Ingen driftsinfo beskeder i øjeblikket.

Find dit renseanlæg

Størrelse og kapacitet af et renseanlæg måles i PE = personækvivalenter.

Her behandler vi dit spildevand

Renseanlæg og kapacitet i Odsherred
Størrelse og kapacitet af et renseanlæg måles i PE = personækvivalenter.
1 PE svarer til den mængde stof og vand, som 1 person bruger på et døgn.

Scroll to Top