Ingen driftsinfo beskeder i øjeblikket.

Nye fjernvarmeudbud på vej

Odsherred Forsynings samarbejde med entreprenørvirksomheden Per Aarsleff A/S er i sin afsluttende fase, og snart vil det resterende anlægsarbejde i Asnæs og Fårevejle blive udbudt på ny.


Det er helt efter planen, at der nu er droslet ned på gravemaskiner og mandskab i Asnæs og Fårevejle. Det oplyser administrerende direktør i Odsherred Forsyning A/S, Fanny Villadsen.

− Med de prisstigninger og uforudsete ekstraarbejder, der er opstået i løbet af projektet, så er vores økonomiske rammeaftale med Aarsleff opbrugt, og derfor er det kun rimeligt, at det resterende anlægsarbejde bliver konkurrenceudsat.
− Det bliver en anden proces denne gang, idet vi deler anlægsarbejdet op i flere etaper og dermed flere mindre udbud, der er attraktive for særligt de mellemstore entreprenører, fortæller Fanny Villadsen. − Forhåbentligt åbner det op for, at også nogle af de lokale aktører vil byde ind.

Asnæs
Det er blandt andet det resterende arbejde i Asnæs, der bliver udbudt. Her er asfaltarbejdet i gang på Rødhøj, og i Stærgårdsparken er man ved at gøre klar til at koble cirka 100 ejendomme, inklusive Odsherred Gymnasium, på det nye ledningsnet. Varmekunderne bliver forsynet fra en midlertidig varmekedel, indtil det nye varmeværk er sat i drift. Opførelsen af Asnæs Varmeværk er i fuld gang på grunden ved siden af NKT, hvor det store byggeri skyder i vejret.

Fårevejle
I Fårevejle Stationsby er det nye varmeværk på renseanlægget i gang med indkøring og test, og størstedelen af ledningsnettet i byen er allerede lagt. De første 100 kunder øst for jernbanen er tilsluttet nettet, og snart skal kunderne vest for banen kobles på fjernvarmen.
I Kirkebyen er dele af ledningsnettet lagt, og resten bliver udført, når der er gennemført nyt udbud. Kunderne i Kirkebyen kan først kobles på, når ledningsnettet her bliver forbundet med det i Stationsbyen, og det forudsætter, at hovedledningen krydser kanalen, og den opgave udestår.

Vallekilde-Hørve
Projektet i Vallekilde-Hørve er ikke påvirket af de nye udbud, og her skrider arbejdet planmæssigt frem. Her er det tre forskellige entreprenørvirksomheder, der deler opgaverne imellem sig. Det nye varmeværk, der skal forsyne området, opføres på grunden bag ved Danish Agro.

Ændret tidsplan og økonomi
Et nyt udbud i Fårevejle og Asnæs betyder, at anlægsarbejdet ligger stille i en periode, og det giver ændringer i tidsplanen.

− Lige nu kan vi ikke sige, hvornår arbejdet bliver genoptaget, udtaler Fanny Villadsen. Det kræver, at vi får udbudsprocessen helt på plads. Men vi skal nok melde ud til kunderne, så snart vi er klogere.
− Vi ved allerede nu, at det bliver nødvendigt at indhente mere finansiering. Dels på grund af øgede anlægsomkostninger, men også på grund af flere kundetilmeldinger. Det er fortsat vores forventning, at der skal hjemtages lån for ekstra 300-400 mio. kr. Det beløb kan vi komme nærmere, når arbejdet har været udbudt på ny.

Rigtig løsning
Selvom projektets omfang er blevet større end oprindeligt, og renter og anlægsomkostninger er steget, mener direktøren fortsat, at fjernvarme er den helt rigtige løsning for byerne.
− Den fælles infrastruktur vi investerer i nu, bliver en gevinst for de her byer mange år frem. Fjernvarmen vil forsat være enormt konkurrencedygtig på prisen, både set i forhold til individuelle anlæg, men også sammenlignet med priserne fra andre fjernvarmeværker.

Odsherred Forsynings takster på fjernvarmeområdet bliver ikke reguleret i perioden 2021 til 2025, på trods af inflation og energikrise. Næste takstregulering bliver med virkning fra 2026, og her forventer man kun en mindre stigning.

Asnæs Varmeværk under opførelse
Fårevejle Varmeværk august 2023

Scroll to Top