Ingen driftsinfo beskeder i øjeblikket.

Odsherred Forsyning er klar med takster for 2024

Odsherred Forsyning A/S er klar med taksterne for 2024. Spildevandstaksten justeres et nøk op, mens priser på drikkevand og fjernvarme forbliver uændrede.


Hvert år i november måned er det fast arbejde for forsyningens bestyrelse at fastlægge taksterne for det kommende år.
I år er der en øget interesse for fjernvarmeprisen, da forsyningen for nylig har meldt ud, at der er behov for yderligere finansiering til færdiggørelse af fjernvarmeudrulningen i det sydlige Odsherred.

Tilfreds bestyrelsesformand
− Det øgede finansieringsbehov er en kombination af flere kundetilmeldinger end forventet og prisstigninger på anlægsarbejdet. Det påvirker ikke næste års takster på fjernvarmeområdet. Forsyningens bestyrelse besluttede i 2022 at låse taksterne for fjernvarme tre år frem, og den beslutning står stadig ved magt, oplyser bestyrelsesformand i Odsherred Forsyning, Mathias Hansen.

Mathias Hansen er i øvrigt godt tilfreds med prisniveauet for næste år:
− Inflationen og prisudviklingen i samfundet har jo været tårnhøj det seneste år, så når vi kan holde de fleste takster i ro og nøjes med en justering på spildevandsområdet, så mener jeg godt, at vi kan være resultatet bekendt, siger bestyrelsesformanden.
Takstændringen svarer til en stigning på 54 kr. om måneden for en kloakeret ejendom med et vandforbrug på 120 m3. En ejendom med et vandforbrug på 30 m3 oplever en stigning på 24 kr. om måneden, mens en ejendom med septiktank stiger med 6 kr. om måneden.

Renter og sommerhuskloakering kan mærkes
Årsagen til stigningen på spildevandsområdet er, at især forsyningens datterselskab Odsherred Spildevand A/S er påvirket af rentestigningerne, da der findes lån med variabel rente for cirka 42 mio. kr. i selskabet. Derudover belastes selskabets økonomi af det store projekt med sommerhuskloakering, hvor anlægsomkostningerne skal lånefinansieres og bæres solidarisk af selskabets kunder.

– Så længe vi er pålagt at kloakere sommerhuse, vil det være nødvendigt at hæve spildevandstaksten hvert år for alle kloakkunder i hele Odsherred, oplyser Fanny Villadsen.

Prisen på fjernvarme i fremtiden
– På trods af inflation og energikrise har Odsherred Forsyning fastholdt taksten på fjernvarme i en periode på fem år, fortæller adm. direktør, Fanny Villadsen.
– På sigt vil det selvfølgelig være nødvendigt at regulere taksterne på fjernvarmeområdet. Vores forventning er pt. at vi i 2026 vil anbefale bestyrelsen at prisregulere taksten med ca. 7 procent. Det svarer til ca. 92 kr. om måneden for et standardhus på 130 m2 med forbrug på 18,1 MWh.

Selv om forsyningen prisregulerer i 2026, er prisniveauet stadig lavere, end det man ser hos en række af nabovarmeværkerne, hvor det årlige 2023-prisniveau er flere tusind kroner højere end de regulerede 2026 priser fra Odsherred Forsyning.

Det samlede takstblad, der viser Odsherred Forsynings takster for 2024 er allerede tilgængeligt på selskabets hjemmeside: www.odsherredforsyning.dk/takster

Scroll to Top