Takster

Ekstra tømning af spildevandstanke

Takster for tømning af septik- og samletanke 2021
Bemærk: Tømning af køkkenbrønd, sivebrønd og spuling er inkluderet i prisen for en ekstratømning. (Dækselvægt max. 25 kg.) Sommerhusejere kan frivilligt tilmelde sig tømning én gang om året. Dermed får ejendommen status som helårstank med tilsvarende bidrag.

Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
Ekstra tømning af septiktank - hverdag. 924 1.155
Akut: Ekstra tømning af septiktank - weekend/helligdag. 1385 1.732
Samletanke
Samletanke op til og med 3.500 l. 520 650
Samletanke, fra 3.501 l. til 5.900 l. 700 875
Samletanke, fra 5.901 l. til 9.000 l. 924 1.155
Tømning af samletank udenfor normal arbejdstid og på weekend og helligdage. (akut) Alm. takst for samletank + 100% tillæg
Fast bidrag - Tømning
Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
Helårs tanke, septiktanke tømmes hvert år 740 925
Sommerhus tanke, septiktanke tømmes hvert 3. år 336 420
Samletanke, tømmes på bestilling 336 420
Spildevandsafgift staten - nedsivning tilladt (momsfri), pr. m3 0,79
Spildevandsafgift staten - anden type afløb (momsfri) - pr. m3 6,01
Spildevandsafgift staten (momsfri) - pr. m3 2,22
Tillægsydelser - Tømning
Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
Spuling af system 280 350
Tømning af sivebrønde 280 350
Tømning med slange fra 50 meter til 80 meter 280 350
Timepris for slamsuger: kr. pr. time 620 775
Tilslutningsbidrag for nye tanke 1.100 1.375
Ekstra tømning af spildevandstanke

Takster for tømning af septik- og samletanke 2020
Bemærk: Tømning af køkkenbrønd, sivebrønd og spuling er inkluderet i prisen for en ekstratømning. (Dækselvægt max. 25 kg.) Sommerhusejere kan frivilligt tilmelde sig tømning én gang om året. Dermed får ejendommen status som helårstank med tilsvarende bidrag.

Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
Ekstra tømning af septiktank - hverdag. 840 1.050
Akut: Ekstra tømning af septiktank - weekend/helligdag. 1.260 1.575
Samletanke
Samletanke op til og med 3.500 l. 476 595
Samletanke, fra 3.501 l. til 5.900 l. 636 795
Samletanke, fra 5.901 l. til 9.000 l. 840 1.050
Tømning af samletank udenfor normal arbejdstid og på weekend og helligdage. (akut) Alm. takst for samletank + 100% tillæg
Fast bidrag - Tømning
Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
Helårs tanke, septiktanke tømmes hvert år 672 840
Sommerhus tanke, septiktanke tømmes hvert 3. år 304 380
Samletanke, tømmes på bestilling 304 380
Spildevandsafgift staten - nedsivning tilladt (momsfri), pr. m3 0,75
Spildevandsafgift staten - anden type afløb (momsfri) - pr. m3 5,7
Spildevandsafgift staten (momsfri) - pr. m3 2,1
Tillægsydelser - Tømning
Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
Spuling af system 252 315
Tømning af sivebrønde 252 315
Tømning med slange fra 50 meter til 80 meter 252 315
Timepris for slamsuger: kr. pr. time 560 700
Tilslutningsbidrag for nye tanke 1.000 1.250

Takster for Vand 2021 – Nykøbing Sj. og Egebjerg Vandværk

Vand takster
Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
Fast bidrag, pr. måler 1.140 1.425
Vandforbrug, pr. m3 5,20 6,50
Vandafgift staten - Ledningsført vand 6,18 kr. pr. m3 6,37 7,72
Samlet pris pr. m3 vand 11,57 14,46
Statsafgift egen brønd pr. m3 (momsfri) 7,72
Vand - Øvrige Administrative gebyrer
Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
Flytteafregning 100 125
Servicemontør (pr. time) 500 625
Lukkegebyr (momsfri) 500
Genåbningsgebyr 500 625
Gebyr ved brudt målerplombe 1.000 1.250
Tilslutningsbidrag pr. vandmåler
Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
Forsyningsbidrag (pr. matrikel) 3.480 4.350
Hovedbidrag (pr. boligenhed) 3.480 4.350
Stikledningsbidrag (pr. matrikel) (32 mm.) 6.840 8.550
Samlet tilslutningsbidrag for et énfamiliehus 13.800 17.250
Samlet tilslutningsbidrag for et sommerhus (måler i brønd) 13.800 17.250
Samlet tilslutningsbidrag for landejendom 20.800 26.000
Landzonebidrag (pr. matrikel) 6.960 8.700
Samlet tilslutningsbidrag for f.eks. 10 stk. boligenheder (Række-, kæde- og etagehus, ved stik Ø50mm) 80.800 101.000
Ved virksomheder, institutioner og landbrug fastsættes bidraget separat af vandforsyningen, efter forhandling og godkendelse af kommunalbestyrelsen
Suppl. tilslutningsbidrag ved større stikledning end 32 mm.
Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
40mm 8.800 11.000
50mm 36.000 45.000
60mm 78.400 98.000
90mm 120.000 150.000

Takster for Vand 2020 – Nykøbing Sj. og Egebjerg Vandværk

Vand takster
Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
Fast bidrag, pr. måler 1.140 1.425
Vandforbrug, pr. m3 5,20 6,50
Vandafgift staten - Ledningsført vand 6,18 kr. pr. m3 + drikkevandsbidrag kr. 0,19 6,37 7,96
Samlet pris pr. m3 vand 11,57 14,46
Statsafgift egen brønd pr. m3 (momsfri) 7,96
Vand - Øvrige Administrative gebyrer
Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
Flytteafregning 100 125
Servicemontør (pr. time) 500 625
Lukkegebyr (momsfri) 500
Genåbningsgebyr 500 625
Gebyr ved brudt målerplombe 1.000 1.250
Tilslutningsbidrag pr. vandmåler
Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
Forsyningsbidrag (pr. matrikel) 3.480 4.350
Hovedbidrag (pr. boligenhed) 3.480 4.350
Stikledningsbidrag (pr. matrikel) (32 mm.) 6.840 8.550
Samlet tilslutningsbidrag for et énfamiliehus 13.800 17.250
Samlet tilslutningsbidrag for et sommerhus (måler i brønd) 13.800 17.250
Samlet tilslutningsbidrag for landejendom 20.800 26.000
Landzonebidrag (pr. matrikel) 6.960 8.700
Samlet tilslutningsbidrag for f.eks. 10 stk. boligenheder (Række-, kæde- og etagehus, ved stik Ø50mm) 80.800 101.000
Ved virksomheder, institutioner og landbrug fastsættes bidraget separat af vandforsyningen, efter forhandling og godkendelse af kommunalbestyrelsen
Suppl. tilslutningsbidrag ved større stikledning end 32 mm.
Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
40mm 8.800 11.000
50mm 36.000 45.000
60mm 78.400 98.000
90mm 120.000 150.000
Spildevand

Takster for spildevand 2021

Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
Fast bidrag 620 775
Vandafledningsbidrag pr. m3 43,20 54,00
Kommunalt vejbidrag for vejafvanding - andel af årlige anlægsudgifter til ledningsanlæg, herunder opstuvningsbassiner og overløbsbygværker Højst 8 %
Tilslutningsbidrag pr. bolig 51.750 64.687
Tilslutningsbidrag pr. bolig - reduceret for kun spildevand (60 %) 31.050 38.812
Tilslutningsbidrag erhverv pr. påbegyndt 800 m2 51.750 64.687
Vandafledningsbidrag - Trappemodel
Trin 1: 0- 500 m3 43,20 54,00
Trin 2: 501 - 20.000 m3 34,40 43,00
Trin 3: 20.001 - m3 17,60 22,00
Spildevand takster-2020
Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
Fast bidrag 620 775
Vandafledningsbidrag pr. m3 43,20 54,00
Kommunalt vejbidrag for vejafvanding - andel af årlige anlægsudgifter til ledningsanlæg, herunder opstuvningsbassiner og overløbsbygværker Højst 8 %
Tilslutningsbidrag pr. bolig 52.100 65.125
Tilslutningsbidrag pr. bolig - reduceret for kun spildevand (60 %) 31.260 39.075
Tilslutningsbidrag erhverv pr. påbegyndt 800 m2 52.100 65.125
Vandafledningsbidrag - Trappemodel
Trin 1: 0- 500 m3 43,20 54,00
Trin 2: 501 - 20.000 m3 34,40 43,00
Trin 3: 20.001 - m3 17,60 22,00

Takster for Grevinge, Herrestrup, Højby og Vig 2021

Varme
Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
Det variable bidrag: Energipris (kr./kWh) 0,48 0,6
Abonnementsbidrag kr./år 780 975
Effektbidrag pr. m2 22 28
Rabat på effektbidrag for huse større end 150 m2 (for m2 over 150 m2) -11 -14
Rabat på effektbidrag for huse med forbrug under 75 kWh pr. m2 -11 -14
Tilslutning til fjernvarme - Kampagnepris 4.000 5.000
Leje af Unit (pr. år) 600 750
Øvrige takster - Fjernvarme
Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
Flytteafregning 100 125
Adm./faktureringsgebyr (PBS og e-Boks kunder fritaget) 24 30
Rykkergebyr (momsfri) 100
Øvrige betalingsaftaler (momsfri) ved mere end 2 rater 100

Takster for Grevinge-Herrestrup / Højby og Vig 2020

Varme
Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
Det variable bidrag: Energipris (kr./kWh) 0,64 0,8
Abonnementsbidrag kr./år 780 975
Effektbidrag pr. m2 22 28
Rabat på effektbidrag for huse større end 150 m2 (for m2 over 150 m2) -11 -14
Rabat på effektbidrag for huse med forbrug under 75 kWh pr. m2 -11 -14
Tilslutning til fjernvarme - Kampagnepris 4.000 5.000
Leje af Unit (pr. år) 600 750
Øvrige takster - Fjernvarme
Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
Flytteafregning 100 125
Adm./faktureringsgebyr (PBS og e-Boks kunder fritaget) 24 30
Rykkergebyr (momsfri) 100
Øvrige betalingsaftaler (momsfri) ved mere end 2 rater 100
Øvrige administrative gebyrer

Øvrige administrative gebyrer i 2020 og 2021.

Ydelse Ekskl. moms Inkl. moms
Flytteafregning 100 125
Adm./faktureringsgebyr (PBS og e-boks kunder fritaget 24 30
Rykkergebyr (momsfri) 100
Øvrige betalingsaftaler (momsfri) ved mere end 2 rater 100
Betalingsaftale i f.m. kloaktilslutningsbidrag (momsfri) 250
Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.