Ekstra vand på fjernvarmenettet i Vig

Vi oplever i øjeblikket, at vi har et problem med ekstra vand i vores ledninger på fjernvarmenettet i Vig. Vi tror, at vandet kommer fra en kundeinstallation, og derfor har vi brug for varmekunder i Vigs hjælp. Vi anbefaler, at varmekunder i Vig tjekker deres vandmålere. Hvis du oplever, at ...

Billigere vandafledning til erhvervslivet

Lokale erhvervsdrivende kan få rabat på afledning af spildevand, hvis det årlige vandforbrug overstiger 500 m3. Det kræver blot en tilmelding til "Trappemodellen"

Trappemodellen blev indført i 2013 og er stadig i sin indfasningsperiode. Modellen betyder tre forskellige takster på spildevandsafledning for erhvervsdrivende.  I Odsherred ser 2014 taksterne sådan ud:

Trappemodellen indebærer at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. De første 500 m3 opkræves trin 1 beløbet, vandforbrug fra 500 til 20.000 m3 opkræves trin 2 beløbet, og forbrug over 20.000 m3 opkræves trin 3 beløbet.

Den procentvise besparelse vil stige årligt i indfasningsperioden som er fra 2013 til 2018. Fra 2018 vil der således kunne opnås en besparelse på 60 % fra trin 1 til trin 3.

Kræver tilmelding

Ejendomme hvorfra der drives erhverv som opererer på markedsmæssige vilkår, er berettiget til at blive afregnet efter trappemodellen. Ejere af sådanne erhvervsejendomme opfordres derfor til at tilmelde sig på www.trappetilmelding.dk

Tilmeldingsfristen er d. 15. september 2014 – hvis vandafledningsbidraget ønskes beregnet efter trappemodellen pr. 1. januar 2015.

Det er kun nødvendigt at tilmelde ejendommen én gang. Herefter vil Odsherred Forsyning årligt beregne et reduceret afledningsbidrag. 

Scroll to Top