Ekstra vand på fjernvarmenettet i Vig

Vi oplever i øjeblikket, at vi har et problem med ekstra vand i vores ledninger på fjernvarmenettet i Vig. Vi tror, at vandet kommer fra en kundeinstallation, og derfor har vi brug for varmekunder i Vigs hjælp. Vi anbefaler, at varmekunder i Vig tjekker deres vandmålere. Hvis du oplever, at ...

Økonomiske udfordringer i fjernvarmeprojekt hos Odsherred Forsyning A/S

Odsherred Forsynings store projekt med at konvertere ca. 2.500 ejendomme i det sydlige Odsherred fra naturgas til fjernvarme er ramt af udfordringer.

Anlægsarbejdet i Fårevejle og Asnæs ligger pt. stille efter indgåelsen af en exit-aftale med entreprenørvirksomheden Aarsleff grundet store prisstigninger på arbejdet. Det var forsyningens forventning, at det resterende gravearbejde mv. skulle genudbydes hurtigt, men nu har selskabets bestyrelse og ledelse fundet anledning til at stoppe op og genbesøge økonomien i projektet.

Nye oplysninger om økonomien i projektet
Odsherred Forsyning A/S besluttede den 24. januar 2024 at afskedige selskabets økonomidirektør. Denne beslutning blev kort tid efter ændret til en bortvisning med den begrundelse, at han havde overtrådt selskabets interne retningslinjer.

I kølvandet på bortvisningen opstod der tvivl omkring den forhenværende økonomidirektørs dømmekraft, særligt i forhold til fjernvarmeforretningen, som han havde beskæftiget sig indgående med. Derfor iværksatte selskabets bestyrelse og ledelse den 2. februar en uvildig gennemgang af økonomien i fjernvarmeprojekterne, med assistance fra revisionsvirksomheden PwC.

Resultatet af gennemgangen er nedslående, da PwC kan konstatere, at der er nogle alvorlige fejlantagelser i beregningerne fra den tidligere økonomidirektør, som i perioden december 2022 til juli 2023 også bestred rollen som konstitueret administrerende direktør i selskabet.

− Meget tyder på, at bestyrelsen ikke er blevet præsenteret for projektets reelle økonomiske grundlag. Vores beslutninger er taget ud fra et glansbillede. Vi er løbende blevet orienteret om, at markedssituationen og renten har sendt anlægsomkostningerne op, men er blevet betrygget i, at det ville have marginal betydning for taksterne. Vi kan nu konstatere, at de forudsætninger, som ligger til grund for den konklusion, har været forkerte, og vi ser desværre ind i en fremtid, hvor taksterne kommer til at stige yderligere. Vores opgave er at sikre, at taksterne stiger mindst muligt. Hvorvidt det får betydning for den videre udbygning af fjernvarmenettet, er for tidligt at sige, udtaler bestyrelsesformand i Odsherred Forsyning A/S på selskabets vegne, Mathias Hansen.

Anlægsomkostningerne blev ved projektets opstart estimeret til 950 mio. kr. I november 2023 var anlægsomkostningerne steget med 3-400 mio. kr., hvilket var en af årsagerne til, at Odsherred Forsyning forventede at hæve taksterne for fjernvarme med ca. 7 procent gældende fra 2026. Med PwCs gennemgang af projektøkonomien opjusteres anlægsomkostningerne nu med yderligere 200 mio. kr. til 1,6 mia. kr.

Advokatundersøgelse
Bestyrelsen har besluttet at iværksætte en advokatundersøgelse, der skal afdække den tidligere økonomidirektørs ageren i sagen, samt vurdere et potentielt erstatningsansvar, set i forhold til de udfordringer, som selskabet står tilbage med ift. fjernvarmeudrulningen.

− Der skal ikke herske nogen tvivl om, at den nuværende situation, er en, som vi tager meget alvorligt, og det er en situation, som vi lige nu arbejder på højtryk for at finde mulige løsninger på. Vi ville gerne komme med svar på, hvad det helt konkret kommer til at betyde for vores kunder, men det ville være uansvarligt at komme med udmeldinger så tidligt i processen, hvor vi stadig afsøger muligheder, siger Odsherred Forsyning A/S’ bestyrelsesformand Mathias Hansen på selskabets vegne.

Bestyrelsesformanden oplyser yderligere, at bestyrelsen på møde den 15. marts, efter at have rådført sig med advokat, har besluttet at indgive politianmeldelse i ét af de forhold, der relaterer sig til bortvisningen af den tidligere økonomidirektør.

I lyset af de nye oplysninger vil Odsherred Forsyning A/S undersøge mulighederne for at sætte igangværende anlægsprojekter, herunder sommerhuskloakering og selskabets nye faciliteter i Vig, på stand by. Dette med henblik på at skabe de absolut bedste forudsætninger for at fuldføre fjernvarmeprojektet.

Odsherred Forsyning A/S har igangsat en proces, der skal undersøge mulighederne for at realisere fjernvarmeprojektet inden for en økonomisk ramme, der sikrer rimelige priser for forbrugerne.

Fakta
Odsherred Forsyning A/S driver i dag fem varmeværker i det nordlige og centrale Odsherred, yderligere tre nye varmeværker er under opførelse i det sydlige Odsherred i forbindelse med udrulningen af fjernvarme i disse områder. Selskabets nuværende årlige fjernvarmetakst er 15.475 kr. for et standardhus (130 m2 med forbrug på 18,1 MWh).

 

Gravemaskine i Fårevejle Stationsby

Scroll to Top