Ingen driftsinfo beskeder i øjeblikket.

Spildevand

Vi håndterer spildevandet fra hele Odsherred kommune på vores 9 renseanlæg.

Vi drifter

1.300 km kloakledning og 450 pumpestationer.

Sådan renser vi

Spildevandet renses med mekanisk, biologisk og kemisk resning.

Renseanlæg

Vi renser spildevand fra hele Odsherred på vores 9 renseanlæg.

Vandet renses for

Fedt, sand, større genstande, organisk stof, kvælstof og fosfor.

Vi håndterer alt spildevand i Odsherred Kommune

Alt det vand, du bruger i din hverdag, bliver til spildevand. Vi renser det på et af vores 9 renseanlæg, så belastningen af miljøet bliver mindst mulig, når vandet bliver ledt tilbage til naturen. Det er en stor udfordring, der kræver avancerede renseanlæg. Derfor investerer vi løbende i nye teknologier, der kan forbedre vores rensning.

I syd modtager Fårevejle Renseanlæg spildevand fra den kloakerede del af det sydlige Odsherred. Det vil sige fra Asnæs, Hørve, Fårevejle og Grevinge samt mindre byer og kloakerede sommerhusområder.

De største renseanlæg i nord ligger i Nykøbing, Højby, Vig og Rørvig.

Drone Fårevejle renseanlæg

Se priser for spildevand

Sådan passer du på kloakken

Nul klude i kloakken
Forsyningen bruger hvert år mange ressourcer på at rense spildevand og reparere ødelagte eller tilstoppede pumper og anlæg, fordi folk smider klude og meget andet i toilettet. Du hjælper os med at passe på kloakken, når du undgår at smide affald i toilet og afløb.

Sådan undgår du at kloakken stopper til 

  • Skyl ikke fedt, kaffegrums og madrester ud i vasken. Fedtet størkner, og afløbet stopper til. Hæld i stedet affaldet i skraldespanden.
  • Spar på opvaskemiddel, sæbe og shampoo, så skåner du miljøet for stoffer, som er vanskelige at nedbryde på renseanlægget. Vælg de miljømærkede midler. Undgå skyllemiddel og klor, der er skadeligefor alger og fisk.
  • Smid aldrig bleer, hygiejnebind, vatpinde, kondomer og lignende i toilettet. Det kan sætte sig fast i dit afløb eller det øvrige kloaksystem og i renseanlæggets pumper.
  • Hæld ikke klor, medicinrester, olie og opløsningsmidler i kloakken. Det skader miljøet og renseanlægget, og det er også skadeligt for driftsmedarbejdernes sundhed.
  • Fej ikke byggeaffald, småsten og grus i kloakken. Det bliver liggende på bunden, og med tiden vil det hobe sig op.
  • Hæld aldrig maling, terpentin og andre miljøskadelige stoffer i kloakken. Aflever rester på genbrugspladsen.
Tilstoppet pumpe

Kloak og vandledninger

Forsyningen drifter 1.300 km kloakledninger og 450 pumpestationer. 

TIlslutning til offentlig kloak

Alle ejendomme, der ligger indenfor et offentligt kloakeret område, har pligt til at tilslutte sig det offentlige ledningsnet for afledning af spildevand.

Odsherred Forsyning afholder udgiften til kloakstik frem til skel. 
Som grundejer skal du selv afholde udgifter til alt kloak inden for skel.

Når du har fået udført kloakarbejde på din ejendom, skal den autoriserede kloakmester sende en færdigmelding til Odsherred Kommune sammen med en målfast skitse over det udførte anlæg. Herefter bliver oplysningerne opdateret i BBR og i kommunens byggesagsarkiv.

Er du i tvivl om kloaktypen i dit område, er du velkommen til at kontakte os.

I områder, der ikke er kloakeret, skal spildevand opsamles i en samletank eller renses i et privat spildevandsanlæg, f.eks. i en bundfældningstank.

Tilslutningsbidrag til kloak
Alle, der har mulighed for at tilslutte sig offentlig kloak, skal betale tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget bliver opkrævet, så snart vi sender dig et brev med nærmere oplysninger. Tilslutningsbidraget opkræves via regning fra Odsherred Forsyning.

Bidragets størrelse afhænger af, om du bor i et område, som er kloakeret for både regnvand og spildevand eller kun for spildevand. I vores takstblad kan du se taksterne for fælles- og separatkloakeret områder og for spildevandskloakeret områder.

medarbejdere tjekker dæksel

Spildevandsplan 2019-2022

Du finder den vedtagne Spildevandsplan for 2019-2022 på Odsherred Kommunes hjemmeside på linket herunder:

Scroll to Top