Ekstra vand på fjernvarmenettet i Vig

Vi oplever i øjeblikket, at vi har et problem med ekstra vand i vores ledninger på fjernvarmenettet i Vig. Vi tror, at vandet kommer fra en kundeinstallation, og derfor har vi brug for varmekunder i Vigs hjælp. Vi anbefaler, at varmekunder i Vig tjekker deres vandmålere. Hvis du oplever, at ...

Nye kandidater til bestyrelsen i Odsherred Forsyning

Odsherred Forsynings bestyrelse indstiller Trine Engel, Tina Füssel og Svend Müller som nye medlemmer af bestyrelsen. De nye medlemmer bringer en bred vifte af kompetencer og erfaringer inden for energi, ledelse og strategisk udvikling.


Odsherred Forsynings bestyrelse har nu fundet de sidste bestyrelsesmedlemmer, som de indstiller, at byrådet i Odsherred Kommune udpeger. Der afholdes generalforsamling onsdag den 25. juni, hvor udpegningen formelt vil finde sted. De indstillede medlemmer er Trine Engel, Tina Füssel og Svend Müller.

Kort om de indstillede bestyrelsesmedlemmer
Trine Engel er uddannet ingeniør og bringer en kombination af teknisk indsigt og strategisk erfaring til bestyrelsen. Hun har bestyrelseserfaring fra teknologiske virksomheder som Andel a.m.b.a. og LM Gruppen A/S. Trine har en baggrund i bæredygtig energiteknologi og har spillet en rolle i strategisk udvikling og risikostyring inden for energisektoren. Hun er ansat i VEKS, der producerer, køber og transporterer varme til egne og øvrige lokale fjernvarmeselskaber i hovedstadsområdet.

Tina Füssel er jurist med erfaring inden for ledelse, bestyrelsesarbejde og administration. Hun har tidligere haft topposter i den finansielle sektor, hvor omdrejningspunktet har været digitalisering og samfundskritisk infrastruktur. Tina er i dag administrerende direktør for i Fælles Hjælpemiddeldepot I/S. Tina har kompetencer inden for strategisk udvikling, økonomistyring og krisestyring. Hun har desuden en personlig tilknytning til Odsherred, hvor hendes familie har haft sommerhus i mange år.

Svend Müller har en lang karriere som maskinmester og afdelingschef på Asnæsværket og er nu segmentchef hos ABB med fokus på energisektoren. Han har desuden erfaring fra bestyrelsesarbejde, herunder som bestyrelsesmedlem i Andel a.m.b.a., bestyrelsesformand for Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab a.m.b.a. og tidligere bestyrelsesmedlem i Energi E2. Svend kan bidrage med teknisk viden og erfaring med ledelse i energisektoren. Han har haft sommerhus i Odsherred siden 2001 og har et stort kendskab til området.

Efterspurgte specifikke kompetencer
Bestyrelsen i Odsherred Forsyning har gennemført en kompetenceafdækning blandt de nuværende medlemmer og har på den baggrund eftersøgt nye medlemmer med specifikke kompetencer. Efter samtaler med udvalgte kandidater er indstillingen nu klar til generalforsamlingen sidst i juni måned.

Nyt medlem stopper
På en ekstraordinær generalforsamling i slutningen af april blev Niels Larsen, direktør for Foreningen Decentral Energi, udpeget af byrådet. Det nye medlem kan dog ikke fortsætte på bestyrelsesposten, da brancheforeningen, hvor Niels Larsen er ansat, senere på året lægges sammen med Dansk Fjernvarme, hvor ansatte ikke kan være bestyrelsesmedlemmer i medlemsvirksomheder.

Medarbejdernes bestyrelsesmedlem
Der er indstillet endnu et bestyrelsesmedlem. Frem over bliver det driftsmedarbejder Jesper Knudsen, der sidder i bestyrelsen som medarbejdervalgt, da den nuværende medarbejderrepræsentant, Lasse Storm Lindholdt, stopper i Odsherred Forsyning.

Udpegningen af de fire nye bestyrelsesmedlemmer dækker perioden fra nu og frem til 31. december 2025.

Mødelokale

Scroll to Top