Ekstra vand på fjernvarmenettet i Vig

Vi oplever i øjeblikket, at vi har et problem med ekstra vand i vores ledninger på fjernvarmenettet i Vig. Vi tror, at vandet kommer fra en kundeinstallation, og derfor har vi brug for varmekunder i Vigs hjælp. Vi anbefaler, at varmekunder i Vig tjekker deres vandmålere. Hvis du oplever, at ...

Arkæologisk aktivitet på byggegrund

Museum Vestsjælland går under jorden på Uglekildevej i Vig. Her undersøger museet i løbet af februar, om der skulle være arkæologiske spor og fund fra fortiden på den grund, hvor Odsherred Forsyning skal til at opføre domicil.

De kommende uger vil den opmærksomme beboer i Vig opdage, at der er aktivitet på Odsherred Forsynings byggegrund på Uglekildevej bag ved varmeværket. Det er Museum Vestsjælland, der flytter ind med en skurvogn og gravemaskine for at lave arkæologiske undersøgelser på grunden.

Museet graver grøfter
Fra den 19. februar og cirka to uger frem graver Museum Vestsjælland grøfter på grunden, som skal undersøges. Museet laver en forundersøgelse for at lokalisere eventuelle spor fra ældre stenalder frem til nyere tid.

Det er Odsherred Forsyning, der har sat museet på opgaven, for det er den normale procedure, når forsyningen gennemfører projekter på steder, hvor der kan være spor fra fortiden.

− Det kunne selvfølgelig være spændende, hvis Solvognen 2 blev fundet, men det vil desværre forsinke projektet, siger Torben Hjulskov, der er senior projektleder i Odsherred Forsyning. Han glæder sig over, at byggeprojektet er skudt i gang.

− Det er et spændende projekt at arbejde med. Jeg er ofte tilknyttet projekter som kloaksystemer eller renseanlæg, hvor størstedelen befinder sig under jorden, så det er spændende og lærerigt for mig at være med til et projekt, der ligger over jorden, fortæller Torben Hjulskov.

Formål med undersøgelse
Forundersøgelsen afklarer, om der er bevaret arkæologiske spor i jorden, der er så vigtige fund, at de skal sikres. Hvis der er sådanne fund, er det Slots- og Kulturstyrelsen, der afgør, om der efterfølgende kommer en egentlig arkæologisk undersøgelse for at sikre fortidsminderne.

Domicil bygges
De arkæologiske aktiviteter er optakten til det kommende byggeri, og det første spadestik bliver taget i foråret 2024. Forsyningens nye domicil består af en administrationsbygning, et værksted/lager samt en garagebygning til slamsugere, et bygningsareal på 4.275 m2. Det tager tid at gennemføre så stort et byggeri, og det er pt. forsyningens forventning, at de 75 medarbejdere kan samles i de nye rammer på Uglekildevej ultimo 2025.

Scroll to Top