Akut lukning af vand på Getsøvej, Nyledsbakken og Gartnervænget i Nykøbing

Vi har et vandbrud på Getsøvej i Nykøbing, der kræver, at vi lukker akut for vandet på Getsøvej, Nyledsbakken og Gartnervænget i Nykøbing, mens vi reparerer bruddet.  Vi forventer, at vandet er lukket fra kl. 09:00-11:00. NB! Når der har været lukket for dit vand, kan der ske det, at ...

Bestyrelsesseminar – Forsyning med visioner

Weekenden stod på visionsseminar for den samlede bestyrelse, direktion og ledergruppe hos Odsherred Forsyning A/S. 

Bestyrelsen for Odsherred Forsyning var i weekenden samlet med direktion og ledere, for at få dybere indsigt i forsyningens mangeartede opgaver. På fredagens besigtigelsestur fik bestyrelsen lejlighed til bl.a. at se Fårevejle renseanlæg, pumpestationer i sommerhusområder, placeringen af det kommende Tengslemark renseanlæg, Rørmosen vandværk og til slut, et kig på Nykøbings vartegn – Vandtårnet.

“Forsyningen fortjener stor anerkendelse for de moderne metoder der anvendes, og for den arbejdsmæssige kvalitet på drift og anlægssiden” udtaler bestyrelsesformand Vagn Ytte Larsen.

Et af seminarets grundpiller var udarbejdelsen af en strategiplan for 2014 – 2018. Bestyrelsen og ledergruppen kastede sig over flere svære spørgsmål, og det resulterede i en produktiv dialog. Der var bred enighed om at holde fokus på kundeservice, drift og plankvalitet. Sammenholdt med en stabil takstpolitik, der tager højde for de store investeringer i de kommende år. Investeringer der afskrives og betales over 30-40 år. Samtidig blev det slået fast at Odsherred Forsyning skal være på toppen inden for kommunikation og altid være i pro-aktiv dialog med lokalbefolkningen. 

Forsyningens direktør, Erik Christensen oplyser at man i takt med et stigende kundeantal, vil kunne effektivisere med 2-4 % om året uden kvalitetsforringelser.

Bestyrelsesformand Vagn Ytte Larsen fortsætter: ” Odsherred Forsyning er en vigtig del af livet i Odsherred, både for fastboende og sommerhusgæster. Derfor er det vigtigt at være til stede, og gøre opmærksom på virksomheden som en stærk lokal partner.”

Weekendens arbejde resulterede i en strategiplan for de kommende 4 år, som skal behandles og besluttes på næste bestyrelsesmøde d. 30. april. 

Driftsleder Otto Jensen viste rundt på Fårevejle renseanlæg. 

Scroll to Top