Ingen driftsinfo beskeder i øjeblikket.

Vi renoverer pumpestationen på Østerlyngvej

Hvis du går en tur i den østlige del af Nykøbing, vil du ud for Østerlyngvej 37 møde et afspærret arbejdsområde. Her er Odsherred Forsyning gået i gang med at renovere den gamle pumpestation, der efter mange års hårdt arbejde trænger til en opgradering.

Vejen bliver ikke afspærret, men der kan holde biler og arbejdskøretøjer, som kan spærre for udsynet ved udkørslen fra Askehaven til Østerlyngvej. Vi gør vores bedste for, at beboere og forbikørende ikke bliver generet af arbejdet.

Det er vores samarbejdspartner entreprenør Per Aarsleff A/S, der udfører arbejdet, og vi forventer, at arbejdet er færdigt senest fredag den 23. februar. Tidsplanen er dog med forbehold for at vejret ikke udfordrer vores arbejde.

Nye tidssvarende pumper
Vi renoverer og genbruger den gamle betonbrønd og mellemdækket. Der bliver monteret et nyt betondæk øverst med et nyt ståldæksel, og så bliver den gamle pumpe erstattet af nye tidssvarende pumper. Udskiftningen betyder både en forbedret kapacitet, bedre arbejdsmiljø og en større driftssikkerhed.

Pumpestationen håndterer spildevand og regnvand fra det omkringliggende område og pumper det ind i kloaksystemet, så vandet ender på Nykøbing Renseanlæg. For beboerne i området betyder de energieffektive pumper, at der fortsat er stabil drift, også ved stigende mængder nedbør.

Odsherred Forsyning renoverer løbende pumpestationer i Odsherred, da det forbedrer både energiforbrug og arbejdsmiljø.

Scroll to Top