Bestil din tømning i god tid – før Tour de France den 2. juli

Lørdag den 2. juli tømmer vi ikke tanke de steder, der er berørt af Tour de France-ruten i Odsherred. Hvis du vil være sikker på, at slamsugeren kan komme frem til dig, så bestil i god tid. Vores slamsugere kører uændret i de dele af kommunen, hvor vejene ikke er …

Forsinkelse på planlagte tømninger

I øjeblikket er der forsinkelse på op til 3-4 uger på vores planlagte tømninger. Årsagen er, at vi med den nye tømningsordning skal håndtere endnu flere tømninger. Vi arbejder på sagen, og nye slamsugere er bestilt, men du kan opleve, at du først får tømt din tank senere end varslet.

Klagevejledning

Vi bestræber os på at løse eventuelle tvister, via god og saglig dialog med kunden.

Ønsker du at klage?

Her finder du klagevejledning for vand, spildevand og fjernvarme.

Vi bestræber os på at løse eventuelle tvister, via god og saglig dialog med kunden. Ønsker du at klage over en afgørelse, regning eller leverance fra Odsherred Forsyning, bedes du sende din henvendelse på mail til info@odsherredforsyning.dk – eller med post til:

Odsherred Forsyning A/S
Hovedgaden 39
4571 Grevinge

Du kan forvente at modtage et svar inden for 8 arbejdsdage.
Hvis du ønsker at klage, efter Forsyningen har behandlet din henvendelse, har du følgende klagemuligheder.

Er der sket en skade?

Hvis der er sket skade på din ejendom, som du mener at forsyningen kan holdes ansvarlig for, bedes du i første omgang kontakte dit eget forsikringsselskab. De vil vurdere skadens omfang og rejse et erstatningskrav mod forsyningen.

Hvis dit forsikringsselskab afviser at håndtere sagen, bedes du sende dokumentation for skaden samt erstatningskrav til vores mail info@odsherredforsyning.dk  -Så vil vi indberette skaden til behandling hos forsyningens forsikringselskab.

Vand og spildevand

Vedrører din klage drikkevands- eller kloakforsyningen?
Omhandler klagen forkert måling, forkert opgørelse eller håndtering af restanceopkrævning, kan klagen indgives via:

Du kan også sende din klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil forestå mediation. Det koster et klagegebyr på 100 kr. som ikke vil blive tilbagebetalt. På www.kfst.dk kan findes eventueller beløbsmæssige grænser. Klagegangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. (mediation betyder en mæglerfunktion)

Såfremt der ikke opnåes enighed, har kunden efterfølgende mulighed for at indgive klagen til Forbrugerklagenævnet. Det koster et klagegebyr på 400 kr. som vil blive tilbagebetalt, hvis klageren får medhold.    

Fjernvarme

Vedrører din klage klage levering af fjernvarme i Grevinge-Herrestrup området, Højby eller Vig?
Omhandler klagen dit forbrug eller din regning, kan klages indgives via:

Du kan også sende din klage til:
Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby 

Scroll til toppen
Cookie Consent with Real Cookie Banner