Ingen driftsinfo beskeder i øjeblikket.

Vandsektorlov sinker sommerhuskloakering

En ny model for økonomisk regulering, betyder at Odsherred Forsyning må ændre på investeringsplanerne for de kommende år. 

Den 1. januar 2017 trådte en ny økonomisk regulering af vandsektoren i kraft. Hos Odsherred Forsyning påvirker det investeringsrammen i en sådan grad, at tempoet på sommerhuskloakering må sænkes. I kommunens Spildevandsplan 2014-2018 var det planlagt at kloakere ca. 800 sommerhuse om året. Men forsyningen har nu bedt om, at tallet reduceres til 400, når en ny spildevandsplan skal udarbejdes.

– Det er frustrerende, både for vores kunder og vores medarbejdere, at vi igen må ændre på tidsplanerne for sommerhuskloakering, siger forsyningens direktør, Ghita Hansen.

De to største anlægsinvesteringer på tegnebrættet hos Odsherred Forsyning, er opførelsen af et nyt renseanlæg ved Tengslemark, samt kloakering af områdets mange tusinde sommerhuse.

– Med den nye økonomiske regulering, får vi ikke mulighed for at foretage alle de investeringer, som ellers har været planlagt i årevis. Bestyrelsen har holdt ekstraordinære møder for at finde løsning på denne udfordring. Miljøkrav skal jo stadig overholdes, og renseanlægget kan vi ikke undvære. Oplyser forsyningens bestyrelsesformand, Vagn Ytte Larsen.

2.400 grundejere på Vig Lyng, Hønsinge Lyng og Ellinge, er blevet varslet om at de skal kloakeres i perioden fra år 2017 til 2019. Som det ser ud nu, kan det ikke lade sig gøre økonomisk. Forsyningen forventer fortsat at kloakere 400 sommerhuse på Vig Lyng i 2017 – den såkaldte etape 1, men områdets øvrige grundejere kan forvente, at deres etaper bliver skubbet.

– Så snart vi har noget mere konkret information om tidsplaner, indkalder vi de varslede grundejere til et orienteringsmøde. Man kan også altid følge med på forsyningens hjemmeside, eller tilmelde sig e-mail nyhedsbrev om sommerhuskloakering. Lyder det fra direktør, Ghita Hansen. 

Scroll to Top