Planlagt lukning af vand i Kildehuse-Strandhuse

Onsdag den 21. februar udfører vi vedligeholdelsesarbejde på Kildehuse-Strandhuse Vandværk. Derfor er vi nødsaget til at lukke for vandet for beboere, der får vand fra Kildehuse-Strandhuse Vandværk. Vi forventer, at der er lukket for vandet i tidsrummet 09:00-12:00. NB! Når der har været lukket for dit vand, kan der ske ...

Grønnehave Bæk projektet får støtte fra Staten

Odsherred kommune og Odsherred Forsyning samarbejder om et projekt i Nykøbing Sj, der skal mindske risiko for oversvømmelser, og samtidig skabe rekreative områder. 

Et nyt vandløb skal graves langs Getsøgrøften og forbindes med Grønnehave Bæk. På den måde kan store mængder regnvand ledes udenom Nykøbing Sj. og direkte ud i Isefjorden. Projektet er en del af indsatsen for klimasikring af området omkring Nykøbing havn.

Bækken er tænkt som et rekreativt område, og der bliver bl.a. anlagt en ny gangsti. I bækken vil der løbe regnvand fra boliger i det sydlige Nykøbing som er separatkloakerede

“Forsyningen driver renseanlægget på Havnevej i Nykøbing, og vi er meget interesserede i at mindske mængden af regnvand der løber ind på anlægget. Vi vil hellere bruge kræfter og penge på at rense spildevand.” Fortæller forsyningens direktør, Ghita Hansen.

Det samlede projekt forventes at koste 7 mio. kr. og nu har Staten (Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning) givet tilsagn om 2.986.000 kr. i støtte til projektet.

Læs artikel om projektet fra TV2 Øst.

Scroll to Top
Cookie-samtykke med Real Cookie Banner