Ingen driftsinfo beskeder i øjeblikket.

Bestyrelse

Byrådet, som er Forsyningens ejer, har udpeget 5 medlemmer til Forsyningens bestyrelse.

Bestyrelsen 2022-2025

Formand – Susan Münster
Næstformand – Paw Pedersen
Bestyrelsesmedlem – Thomas Adelskov
Bestyrelsesmedlem – Niels Larsen
Bestyrelsesmedlem – Morten Lerstrup Hylleberg
Bestyrelsesmedlem – Vagn Ytte Larsen

Bestyrelsesmedlem – Maj-Britt Greve
Bestyrelsesmedlem – Lasse Storm Lindholt

Bestyrelsens sammensætning

Odsherred Byråd
Byrådet, som er forsyningens ejer, har udpeget 4 medlemmer til forsyningens bestyrelse. 

Kunderne
Kunderne har stemt Morten Lerstrup Hylleberg og Vagn Ytte Larsen ind i forsyningens bestyrelse som forbrugerrepræsentanter.

Medarbejderne
Medarbejderne i Odsherred Forsyning har valgt ingeniør Maj-Britt Greve og fjernvarmekonsulent Lasse Storm Lindholt ind i bestyrelsen.

Vederlagspolitik

Årligt honorar
Formand: 75.000 kr.
Næstformand: 36.000 kr.
Bestyrelsesmedlem: 24.000 kr.

Ejerstrategi

Aktieselskabet Odsherred Forsyning A/S ejes 100% af Odsherred Kommune

Byrådet godkendte den 28. maj 2019 en ny ejerstrategi. 

Protokoller fra bestyrelsesmøder

Her kan du se protokoller fra afholdte bestyrelsesmøder i Odsherred Forsyning.

Scroll to Top