Ingen driftsinfo beskeder i øjeblikket.

Vi renoverer rentvandstanken på Kildehuse-Strandhuse Vandværk

I dag går renoveringen af rentvandstanken på Kildehuse-Strandhuse Vandværk i gang. Tanken har nogle utætheder og derfor skal den renoveres.

Rentvandstanken bliver tømt, renset og derefter bliver utætheder tætnet med Vandex, som er en slags mørtelbeton.

Renoveringen står på i de næste tre uger, og mens renoveringen står på, får kunderne vand fra Egebjerg Vandværk.

Kildehuse-Strandhuse Vandværk

Scroll to Top