Info om planlagte tømninger

Du kan se på tømningsportalen, hvornår din tank bliver tømt. Det gør du på via dette LINK. 

Takster og priser

Se vores takster og priser hos Odsherred Forsyning

Ekstra tømning af spildevandstanke

Takster for tømning af bundfældnings- og samletanke 2023
Bemærk: Prisen for en ekstra tømning inkluderer tømning af bundfældningstank, køkkenbrønd, sivebrønd og spuling af systemet. (Dækselvægt max. 25 kg.) 

Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
Ekstra tømning af bundfældningstank – hverdag 924 1.155
Akut: Ekstra tømning af bunfældningstank – weekend/helligdag 1.385 1.732
Samletanke
Samletanke op til og med 3.500 l. 520 650
Samletanke, fra 3.501 l. til 5.900 l. 700 875
Samletanke, fra 5.901 l. til 9.000 l. 924 1.155
Tømning af samletank udenfor normal arbejdstid og på weekend og helligdage (akut) Alm. takst for samletank + 100% tillæg
Fast bidrag – Tømning
Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
Årlig tømning af bundfældningstank jf. Tømningsregulativet for bundfældningstanke af 1. april 2022 860 1.075
Samletanke, tømmes på bestilling 336 420
Spildevandsafgift staten – nedsivning tilladt (momsfri) pr. m3 0,79
Spildevandsafgift staten – anden type afløb (momsfri) pr. m3 6,01
Spildevandsafgift staten (momsfri) pr. m3 2,22
Tillægsydelser – Tømning
Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
Ekstra spuling af system mellem tank og hus 280 350
Tømning af sivebrønde 280 350
Timepris for slamsuger: kr. pr. time 620 775
Tilslutningsbidrag for nye tanke 1.100 1.375
Ekstra tømning af spildevandstanke

Takster for tømning af bundfældnings- og samletanke 2022
Bemærk: Prisen for en ekstra tømning inkluderer tømning af bundfældningstank, køkkenbrønd, sivebrønd og spuling af systemet. (Dækselvægt max. 25 kg.) 

Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
Ekstra tømning af bundfældningstank – hverdag 924 1.155
Akut: Ekstra tømning af bunfældningstank – weekend/helligdag 1.385 1.732
Samletanke
Samletanke op til og med 3.500 l. 520 650
Samletanke, fra 3.501 l. til 5.900 l. 700 875
Samletanke, fra 5.901 l. til 9.000 l. 924 1.155
Tømning af samletank udenfor normal arbejdstid og på weekend og helligdage (akut) Alm. takst for samletank + 100% tillæg
Fast bidrag – Tømning
Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
Årlig tømning af bundfældningstank 740 925
Samletanke, tømmes på bestilling 336 420
Spildevandsafgift staten – nedsivning tilladt (momsfri) pr. m3 0,79
Spildevandsafgift staten – anden type afløb (momsfri) pr. m3 6,01
Spildevandsafgift staten (momsfri) pr. m3 2,22
Tillægsydelser – Tømning
Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
Ekstra spuling af system mellem tank og hus 280 350
Tømning af sivebrønde 280 350
Timepris for slamsuger: kr. pr. time 620 775
Tilslutningsbidrag for nye tanke 1.100 1.375

Takster for Vand 2023 – Nykøbing Sj., Kildehuse-Strandhuse, Egebjerg og Bøsserup Vandværk

Vand – takster
Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
Fast bidrag pr. måler 1.140 1.425
Vandforbrug pr. m3 4,16 5,20
Vandafgift staten 2023 6,37 7,96
Samlet pris pr. m3 vand 10,53 13,16
Statsafgift egen brønd pr. m3 (momsfri) 7,96
Vand – Øvrige Administrative gebyrer
Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
Flytteafregning 100 125
Servicemontør (pr. time) 500 625
Lukkegebyr (momsfri) 500
Genåbningsgebyr 500 625
Gebyr ved brudt målerplombe 1.000 1.250
Tilslutningsbidrag pr. vandmåler
Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
Forsyningsbidrag (pr. matrikel) 3.480 4.350
Hovedbidrag (pr. boligenhed) 3.480 4.350
Stikledningsbidrag (pr. matrikel) (32 mm.) 6.840 8.550
Samlet tilslutningsbidrag for et énfamiliehus 13.800 17.250
Samlet tilslutningsbidrag for et sommerhus (måler i brønd) 13.800 17.250
Samlet tilslutningsbidrag for landejendom 20.800 26.000
Landzonebidrag (pr. matrikel) 6.960 8.700
Samlet tilslutningsbidrag for f.eks. 10 stk. boligenheder (Række-, kæde- og etagehus, ved stik Ø50mm) 80.800 101.000
Ved virksomheder, institutioner og landbrug fastsættes bidraget separat af vandforsyningen efter forhandling og godkendelse af kommunalbestyrelsen.

Takster for Vand 2022 – Nykøbing Sj., Kildehuse-Strandhuse og Egebjerg Vandværk

Vand – takster
Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
Fast bidrag pr. måler 1.140 1.425
Vandforbrug pr. m3 4,16 5,20
Vandafgift staten 2022 6,37 7,96
Samlet pris pr. m3 vand 10,53 13,16
Statsafgift egen brønd pr. m3 (momsfri) 7,96
Vand – Øvrige Administrative gebyrer
Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
Flytteafregning 100 125
Servicemontør (pr. time) 500 625
Lukkegebyr (momsfri) 500
Genåbningsgebyr 500 625
Gebyr ved brudt målerplombe 1.000 1.250
Tilslutningsbidrag pr. vandmåler
Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
Forsyningsbidrag (pr. matrikel) 3.480 4.350
Hovedbidrag (pr. boligenhed) 3.480 4.350
Stikledningsbidrag (pr. matrikel) (32 mm.) 6.840 8.550
Samlet tilslutningsbidrag for et énfamiliehus 13.800 17.250
Samlet tilslutningsbidrag for et sommerhus (måler i brønd) 13.800 17.250
Samlet tilslutningsbidrag for landejendom 20.800 26.000
Landzonebidrag (pr. matrikel) 6.960 8.700
Samlet tilslutningsbidrag for f.eks. 10 stk. boligenheder (Række-, kæde- og etagehus, ved stik Ø50mm) 80.800 101.000
Ved virksomheder, institutioner og landbrug fastsættes bidraget separat af vandforsyningen efter forhandling og godkendelse af kommunalbestyrelsen.
Spildevand

Takster for spildevand 2023

Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
Fast bidrag 620 775
Vandafledningsbidrag pr. m3 39,20 49,00
Kommunalt vejbidrag for vejafvanding – andel af årlige anlægsudgifter til ledningsanlæg, herunder opstuvningsbassiner og overløbsbygværker Højst 8%
Tilslutningsbidrag pr. bolig 59.754,00 74.692,50
Tilslutningsbidrag pr. bolig – reduceret for kun spildevand (60%) 35.852,40 44.815,50
Tilslutningsbidrag erhverv pr. påbegyndt 800 m2 53.594,00 66.992,50
Vandafledningsbidrag – Trappemodel
Trin 1: 0-500 m3 39,20 49,00
Trin 2: 501-20.000 m3 30,40 38,00
Trin 3: 20.001 – m3 15,20 19,00
Spildevand

Takster for spildevand 2022

Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
Fast bidrag 620 775
Vandafledningsbidrag pr. m3 39,20 49,00
Kommunalt vejbidrag for vejafvanding – andel af årlige anlægsudgifter til ledningsanlæg, herunder opstuvningsbassiner og overløbsbygværker Højst 8%
Tilslutningsbidrag pr. bolig 53.594 66.993
Tilslutningsbidrag pr. bolig – reduceret for kun spildevand (60%) 32.156,40 40.195,50
Tilslutningsbidrag erhverv pr. påbegyndt 800 m2 53.594 66.993
Vandafledningsbidrag – Trappemodel
Trin 1: 0-500 m3 39,20 49,00
Trin 2: 501-20.000 m3 30,40 38,00
Trin 3: 20.001 – m3 15,20 19,00

Takster for Stårup, Rørvig, Højby, Nr. Asmindrup, Vig, Egebjerg, Grevinge og Herrestrup 2023

Varme – Takster
Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
Det variable bidrag: Energipris (kr./kWh) 0,48 0,6
Abonnementsbidrag kr./år 780 975
Effektbidrag pr. m2 22,40 28
Rabat på effektbidrag for huse større end 150 m2 (for m2 over 150 m2) -11 -14
Rabat på effektbidrag for huse med forbrug under 75 kWh pr. m2 -11 -14
Tilslutning til fjernvarme – Kampagnepris 4.000 5.000
Leje af Unit (pr. år) 600 750
Øvrige takster – Fjernvarme
Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
Flytteafregning 100 125
Adm./faktureringsgebyr (PBS- og e-Boks-kunder fritaget) 24 30
Rykkergebyr (momsfri) 100
Øvrige betalingsaftaler (momsfri) ved mere end 2 rater 100

Takster for Rørvig, Højby, Nr. Asmindrup, Vig, Egebjerg, Grevinge og Herrestrup 2022

Varme – Takster
Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
Det variable bidrag: Energipris (kr./kWh) 0,48 0,6
Abonnementsbidrag kr./år 780 975
Effektbidrag pr. m2 22,40 28
Rabat på effektbidrag for huse større end 150 m2 (for m2 over 150 m2) -11 -14
Rabat på effektbidrag for huse med forbrug under 75 kWh pr. m2 -11 -14
Tilslutning til fjernvarme – Kampagnepris 4.000 5.000
Leje af Unit (pr. år) 600 750
Øvrige takster – Fjernvarme
Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
Flytteafregning 100 125
Adm./faktureringsgebyr (PBS- og e-Boks-kunder fritaget) 24 30
Rykkergebyr (momsfri) 100
Øvrige betalingsaftaler (momsfri) ved mere end 2 rater 100
Øvrige administrative gebyrer

Øvrige administrative gebyrer i 2022 og 2023

Renter bliver opkrævet i henhold til den til enhver tid gældende rentelov og bliver reguleret 2 gange årligt – 1. januar og 1. juli.

Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
Flytteafregning 100 125
Adm./faktureringsgebyr (PBS- og e-Boks-kunder fritaget 24 30
Rykkergebyr (momsfri) 100
Øvrige betalingsaftaler (momsfri) ved mere end 2 rater 100
Betalingsaftale i f.m. kloaktilslutningsbidrag (momsfri) 250

Scroll to Top
Cookie Consent with Real Cookie Banner