Ekstra vand på fjernvarmenettet i Vig

Vi oplever i øjeblikket, at vi har et problem med ekstra vand i vores ledninger på fjernvarmenettet i Vig. Vi tror, at vandet kommer fra en kundeinstallation, og derfor har vi brug for varmekunder i Vigs hjælp. Vi anbefaler, at varmekunder i Vig tjekker deres vandmålere. Hvis du oplever, at ...

Ny drikkevandsaftale på plads

Flere års dialog og samarbejde mellem Rørvig Vandværk og Odsherred Forsyning, resulterer nu i en aftale om udveksling af vand. I fremtiden vil de to byer kunne forsyne hinanden med drikkevand i spidsbelastningsperioder eller ved driftsproblemer.

Aftalen betyder at begge parter kan spare omkostninger til andre anlægsprojekter. I Rørvig stod vandværket overfor at skulle etablere en helt ny vandboring og råvandsledning, og i Nykøbing skulle det ene af byens to vandværker igennem en omfattende og bekostelig renovering. I stedet kan dette værk på Kingosvej lukkes helt ned, og i Rørvig bliver der ikke behov for en ny boring og ekstra råvandsledning.

Ledningerne sammenkobles i Rørvigvejen

I 2015 vil ledningsnettet fra de to byer blive koblet sammen. Det sker ved etableringen af en ny trykforøgerstation i Rørvigvej. Den nye vandforbindelse sættes i drift fra år 2016. Der findes allerede nu en mindre nødforbindelse mellem de to vandværker, som ikke er tilstrækkelig om sommeren.

Øget forsyningssikkerhed

Den nye sammenkobling i Rørvigvej betyder at begge vandværker i fremtiden vil kunne forsyne hinandens kunder med vand, f.eks. ved driftsforstyrrelser eller ved rengøring og vedligeholdelse af værkerne. Aftalen ændrer ikke på den normale drift, og kunderne vil fortsat i dagligdagen modtage vand fra deres nuværende vandforsyning.

De to bestyrelsesformænd Vagn Ytte Larsen (Odsherred Forsyning A/S) og Finn Gustafsson (Rørvig Vandværk I/S) glæder sig begge over den øgede forsyningssikkerhed som aftalen bringer med sig.

Rørmosen vandværk vil fremover være Nykøbings eneste vandværk og kan i 2016 suppleres med vand fra Rørvig vandværk eller omvendt.Scroll to Top