Ekstra vand på fjernvarmenettet i Vig

Vi oplever i øjeblikket, at vi har et problem med ekstra vand i vores ledninger på fjernvarmenettet i Vig. Vi tror, at vandet kommer fra en kundeinstallation, og derfor har vi brug for varmekunder i Vigs hjælp. Vi anbefaler, at varmekunder i Vig tjekker deres vandmålere. Hvis du oplever, at ...

Byrådsmøde i forsyningens tegn

Hele fem punkter på dagsordenen omhandlede forsyningen ved sidste byrådsmøde. Den nye spildevandsplan blev godkendt, og Odsherred Forsyning indgår ikke i Sjællandsk forsyningssamarbejde. Læs mere her:

Fem beslutninger fra byrådsmødet tirsdag d. 28. oktober kommer til at spille en vigtig rolle når forsyningen planlægger de kommende års projekter. Klima, og særligt klimasikring af byerne i Odsherred har høj prioritet.

Nedenfor er de fem sager som omhandler forsyningen kort beskrevet. 

Det fulde referat af byrådsmødet kan ses ved at klikke her (åbner i nyt vindue)

Sag 181 – Tengslemark Renseanlæg, kommuneplan og VVM

Sag 182 – Endelig vedtagelse af Lokalplan, Tengslemark Renseanlæg

Disse to sager godkender og fastlægger placeringen af det kommende Tengslemark Renseanlæg.

Sag 183 – Endelig vedtagelse af klimatilpasningsplan og kommuneplanstillæg nr. 7

Forsyningen vil i fremtiden stille kompetencer til rådighed for 3 forskellige projektgrupper vedr. klimatilpasning.

Sag 184 – Vedtagelse af Spildevandsplan 2014-2018

Den første samlede spildevandsplan for Odsherred kommune blev vedtaget.

Det er i denne plan at bl.a. rækkefølgen for kloakering af sommerhusområder fastlægges.

Sag 187 – Principbeslutning om forsyningssamarbejde

Byrådet valgte at følge bestyrelsens og økonomiudvalgets indstillinger.

Odsherred Forsyning indgår således ikke i en fusion med 4 andre sjællandske forsyninger.

I stedet arbejdes der nu hen imod etablering af et Shared Service selskab med Kalundborg Forsyning og andre Sjællandske forsyninger.

Se hele byrådsmødet på Web TV

Scroll to Top