Ingen driftsinfo beskeder i øjeblikket.

Asnæs Varmeværk skyder i vejret

Odsherred Forsyning er i gang med at opføre Asnæs Varmeværk, der skal forsyne beboerne i Asnæs med fjernvarme. Varmeværket skal efter planen stå klar i slutningen af 2024, men allerede nu bliver de første kunder koblet på et midlertidigt varmeværk.


Odsherred Forsyning opfører et nyt varmeværk på Næsvangsvej i Asnæs. Værket bliver så stort, at alle boliger inden for forsyningsområdet, kan få fjernvarme, hvis de ønsker det.

– Byggeriet af Asnæs Varmeværk skrider planmæssigt frem, og det bliver et af forsyningens absolut største varmeværker, når det står færdigt. Det glæder mig, at mere end 900 husejere samt en håndfuld større virksomheder i byen bakker op om projektet, så vi kan få udfaset naturgassen, fortæller adm. direktør i Odsherred Forsyning A/S, Fanny Villadsen.

Varmepumper producerer varmen
Værket skal hovedsageligt producere varme via store luft til vand-varmepumper. Forsyningen har købt fire luft til vand-varmepumper, dog i en noget andet størrelsesskala end dem, man kender fra private hjem. Varmepumperne har en varmeeffekt på 1,8 MW hver. Det svarer til effekten af cirka 150 almindelige husstands-varmepumper.

Varmepumperne er placeret i en teknikbygning og udnytter varmen i luften. Pumperne er en del af det energimix, som Odsherred Forsyning gennem de seneste år har sikret sig, som betyder, at man i varmeproduktionen trækker på forskellige energikilder. Det er med til at holde priserne nede for forbrugerne.

Elkedel som backup
Ud over varmepumperne bliver varmen også produceret af en elkedel, som kommer til at fungere som backup. Elkedlen har en varmeeffekt på 10 MW, som svarer til effekten af cirka 5.000 almindelige husholdningselkedler. Udover back up-funktionen afbalancerer kedlen elnettet, når der er overproduktion af el, fra f.eks. sol eller vind.

Tanken lagrer varmen
Entreprenøren rejser i øjeblikket en stor akkumuleringstank ved siden af varmeværket. Tanken bliver 29 meter høj og rummer 4.800 m3 vand. Varmeværket kan producere varme, mens strømmen er billig og så bruge den lagrede varme fra akkumuleringstanken, når strømmen er dyr.
Den varme, som tanken kan lagre, svarer til forbruget til hele byen på 2 kolde vinterdage eller 4-5 dage i sommerperioden.

Kunder aftager varme
De første fjernvarmekunder i Asnæs kan allerede nu aftage varme, for forsyningen tilslutter cirka 100 fjernvarmekunder i perioden januar-marts.
Varmeværket i Asnæs er først færdigt i slutningen af 2024, og derfor bliver de første kunder tilsluttet et midlertidigt varmeværk. Det midlertidige varmeværk ligger på Åstoftevej ved siden af gymnasiet og består af en midlertidig kedel.

Asnæs varmeværk er ét af tre nye varmeværker, som Odsherred Forsyning pt. er ved at opføre. De to andre værker ligger i Hørve og Fårevejle. Derudover driver forsyningen allerede fem andre varmeværker, der ligger i Højby, Vig, Grevinge, Rørvig og Egebjerg.

Infomøde på trapperne
Udover varmeværket bliver der også etableret ledningsnet, der distribuerer fjernvarmen til hele Asnæs by. Dette arbejde er lige nu droslet ned, fordi det skal genudbydes. Det informerer Odsherred Forsyning om i nær fremtid, når de inviterer til infomøde om projektet.

Asnæs Varmeværk
Asnæs Varmeværk
Asnæs Varmeværk

Scroll to Top