Ekstra vand på fjernvarmenettet i Vig

Vi oplever i øjeblikket, at vi har et problem med ekstra vand i vores ledninger på fjernvarmenettet i Vig. Vi tror, at vandet kommer fra en kundeinstallation, og derfor har vi brug for varmekunder i Vigs hjælp. Vi anbefaler, at varmekunder i Vig tjekker deres vandmålere. Hvis du oplever, at ...

Grønnehave Bæk projektet får støtte fra Staten

Odsherred kommune og Odsherred Forsyning samarbejder om et projekt i Nykøbing Sj, der skal mindske risiko for oversvømmelser, og samtidig skabe rekreative områder. 

Et nyt vandløb skal graves langs Getsøgrøften og forbindes med Grønnehave Bæk. På den måde kan store mængder regnvand ledes udenom Nykøbing Sj. og direkte ud i Isefjorden. Projektet er en del af indsatsen for klimasikring af området omkring Nykøbing havn.

Bækken er tænkt som et rekreativt område, og der bliver bl.a. anlagt en ny gangsti. I bækken vil der løbe regnvand fra boliger i det sydlige Nykøbing som er separatkloakerede

“Forsyningen driver renseanlægget på Havnevej i Nykøbing, og vi er meget interesserede i at mindske mængden af regnvand der løber ind på anlægget. Vi vil hellere bruge kræfter og penge på at rense spildevand.” Fortæller forsyningens direktør, Ghita Hansen.

Det samlede projekt forventes at koste 7 mio. kr. og nu har Staten (Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning) givet tilsagn om 2.986.000 kr. i støtte til projektet.

Læs artikel om projektet fra TV2 Øst.

Scroll to Top