Ingen driftsinfo beskeder i øjeblikket.

Fjernvarme til de første kunder i Fårevejle Stationsby

Så har de første beboere i Fårevejle Stationsby fået fjernvarme. Arbejdet med at tilslutte beboerne i Stationsbyen begyndte i slutningen af august, og der bliver koblet nye kunder på hver dag.


De første tilkoblede
Det blev Annelise og Torben Iversen fra Skolevej, der blev koblet til det midlertidige varmeværk som de første. Parret synes, at det er sjovt at være nogle af de første, der får fjernvarme.

I tilslutningsøjeblikket kunne Torben Iversen selv opleve med hånden på varmerørene, hvordan varmen strømmede ind i huset. 
Her til højre er det Torben foran den nye fjernvarmeunit, hvor han modtog en buket blomster fra Odsherred Forsyning i anledning af, at han og Annelise var de første tilkoblede kunder i Fårevejle Stationsby.

Torben og Annelise er glædeligt overraskede over, at de fik fjernvarme samme dag, som gasfyret blev fjernet. Det er nu den normale procedure: når VVS’erne piller den gamle varmeinstallation ned, sætter de fjernvarmeunitten op efterfølgende. Kunden får altså varme samme dag, som de siger farvel til gassen.

Annelise og Torben har valgt at få fjernvarme på trods af, at de havde et gasfyr, der kun var fire år gammelt. De har valgt at skifte fra gas til fjernvarme for at sikre sig mod høje varmepriser i fremtiden.

Parret er tilfredse varmekunder, og de fortæller, at alle, de har været i berøring med i processen, har været enormt søde og hjælpsomme. Det gælder både de medarbejdere, der har gravet på vej og grund, og dem der har været på besøg hos dem i hjemmet. Deres forventning er nu, at fjernvarmen kommer til at virke lige så godt som gassen.

Midlertidigt varmeværk
Odsherred Forsyning er i gang med at opføre Fårevejle Varmeværk ved renseanlægget i Fårevejle Stationsby, der dog ikke er færdigt endnu. Indtil da kommer varmen til Annelise og Torben, og de andre tilkoblede kunder, fra et midlertidigt varmeværk, som består af en kedel, der leverer varmen.

Kedlen er i en container, der også er placeret ved Fårevejle Renseanlæg. Forsyningen forventer, at vi skifter fra den midlertidige varmeløsning til varmen fra Fårevejle Varmeværk i perioden vinter 2023-forår 2024.

Når Odsherred Forsyning kobler kunder på nu og tager den midlertidige varmeløsning i brug, er det for at få dele af ledningsnettet i drift så hurtigt som muligt.

Øst for jernbanen
I første omgang er det kunderne øst for jernbanen, det vil sige fra banen i retning mod Skolevej, der får installeret unit og bliver koblet på varmen. Det hænger sammen med, at fjernvarmen endnu ikke har krydset jernbaneoverskæringen. Vi forventer, at det sker i løbet af efteråret.
I disse uger er det kunderne fra Skolevej, Wiuffsvej, Theodor Nielsensvej og Søren Andreasensvej, der bliver tilsluttet.

Vest for jernbanen og Fårevejle Kirkeby
Vi forventer, at vi kan koble kunder i Fårevejle Stationsby – vest for jernbanen, det vil sige fra banen i retning mod Tuborgvej, samt kunder i Fårevejle Kirkeby på i 2024.

Fårevejle Varmeværk
Fjernvarmen til Fårevejle Kirkeby kommer fra et varmeværk, der bliver opført på grunden ved Fårevejle Renseanlæg i stationsbyen.

Varmeværket kommer til at bestå af luft til vand-varmepumper, som dækker det grundlæggende varmebehov. Der bliver etableret en vand til vand-varmepumpe, der udnytter den overskydende varme i spildevandet, og overskudsvarme fra forsyningens DTP-anlæg indgår også i varmeproduktionen.

Herudover er der elkedler, der skal supplere varmeproduktionen ved spidsbelastning. Der er også opført to akkumuleringstanke, som gør det muligt at lagre varmen fra de forskellige produktionsanlæg i flere dage.

 

Scroll to Top