Ingen driftsinfo beskeder i øjeblikket.

Færdigt projekt – åben land kloakering ved Hørve

14 ejendomme på Sandbyhagevej, Storøhagevej og Aspagårdsvej er netop færdigkloakeret.

I efteråret 2013 gik Forsyningen igang med at åben land kloakere en række ejendomme ved Hørve. Alle ejendommene er nu færdigkloakeret og kunderne glade og tilfredse.

Ved begrebet “åben land kloakering,” forstås ejendomme der ikke tidligere har været tilsluttet den offentlige spildevandsledning. Det er typisk landejendomme eller mindre grupper af ejendomme beliggende udenfor byen. Disse ejendomme må, i henhold til kommunens spildevandsplan, ikke længere udlede husspildevand i naturen. De bliver derfor kloakeret og tilsluttet den offentlige spildevandsledning, som leder til nærmeste renseanlæg. 

Odsherred Forsyning har netop afsluttet åben land kloakeringen af 14 ejendomme ved Hørve. Det drejer sig om Sandbyhagevej, Storøhagevej og Aspagårdsvej. 

Arbejdet i området er forløbet planmæssigt fra uge 42 til 51 – 2013. Projektleder Jane Lundstrøm fra Odsherred Forsyning har, i samarbejde med entreprenør Jan Slott, stået for projektet. 

Venlig hilsen 

Odsherred Forsyning


Scroll to Top