Ekstra vand på fjernvarmenettet i Vig

Vi oplever i øjeblikket, at vi har et problem med ekstra vand i vores ledninger på fjernvarmenettet i Vig. Vi tror, at vandet kommer fra en kundeinstallation, og derfor har vi brug for varmekunder i Vigs hjælp. Vi anbefaler, at varmekunder i Vig tjekker deres vandmålere. Hvis du oplever, at ...

Det klarer du

Her kan du læse om, hvad du selv skal sørge for i forbindelse med fjernvarmeetablering.

Det klarer du

Du skal selv sørge for:

 • At nedtage din gamle installation/dit gamle fyr, hvis den er lejet, eller hvis du ønsker at videresælge den.

 • At kontrollere og eventuelt ombygge eksisterende varmesystem eller brugsvandsfordeling.

 • At få fjernet gammel isolering med asbest.

 • At nedtage og genopsætte de af dine skabe eller andre møbler, som er i vejen for installationsarbejdet.

 • At plombere og fjerne/sløjfe din olietank.

 • At få fjernet din skorsten eller dit aftræksrør fra gasfyret, hvis du ønsker det.

 • At få afblændet huller i taget efter aftræk/skorsten, så det ikke kan regne ned i dine installationer m.m.

 • At lave en permanent løsning/lukning af hul efter tidligere installation.

 • At reetablere huller i murværket efter indmurede og udvendige gasskabe.

 • At få repareret dit gulv for eventuelle fordybninger/ar efter gammel rørføring.

 • At få fjernet varmepumper – både inde og ude.

 • At få fjernet eller flyttet radiatorer.

 • At flytte særlig beplantning, som du ønsker at bevare.

NB! Gasselskabet nedtager dit indmurede gasskab efter et par måneder. Det er gratis, men vær opmærksom på, at de efterlader hullet, hvor skabet sad.

Scroll to Top