Ekstra vand på fjernvarmenettet i Vig

Vi oplever i øjeblikket, at vi har et problem med ekstra vand i vores ledninger på fjernvarmenettet i Vig. Vi tror, at vandet kommer fra en kundeinstallation, og derfor har vi brug for varmekunder i Vigs hjælp. Vi anbefaler, at varmekunder i Vig tjekker deres vandmålere. Hvis du oplever, at ...

Egebjerg Vandværk klar igen

Renoveringen af Egebjerg vandværk er færdig. Nu får beboerne i Egebjerg-området igen vand fra deres eget lokale vandværk.

For 3½ år siden stoppede Egebjerg Vandværk med at levere vand til kunderne. Der blev etableret supplerende forbindelser til Nr. Asmindrup Vandværk, som måtte forsyne Egebjerg-området med drikkevand mens værket blev istandsat.

“Det gamle vandværk fra 1972 havde problemer med vandkvaliteten, og derfor måtte forsyningen lukke værket ned.” Oplyser Driftsleder Kim E. Nielsen fra Odsherred Forsyning.

Lang proces

Selvom renoveringsarbejdet var færdigt i december sidste år, har der været en 6 måneders indkøringsfase. Vandboringer, tanke og filtre er blevet skyllet igennem mange gange og rengjort grundigt. Der er løbende analyseret mere end 50 vandprøver fra værket for at måle drikkevandskvaliteten. Alle vandprøver ligger nu stabilt inden for myndighedernes krav til drikkevandskvalitet.  Odsherred Kommune har derfor givet grønt lys til at åbne for vandet til forbrugerne igen.

Der er brugt ca. 2 mio. kr. til den omfattende renovering af værket. Kun ydermurene står tilbage fra det gamle vandværk. Værkets indre er komplet moderniseret og har nu en forventet levetid på mindst 50 år.

Nye elektroniske vandmålere

Sideløbende med renoveringen af vandværket, blev alle husstande i Egebjerg sidste år forsynet med elektroniske vandmålere. Aflæsning af Egebjergs vandforbrug sker derfor i fremtiden automatisk. 

Scroll to Top