Ekstra vand på fjernvarmenettet i Vig

Vi oplever i øjeblikket, at vi har et problem med ekstra vand i vores ledninger på fjernvarmenettet i Vig. Vi tror, at vandet kommer fra en kundeinstallation, og derfor har vi brug for varmekunder i Vigs hjælp. Vi anbefaler, at varmekunder i Vig tjekker deres vandmålere. Hvis du oplever, at ...

Fremskridt i forhandlinger om fremtiden for Odsherred Varme

Odsherred Kommune giver i en pressemeddelelse torsdag den 4. juli en status på, hvordan det går med fjernvarmesituationen og forhandlingerne om fremtiden for Odsherred Varme A/S.


Budskabet er, at der er fremskridt i forhandlingerne mellem Odsherred Kommune og Nordea, som er den største kreditor. Parterne er dog ikke kommet frem til en endelig løsning endnu, og de forventer, at det først sker kort efter sommerferien.

Du kan læse Odsherred Kommunes pressemeddelelse her:

Forhandlingerne om fremtiden for fjernvarmen i Odsherred er i sin afgørende fase, og parterne håber kort efter sommerferien at kunne præsentere en løsning, som sikrer den fortsatte drift af Odsherred Varme A/S.  De øvrige selskaber i Odsherred Forsyning A/S vurderes at være uden for risiko.

Siden de økonomiske udfordringer omkring fjernvarmeudrulningen i Odsherred Kommune blev kendt, har Odsherred Forsyning sammen med Odsherred Kommune og selskabets største kreditor, Nordea, ligget i intense forhandlinger for at finde en løsning, som kan skabe en stabil fremtid for fjernvarmen i Odsherred Kommune. Det er disse komplicerede forhandlinger om både gældsafvikling og varmepris, der nu går ind i sin afgørende fase. Parterne forventer en afklaring kort efter sommerferien.

”Vi havde håbet på, at vi havde en afklaring inden sommerferien. Det har desværre ikke været muligt. Alle parter har arbejdet hårdt og konstruktivt for at finde rammer, som kan skabe stabile forudsætninger for fjernvarmen på kort sigt – men også giver grundlaget for, at Odsherred Varme A/S kan blive en bæredygtig forretning på langt sigt. Det er ikke nemt, og der er utrolig mange hensyn, som skal gå op i en højere enhed – men vi oplever en stor fælles vilje til at nå i mål. Vi blev i denne uge enige om de overordnede rammer for den løsning, der skal findes for Odsherred Varme A/S, og vi har derfor en stærk tro på, at vi efter sommerferien kan finde en løsning, som alle kan se sig selv i – ikke mindst fjernvarmekunderne”, siger Claus Steen Madsen, kommunaldirektør i Odsherred Kommune.

Advokatundersøgelse er vedtaget
Odsherred Kommune besluttede på et byrådsmøde den 25. juni at igangsætte en advokatundersøgelse af forløbet. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde mellem Odsherred Kommune og Odsherred Forsyning og skal gennemgå hændelsesforløbet samt vurdere, om der er baggrund for at stille aktører til ansvar. Kommissoriet for advokatundersøgelsen er på nuværende tidspunkt ved at blive udarbejdet, og det vides endnu ikke, hvornår undersøgelsen er færdig.

Samtidig besluttede Byrådet, at der ikke meddeles såkaldt decharge til forsyningens bestyrelse og direktion, hvilket vil sige, at direktion og bestyrelse ikke på forhånd er fritaget for et eventuelt ansvar for forløbet i selskabet.

Odsherred Forsyning A/S har aflagt regnskab 
På samme byrådsmøde blev årsrapporten for Odsherred Forsyning 2023 gennemgået og godkendt. Årsrapporten viser et underskud på 619 mio. kroner. Underskuddet skyldes primært, at aktiverne i Odsherred Varme A/S ifølge årsregnskabsloven skal værdisættes lavt, da selskabets fortsatte drift fortsat er uafklaret.

Det er kommunens mål så hurtigt som muligt at få afklaring og komme med en udmelding om fremtiden for Odsherred Varme A/S og konsekvenser for nuværende og kommende fjernvarmekunder. Det er i den forbindelse en vigtig prioritet for både selskab og kommune at tage maksimalt hensyn til de borgere, der i dag er tilmeldt fjernvarmen, men hvor det er uvist, om den kommer.

Beboerne i disse områder har i dag ikke mulighed for at få tilskud til alternative energikilder. Hvis der er områder, som med den kommende løsning ikke kan sluttes til fjernvarmen, vil disse områder blive aflyst med det samme. Beboerne i disse områder vil herefter kunne søge tilskud til etablering af anden varme gennem de almindelige offentlige puljer. Da sagsbehandlingen blandt andet kræver høring, vil det tage 3-4 måneder at aflyse planlagt fjernvarme, efter at en løsning for Odsherred Varme A/S er besluttet”, siger Torben Greve, adm. direktør hos Odsherred Forsyning A/S.

Investeringsprojekter og byggeri godkendt 
Efter et stort udredningsarbejde har forvaltningen i Odsherred Kommune vurderet, at investering i vand- og tømningsselskaberne kan gennemføres, og Byrådet i Odsherred Kommune har på baggrund heraf godkendt finansieringen til en række projekter i de økonomisk bæredygtige vand- og tømningsselskaber.

Byrådet godkendte desuden nye garantier for Odsherred Forsyning A/S’ byggeri med værksted, omklædning, garage og kontorer i Vig, som bestyrelsen i Odsherred Forsyning tidligere på året besluttede at sætte i gang. Kommunen sikrer sig samtidig pant i ejendommen. Dermed er de sunde selskabers andel af det igangværende byggeri sikret.

radiator med termostat

Scroll to Top