Ingen driftsinfo beskeder i øjeblikket.

Flere gravehold til fjernvarmen i Asnæs

Fjernvarmeprojektet er allerede synligt i Asnæs by og bliver det endnu mere, når etableringen af fjernvarme kommer yderligere op i gear. På Åstoftevej opfører Odsherred Forsyning også et midlertidigt varmeværk i løbet af det kommende efterår.

Arbejdet med fjernvarme har været i gang siden juni, og selvom detailprojekteringen ikke er helt færdig, bliver der arbejdet på livet løs.

Fuld skrue på arbejdet
Lige nu er der gravehold på Åstoftevej, Stærgårdsvangen, Stærgårdsparken og på Næsvangsvej. I løbet af de kommende uger genoptager Per Aarsleff A/S også arbejdet på Rødhøj og sætter også gravehold i gang på blandt andet Nordmarken. Det betyder, at der kommer flere gravehold i Asnæs.

Som beboer kan du opleve, at graveholdene rykker fra et område til et andet fra dag til dag, fordi der bliver arbejdet på fuld skrue for at få fjernvarmen ud til kunderne.

– Mere end 900 ejendomme i Asnæs er tilmeldt og venter på fjernvarmen, siger Fanny Villadsen, administrerende direktør i forsyningen. – Det er en opbakning til fjernvarmen, som vi er ret stolte af.

Info til beboere 
Odsherred Forsyning er også i gang med at orientere alle beboere i Asnæs, der bor i områder, hvor Aarsleff ikke allerede er i gang. Der er allerede sendt information ud til dele af Asnæs, og flere breve følger inden for den næste uges tid, så alle får besked om, at der bliver flere steder med gravearbejde i byen.

Det er ikke kun graveholdene, der er synlige i byen. Det gælder også midlertidige byggepladser, og i løbet af efteråret opfører forsyningen et midlertidigt varmeværk. 

Midlertidige byggepladser og varmeværk 
Der er to midlertidige byggepladser i Asnæs. Byggepladsen ved Stærgårdsvangen er i brug frem til juni 2025, mens pladsen på Næsvangsvej er i brug frem til foråret 2026.

Det er også her Asnæs Varmeværk bliver opført, og det arbejde begynder i de kommende uger. Værket bliver taget i brug i efteråret 2024. De første kunder fra Asnæs bliver dog tilsluttet fjernvarmen tidligere. Forventningen er, at det sker i januar 2024.

Fliskedel og container
Varmen til de første kunder kommer fra et midlertidigt varmeværk, som bliver opført nær gymnasiet på Åstoftevej. Lige nu er der kun udsigt til en jordbunke på stedet, men i løbet af efteråret kommer der en lille bygning med en fliskedel og en synlig container. Den er 16 meter lang og næsten 5 meter bred og skal opbevare den flis, der skal bruges i kedlen, som skal levere varmen. Der kommer også en skorsten ved det midlertidige værk.

Scroll to Top