmelde din gas hos Evida. Du kan også læse om, hvorvidt du kan få del i Afkoblingspuljen.

Gasafkobling for private

Afkoblingspuljen 2024 er åben.

NB! Du skal først afmelde din gas, når du har fået besked om det af Odsherred Forsyning.

Afkoblingsordningen giver mulighed for at få dækket gebyret for afkobling fra gassystemet for kunder, som skifter gassen ud med en anden varmekilde. Statens afkoblingsordning dækker omkostninger til afkobling af gasledninger til rumopvarmning i privat beboelse.

For at få del i Afkoblingspuljen skal du som gaskunde afmelde din gasforsyning på selvbetjeningssiden Mit Evida, når puljen er åben. Det er den ikke i øjeblikket.

Du skal være opmærksom på, at

  • Afkoblingsordningen kun gælder for opsigelser, som Evida modtager, når puljen er åben, og der er penge tilbage i puljen. Man kan altså ikke få andel i puljen med tilbagevirkende kraft.
  • Det er datoen, hvor man opsiger sin gasforsyning, der er afgørende for, om man får del i Afkoblingspuljen, ikke afkoblingstidspunktet.
  • Din opsigelse er bindende for dig og for Evida fra det tidspunkt, de modtager din opsigelse.

Du kan få del i puljen, når du opsiger din gasforsyning, hvis du opfylder kriterierne, og der er penge tilbage i puljen.

Du får besked med det samme om, hvorvidt afkoblingen bliver gratis for dig som del af Afkoblingsordningen, eller om du selv skal betale for afkoblingen.

Hvis du ikke får del i Afkoblingspuljen
Hvis du har søgt rettidigt og mod forventning ikke får del i afkoblingspuljen, vil Odsherred Forsyning kompensere dig. Du skal blot sende dokumentation for din betaling af afkoblingsgebyret til Odsherred Forsyning: info@odsherredforsyning.dk

Afkoblingsgebyret bliver opkrævet sammen med slutafregningen fra Evida, som du selv betaler. Du skal være opmærksom på, at vi kun kompenserer for afkoblingsgebyret, ikke dit gasforbrug.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan få del i Afkoblingspuljen, kan du kontakte Evida på tlf. 77 89 90 00.

Ikke alle kan vælge dato  endnu 
Når du opsiger din gasforsyning, bliver du bedt om at oplyse datoen for, hvornår du overgår til fjernvarme. Odsherred Forsyning kan endnu ikke give alle en præcis dato, da vi ikke kender den. Vi informerer løbende til vores kunder, når vi nærmer os tidspunktet for deres tilslutning.

Herunder kan du se yderligere information til udvalgte veje og områder i de enkelte byer.

Gaskunder i Asnæs – Stærgårdsvangen (alle numre), Nordmarken nr. 1-7 og nr. 13-27 (kun ulige numre), Åstoftevej nr. 36, 37, 37A, Hyldevænget (alle numre) og Stærgårdsparken (alle numre)
Vi er i gang med arbejdet med installationer og tilslutning til fjernvarme i disse områder i Asnæs. De aktuelle kunder har fået tilsendt information om at afmelde gas, før de får besøg af Kaj Larsen VVS for at få del i afkoblingspuljen.

Gaskunde i øvrige dele af Asnæs
Du vil få information, når vi skal tilslutte din bolig.  Du skal først afmelde din gas, når du får besked om det af Odsherred Forsyning. 

Gaskunder i Fårevejle Stationsby – øst for jernbanen, det vil sige fra banen i retning mod Skolevej
De fleste kunder i dette område er blevet tilsluttet. Hvis du endnu ikke er tilsluttet, vil du få besked om tilslutning senere.

Gaskunder i Fårevejle Kirkeby og i Fårevejle Stationsby – vest for jernbanen, det vil sige fra banen i retning mod Tuborgvej
Som gaskunde i Fårevejle Kirkeby og også vest for jernbanen i Fårevejle bliver du først tilsluttet fjernvarmen i løbet af 2024. Vi forventer, at du kan få del i Afkoblingspuljen 2024. Du skal først afmelde din gas, når du har fået besked om det af Odsherred Forsyning.

Gaskunder i Vallekilde, Hørve syd og nord
Du skal først afmelde din gas, når du har fået besked om det af Odsherred Forsyning.

Vigtige links

Trin for trin – Sådan foregår en afkobling:
https://evida.dk/frakobling/sadan-foregar-en-afkobling/

Guide til opsigelse på Mit Evida: 
https://evida.dk/media/tgwbwxs1/vejledning_opsigelse-af-gas_mitevida_2022_mitid_.pdf

Sådan opsiger du din gasforsyning (privat): 
https://evida.dk/frakobling/opsigelse-mit-evida/

Kriterier for Afkoblingsordningen: 
https://evida.dk/frakobling/afkoblingsordning/

Ofte stillede spørgsmål – om afkobling og afkoblingsordningen: 
https://evida.dk/frakobling/ofte-stillede-sporgsmal-til-afkobling/

Gasafkobling for erhverv

Ovenstående information om gasafkoblingspuljen gælder for private.

Odsherred Forsyning kompenserer erhvervskunders afkoblingsgebyr op til og med en G6-måler.

Du skal blot sende dokumentation for din betaling af afkoblingsgebyret til Odsherred Forsyning: info@odsherredforsyning.dk

Afkoblingsgebyret bliver opkrævet sammen med slutafregningen, som du selv betaler. Du skal være opmærksom på, at vi kun kompenserer for afkoblingsgebyret – ikke dit gasforbrug.

Hvis du har en anden løsning (B-stik), kan du kontakte Odsherred Forsyning for at høre, om vi kan kompensere dig for afkoblingsgebyret.

Vigtige links

Sådan opsiger du din gasforsyning (erhverv): 
https://evida.dk/frakobling/erhverv/

Scroll to Top
Cookie-samtykke med Real Cookie Banner