Ingen driftsinfo beskeder i øjeblikket.

Priser på tømning

Find priser for tømning hos Odsherred Forsyning

Det koster tømning af bundfældningstank

1.075 kr.

Fast årligt bidrag
for tømning af bundfældningstanke.
Tømmes hvert år.

0,79/6,01 kr. pr. m3

Bundfældningstanke med/uden 
færdigmelding af Odsherred Kommune. 

1.155 kr./1.732 kr.

Ekstra tømning hverdage/weekend.

Det koster tømning af samletank - 2023-takster

420 kr.

Fast årligt bidrag 

2,22 kr.

Pr. m3

650 kr./875 kr./1.155 kr.

Samletankstørrelse:
Op til 3.500 l.
3.501 l. til 5.900 l.
over 9.000 l. 
Akut- og weekendtillæg 100 %  

Takstblad for tømning 2022

Ekstra tømning af spildevandstanke

Takster for tømning af bundfældnings- og samletanke 2023
Bemærk: Prisen for en ekstra tømning inkluderer tømning af bundfældningstank, køkkenbrønd, sivebrønd og spuling af systemet. (Dækselvægt max. 25 kg.) 

Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
Ekstra tømning af bundfældningstank - hverdag 924 1.155
Akut: Ekstra tømning af bunfældningstank - weekend/helligdag 1.385 1.732
Samletanke
Samletanke op til og med 3.500 l. 520 650
Samletanke, fra 3.501 l. til 5.900 l. 700 875
Samletanke, fra 5.901 l. til 9.000 l. 924 1.155
Tømning af samletank udenfor normal arbejdstid og på weekend og helligdage (akut) Alm. takst for samletank + 100% tillæg
Fast bidrag - Tømning
Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
Årlig tømning af bundfældningstank jf. Tømningsregulativet for bundfældningstanke af 1. april 2022 860 1.075
Samletanke, tømmes på bestilling 336 420
Spildevandsafgift staten - nedsivning tilladt (momsfri) pr. m3 0,79
Spildevandsafgift staten - anden type afløb (momsfri) pr. m3 6,01
Spildevandsafgift staten (momsfri) pr. m3 2,22
Tillægsydelser - Tømning
Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
Ekstra spuling af system mellem tank og hus 280 350
Tømning af sivebrønde 280 350
Timepris for slamsuger: kr. pr. time 620 775
Tilslutningsbidrag for nye tanke 1.100 1.375
Ekstra tømning af spildevandstanke

Takster for tømning af bundfældnings- og samletanke 2022
Bemærk: Prisen for en ekstra tømning inkluderer tømning af bundfældningstank, køkkenbrønd, sivebrønd og spuling af systemet. (Dækselvægt max. 25 kg.) 

Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
Ekstra tømning af bundfældningstank - hverdag 924 1.155
Akut: Ekstra tømning af bunfældningstank - weekend/helligdag 1.385 1.732
Samletanke
Samletanke op til og med 3.500 l. 520 650
Samletanke, fra 3.501 l. til 5.900 l. 700 875
Samletanke, fra 5.901 l. til 9.000 l. 924 1.155
Tømning af samletank udenfor normal arbejdstid og på weekend og helligdage (akut) Alm. takst for samletank + 100% tillæg
Fast bidrag - Tømning
Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
Årlig tømning af bundfældningstank 740 925
Samletanke, tømmes på bestilling 336 420
Spildevandsafgift staten - nedsivning tilladt (momsfri) pr. m3 0,79
Spildevandsafgift staten - anden type afløb (momsfri) pr. m3 6,01
Spildevandsafgift staten (momsfri) pr. m3 2,22
Tillægsydelser - Tømning
Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
Ekstra spuling af system mellem tank og hus 280 350
Tømning af sivebrønde 280 350
Timepris for slamsuger: kr. pr. time 620 775
Tilslutningsbidrag for nye tanke 1.100 1.375

Prisregulering

Per 1. april 2022 trådte en ny udvidet tømningsordning i kraft, der betyder hyppigere tømning samt en øget service. 

Udvidelsen af tømningsordningen medfører en prisregulering med virkning fra 1. januar 2023.

Derfor være én pris for den årlige tømning af ejendomme med septiktanke, uanset om der er tale om et sommerhus eller et helårshus. Prisen er 1.075 kr. inkl. moms pr. år.

Prisændringen skyldes investeringen i flere slamsugere og dermed øgede driftsomkostninger.

Taksten vil alene være tilpasset de aktuelle omkostninger, da Odsherred Forsyning A/S er underlagt hvile i sig selv-princippet. Det betyder, at virksomheden ikke skal tjene på ordningen, men at indtægter og omkostninger skal balancere.

Scroll to Top
Cookie Consent with Real Cookie Banner